Tuesday, 13 October 2015

Aplikasi Kaedah La Ibrah Bi Zhann Al-bayyin Khata Uhu Dalam KehidupanPendahuluan

Perkataan zhan sering di ungkapkan dalam perbualan seharian kita. Antara yang kerap didengari ialah kita hendaklah “husnu zhan” terhadap seseorang. Apakah kedudukan zhan dalam amalan dan perbuatan seharian kita. Adakah semua amalan yang didasarkan kepada zhan akan ditolak. In Sha Allah akan dibincangkan dalam kaedah yang berbunyi La Ibrah Bi Zhan al-Bayyin Khata Uhu.

Lafaz Kaedah
لا عبرة بالظن البين خطئو
Kebanyakan ulama menggunakan lafaz yang disebutkan di atas sebagai lafaz kaedah antaranya Imam al-Suyuty dan Ibn Nujaim. Ada pun al-Zarkasyi  menggunakan lafaz
اذا كان الظن كاذبا فلا أثر له. .lain-lain ulama seperti Izz Ibn Abd al-Sallam hanya mengisyaratkan dengan lafaz       . كذب الظنون  Walaupun demikian maksudnya masih lagi berkaitan dengan zhann yang ditolak.
Sebelum saya menerangkan lebih lanjut kaedah ini saya akan terangkan beberapa istilah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibincangkan.

Perbezaan Yakin, Zhan, Syak dan Waham
Yakin : Dari sudut bahasa sesuatu pengetahuan yang terhasil daripada pemerhatian dan bukti. Istilah : Suatu keputusan yang tidak berbelah bahagi tentang sesuatu perkara yang dosikong oleh ukti dan pengetahuan.
Zhan : Dari sudut bahasa lawan bagi yakin. Keputusan yang lebih berat ke arah betul.
Ghalabah zhann : Keputusan yang dilakukan berdasarkan andaian yang sangat kuat. Yang hampir dengan maksud yakin
Syak ; Ragu-ragu iaitu lawan bagi yakin. Iaitu ragu –ragu dalam menentukan atau membuat keputusan yang mana keduanya adalah sama. Dalam masyarakat Melayu biasa digunakan sebagai “Tidak pasti”.
Beza antara syak dengan Zhan : Kedudukan yang seimbang( 50-50) dinamakan syak. Sekiranya satu bahagian lebih daripada bahagian yang satu lagi ( 55 -45 ) bahagian yang lebih dinamakan zhan. Sebahagian ulama seperti Imam al-Nawawi menyamakan antara zhan dan syak dalam bab fiqah.
Glabah Zhan : Keputusan yang hampir tahap yakin.
Waham : Membuat keputusan di bahagian yang salah.

Maksud Kaedah
Apabila sesuatu amalan atau perbuatan dilakukan berdasarkan zhan (andaian) kemudian didapati dengan bukti yang jelas ia salah dan silap, maka amalan dan perbuatan tersebut tidak dikira dan diiktiraf oleh syarak. Bukti yang didapati diperoleh sama ada sejurus selepas amalan tersebut dilakukan atau selepas beberapa waktu hukumnya adalah tetap sama. Penulis kitab Mausuah al-Fiqhiyyah berkata yang dimaksudkan dengan kaedah di atas ialah “sesungguhnya zhann yang ternyata salahnya tidak mempunyai kesan dan tidak dikira”

Dalil Kaedah
Atsar daripada Umar al-Khattab ;
لا يمنعك قضاء قضية ثم رجعت فيه نفسك فهديت لرشدك ان تقضيه .
Pandangan Ulama Tentang Zhan
1.Wajib beramal dengan sesuatu walaupun hanya berdasarkan zhann. Merupakan pandangan majoriti ulama usul.
2.Tidak harus beramal kecuali dalam keadaan sukar untuk membuat keputusan . Pandangan al-Shasyi Abu Husayn al-Basry.
3.Tidak harus beramal selamanya . Pandangan Ibn Hazm.
4.Zhan  merupan suatu hujah dalam perkara furuk.

