تصرف الامام غلى الرعية منوط بالمصلحة

Tasarruf al-Imam a'la al-Raiyyat Manut Bi al-Maslahah- Polisis Pemerintah Terhadap Rakyat Hendaklah Berasaskan Maslahah

Kaedah keempat ini berkait rapat dengan pentadbiran sesebuah negera.Yang mana syarak telah menetapkan undang-undang yang wajib dipatuhi oleh setiap pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat dalam melaksanakan sesuatu polisi, ketetapan atau peraturan terhadap rakyatnya hendaklah berdasarkan maslahah dan kebaikan kepada rakyat secara keseluruhannya.Oleh itu polisis yang tidak mendatangkan kebaikan bahkan menyulitkan rakyat hendaklah dielakkan.Penasihat agama, mufti dan menteri yang arif tentang hukum  yang dilantik oleh pemerintah hendaklah berperanan dalam memberi nasihat dan teguran agar setiap polisi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kehendak syarak .

Contoh:
1.Pemerintah tidak harus membubarkan parliment dimusim haji bagi mengelakkan orang ramai memilih pemerintah yang adil.
2.Melebihkan kumpulan tertentu dalam mengagihkan zakat sedangkan keperluan antara asnaf sama.    

Comments

Popular posts from this blog

Persoalan dan Hukum Berkaitan Mendirikan Solat Atas Kerusi

Kaedah al-umur Bi maqasidiha