Friday, 11 May 2012

الرضى بالشىء رضا بما يتولد منه

Kaedah ketiga
الرضى بالشىء رضا بما يتولد منه
Al-ridha bi al-syaikk ridha bi ma yutawalladu min hu .
Apabila seseorang meredhai dengan sesuatu perkara maka ia dianggap meredhai  perkara yang akan terhasil selepas itu .

Contoh bagi kaedah di atas antaranya : Salleh telah  memilih Abdul sebagai Yb dalam pilihanraya ke Umum ke 13, maka Salleh dianggap merestuai tindakan yang akan dilakukan oleh Abdul atas tiket Yb.

Musa talah memberi pinjam keretanya kepad zain,  bererti ia rela sekiranya berlaku kerosakan ke atas kenderaan tersebut kecuali Musa mensyaratkan keretanya dipulangkan dalam keadaan selamat.

No comments:

Aplikasi Kaedah La Ibrah Bi Zhann Al-bayyin Khata Uhu Dalam Kehidupan

Pendahuluan Perkataan zhan sering di ungkapkan dalam perbualan seharian kita. Antara yang kerap didengari ialah kita hendaklah “hu...