Pembahagian Zhan
Ulama membahagikan Zhan kepada beberapa bahagian. 
Al-Ramli al-Shafie membahagikan Zhan kepada wajib, sunat, haram dan harus. Wajib seperti husnu zhann kepada Allah, haram suu’ Zhan kepada Allah. Harus menyangka buruk terhadap seseorang yang secara terangan melakukan maksiat.
Manakala Imam al-Qurtubi membahagikan Zhan kepada dua bahagian iaitu pertama Zhan yang disokong oleh dalil-dalil dan juga bukti. Ia juga dinamakan (Glabah Zhan)yang mana kebanyakan hukum syarak adalah berasaskan kepada suasana ini seumpama Qias, khabar ahad. Bahagian kedua Zhan yang tidak disokong oleh dalil atau bukti. Ia juga dinamakan sebagai syak. Keadaan ini tidak harus dijadikan sandaran atau amalan bahkan ia dilarang dalam agama seperti mana firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 12
يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن أثم
Dan hadis Rasulullah sa.w :
اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث
Aplikasi Kaedah
Kaedah ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang kehidupan seharian sama ada ibadah, muamalat, munakahat, jenayah dan sebagainya. Muhammad al-Zuhayly dalam kitabnya al-qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Mazahib al-Arbah membawa 27 contoh yang boleh di aplikasi  dalam pelbagai bidang kehidupan. Saya akan membawa beberapa contoh yang sering berlaku dalam kehidupan seharian.

Bersuci
1.Menyangkan air yang digunakan untuk berwuduk atau mandi adalah air mutlak, rupa-rupanya air tersebut adalah air mustaknal. Tak sah wuduk atau mandi yang dilakukan.

Solat
1.Mendirikan solat dengan andaian telah masuk waktu atau tanpa merujuk kepada jam, atau melihat jam yang tidak berfungsi setelah selesai baru mengetahui waktu belum masuk. Menyangkan Imamnya adalah seorang yang betul bacaan rupanya ummi.
2. Solat secara berjemaah ketika bangun dari sujud lebih awal dari imam dengan menyangkan imam telah bangunbangkit dari sijud , sujud tersebut tidak dikira dan hendaklah sujud semuala ( al-Tubsirah)
3. Razif telah menziarahi adiknya yang tinggal di Kepulauan Tawi-Tawi Filipina. Tanpa bertanya arah kiblat beliau telah menunaikan solat selama seminggu dengan andaian arah kiblat yang dipilih adalah betul. Pada hari ketujuh adiknya memaklumkan arah kiblat tersebut adalah salah. Solat yang ditunaikan perlu di ulang semula.  

Puasa
1.Berbuka puasa berdasarkan andaian telah masuk waktu berbuka, atau dengan melihat jam yang rosak wajib diganti dan perlu imsak sehinggalah waktu sebenar telah masuk.

Zakat
1.Mengeluarkan zakat dengan memilih sendiri penerima yang dianggap layak. Rupa-rupa orang yang diberikan zakat bukan dari golongan  yang layak menerima zakat. Pemberian tersebut tidak dikira sebagai sedakah wajib.

Hutang
Menyangka dia berhutang terhadap seseorang lantas dia membayar hutang tersebut. Setelah diselidiki ternyata hutang telah lama dibayar. Boleh meminta semula wang yang diberi.

Haji
1.Hisyam terlantar sakit telah mengupah Musa untuk menunaikan ibadah haji bagi pihak dirinya dengan menyangka sakit yang dideritai tidak ada harapan untuk sembuh namun selang beberapa ketika sakitnya telah sembuh.

Muamalat
Menyerahkan sejumlah wang kepada seseorang kerana menyangka dia berhutang dengan orang tersebut tetapi sangkaannya salah . Orang yang menerima wang wajib memulangkan semula wang yang diambilnya.

Pengecualian Kaedah
Sembahyang berjemaah di belakang Imam menyangka ia mempunyai wuduk, selepas solat Imam memaklumkan ia terlupa mengambil wuduk tidak perlu diulangi semula solat makmum.

Rujukan
Al-Suyuty. 1983. Al-Asbah Wa al-nazair Dar al--Kutub al-Ilmiyyah Beirut.
Muhammad al-Zuhayly. 2006 Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Mazahib al-Arbah. Dar al-Fikr : Damsyik.
Usman Syubair.2006. al-Qawaid al-Kuliyyah Wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah Fi al-Shariah al-Islamiyyah.Dar al-Nafais : Jordan.
Ahmad Muhammad al-Zarqa’.1993. Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Dar al-Qalam Damsyik.
Idris Umar Muhammad. 2013. Kaedah La Ibrah Bi al-Zhann al-Bayyin Khatauhu Wa Tatbiqatuha al-Fihiyyah.  Majalah Kuliyyah Ulum al-Islamiyyah . Bil 13.
Mausuah al-Fiqhiyyah Jilid 28 hal 178-189. Cetakan Kedua 2005. Kementerian Waqaf Kuwait.

