الرضى بالشىء رضا بما يتولد منه

Kaedah ketiga
الرضى بالشىء رضا بما يتولد منه
Al-ridha bi al-syaikk ridha bi ma yutawalladu min hu .
Apabila seseorang meredhai dengan sesuatu perkara maka ia dianggap meredhai  perkara yang akan terhasil selepas itu .

Contoh bagi kaedah di atas antaranya : Salleh telah  memilih Abdul sebagai Yb dalam pilihanraya ke Umum ke 13, maka Salleh dianggap merestuai tindakan yang akan dilakukan oleh Abdul atas tiket Yb.

Musa talah memberi pinjam keretanya kepad zain,  bererti ia rela sekiranya berlaku kerosakan ke atas kenderaan tersebut kecuali Musa mensyaratkan keretanya dipulangkan dalam keadaan selamat.

Comments

Popular posts from this blog

Persoalan dan Hukum Berkaitan Mendirikan Solat Atas Kerusi

Kaedah al-umur Bi maqasidiha