Salam hormat
Ustaz Wan Mohd Zul Bin Wan Yusuf
Kota Jembal Kota Baharu Kelantan 
1 Muharram 1437 Hijrah

Wednesday, 6 May 2015

Kaedah السؤال معاد فى الجواب


السؤال معاد فى الجواب
Pendahuluan
Ucapan dan tutur kata seseorang mempunyai implikasi dan kedudukan yang besar dalam Islam. Setiap  ucapan dan tutur kata mempunyai nilai hukum di sisi Allah s.w.t sama ada sunat, harus, haram dan sebagainya. Dengan sebab ucapan hubungan seorang suami dengan isterinya, boleh berakhir. Dengan sebab ucapan dan kata-kata juga seorang laki-laki dan wanita yang haram berdua-duaan dibenarkan hidup sebumbung. Dengan ucapan dan kata-kata juga seseorang  boleh terkeluar dari Islam. Ucapan dan kata-kata juga boleh menyebabkan individu jatuh muflis di dunia dan di akhirat. Berapa ramai individu pada hari ini telah di saman gara-gara mengeluarkan ucapan dan  tuduhan fitnah. Seseorang akan dihisab oleh Allah kerana ucapannya. Manusia juga akan dihisab oleh Allah dengan sebab berdiam diri ketika keadaan yang memerlukan dia bercakap menyatakan kebenaran. Oleh itu bagi setiap Muslim sebelum dia mengeluarkan kata-kata hendaklah memikirkan terlebih dahulu kesan baik dan buruk dari ucapan tersebut. Perkara ini tidak boleh dipandang enteng dan remeh oleh orang Islam.
Rasulullah sentiasa mengingatkan umatnya agar memelihara percakapan supaya tidak mendatangkan musibah kepada yang mengucapkannya. Imam al-Tirmizi dalam Sunan nya telah menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وقاه الله تعالى شر ما بين رجليه وشر لحييه دخل الجنة .
Sesiapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan anggota yang terletak antara dua tulang rahang (mulut)dan keburukan anggota yang terletak antara dua paha (kemaluan) akan masuk syurga.
Al-Nawawi dalam kitabnya “al-Azkar” pernah menyebut

اعلم أنه لكلّ مكلّف أن يحفظَ لسانَه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهرُ المصلحة فيه، ومتى استوى الكلامُ وتركُه في المصلحة، فالسنّة الإِمساك عنه، لأنه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلُها شيء.

Ketahuilah bagi setiap mukalaf hendaklah memelihara lidah dari bercakap kecuali yang mendatangkan maslahah, apabila keburukan dan kebaikan setara sebaiknya elakkan dari berkata-kata , kerana kadang-kadang ucapan yang harus membawa kepada haram atau makruh, bahkan inilah yang banyak berlaku pada kebiasaannya, keselamatan tidak boleh dinilai dengan sesuatu.
Pada kali ini saya ingin bincangkan secara ringkas kaedah yang berbunyi السؤال معاد فى الجواب . Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah ini. Terjemahan nya ialah “Soalan diulang dalam jawapan”. Kaedah ini diaplikasikan dalam Mazhab Hanafi, Shafie. Ibn Nujaim membincangkan kaedah ini pada kaedah yang ke 11. Manakala al-Suyuty membincangkan dalam bab kedua kaedah yang ke tujuh belas.
Maksud kaedah.
Pertanyaan yang dilontarkan kepada seseorang yang dijawab dengan jawapan “Ya” adalah dianggap mengulangi sebahagian daripada soalan tersebut bukan menjawab lain-lain persoalan. Kaedah ini boleh diaplikasikan dalam urusan berkaitan jual beli, pengakuan,  perceraian, hubungan dengan seseorang, hak pemilikan, pelepasan hak  dan sebagainya.
Sebagai contoh apabila seseorang bertanya “ kamu dah makan” apabila  di jawab  ya. Jawapan tersebut sebenarnya mengandungi maksud Ya saya dah makan. Apabila Ali bertanya kawannya Salman “ Kamu dah bercerai dengan isteri kamu”? Apabila Salman menjawab sepatah perkataan sahaja iaitu ” Ya”. Seolah-olah beliau menjawab ya saya menceraikan isteri saya.
Apabila Ali bertanya kawannya Latif “ Kamu dah kahwin” atau “ kamu dah ada isteri? Jawab Latif dengan tujuan bergurau, belum atau tidak. Sedangkan dia sudah beristeri. Adakah perkahwinan Latif dengan isterinya terputus? Jawabnya tidak terputus. Kerana ucapan tersebut merupakan kinayah atau simbolik yang memerlukan niat. Niat memutuskan perkahwinan tiada. Berbeza dengan pertanyaan “kamu dah ceraikan isteri kamu” jawabnya ya. Maka hubungan tersebut terputus kerana jawapan atau ucapan tersebut soreh dan jelas..
Pengecualian Kaedah
Apabila seorang wali mengucapkan perkataan ijab kepada pengantin laki-laki “ Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fatimah dengan mas kahwin sebanyak 5 ribu. Pengantin hanya menjawab saya terima. Adakah sah perkahwinan tersebut, Jawapannya tidak sah. Kerana kaedah yang dibincangkan ini dikecualikan dalam bab akad perkahwinan. Maksudnya pengantin laki-laki wajib mengulangi semula sebahagian dari lafaz ijab yang disebutkan oleh wali. Apabila wali menyebut “saya nikahkan kamu dengan anak saya Fatimah . Pengantin wajib menjawab “ saya terima nikahnya”.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
Salam hormat
Wan Mohd Zul
Kota Jembal Kelantan 7 Mei 2015.

Rujukan
Al-Suyuty.
 Jalal al-Din Abd Rahman. (1983) Al-Asbah Wa al-Nazair : Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Zuhayly. Muhammad Mustafa.(2006). Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa TatBiqautahu Fi al-Mazahib al-Arbah.Damsyik : Dar al-Fikr.
Ibn Nujaim. Al=Asbah Wa al-Nazair. Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Zarqa. Ahmad Ibn Muhammad.(1993)  Syarh al Qawaid al-Fiqhiyyah. Damsyik : Dar al-Qalam.
http://ar.islamway.net/fatwa/28480
.

Thursday, 13 November 2014

Aplikasi Kaedah " Bertembung Antara Suruhan Dan Larangan" Dalam Kehidupan Seharian

Selepas menunaikan solat asar pada suatu petang seorang  jemaah mendekati saya dan berkata ‘ Ustaz free tak, saya ada beberapa soalan nak tanya ustaz ni. Saya kata silakan jika boleh saya akan cuba memberikan jawapannya. Soalannya seperti berikut;.
    Pada suatu hari saya terlewat bangun dari tidur pada, waktu subuh hanya ada beberapa minit sahaja lagi. Adakah saya perlu mengambil wuduk sebagaimana dalam keadaan biasa atau hanya perlu mengambil yang fardu sahaja.
2    Saya tinggal di kawasan yang mempunyai dua buah Masjid, sebuah berhampiran rumah tetapi jemaah nya kurang, manakala yang satu lagi lebih jauh tetapi jemaah nya ramai. Bolehkah saya memilih Masjid yang jauh sedangkan saya salah seorang Imam di situ..
3      Bolehkah kita berzikir di masjid dengan menyaringkan suara sedangkan masih ada jemaah yang belum selesai menunaikan solat.
Selepas selesai soalan tersebut dikemukakan saya kata jawapan bagi soalan yang ditanya tadi ialah kaedah yang berbunyi;
اذا تعارض المقتضى والمانع قدم المانع.
Maksudnya apabila bertembung antara suruhan dan larangan maka hendaklah didahulukan larangan. Beliau berkata ustaz boleh terangkan lebih lanjut apa maksudnya saya tak faham. Pembaca sekalian kaedah اذا تعارض المقتضى والمانع قدم المانع akan menjadi topik perbincangan saya untuk posting kali ini.
Kaedah yang berbunyi “Apabila bertembung antara suruhan  dan larangan maka hendaklah dahulukan larangan”. Sebahagian ulama menggunakan lafaz اذا اجتمع المقتضى والمانع يقدم المانع الا اذا كان المقتضى أعظم 
Apabila bertembung antara suruhan dan larangan hendaklah didahulukan larangan kecuali apabila suruhan lebih besar. Kaedah ini adalah pecahan daripada  kaedah “اذا اجتمع الحلال والحلاام غاب الحرام iaitu apabila berkumpul perkara haram dan halal maka yang menjadi kebiasaannya ialah  perkara haram sebagaimana yang disebutkan oleh al-Suyuty dalam kitabnya al-Ashbah.


Pengertian Kaedah

Yang dimaksudkan dengan المانع ialah “kerosakan” manakala  المقتضىى ialah perintah melaksanakan yang mengandungi maslahah. Kaedah ini bermaksud sekiranya dalam satu ibadah atau perbuatan terdapat suruhan daripada syarak, manakala dari satu aspek lain pula terdapat larangan yang membawa kepada kerosakan. Dalam situasi ini hendaklah didahulukan larangan. Kecuali perintah tersebut mengandungi maslahah yang lebih besar. Sebagai contoh dalam soal berwuduk kita dituntut untuk membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali sebagaimana hadis yang berbunyi ;

أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله , كيف الطهور ؟ فدعا بماء فى اناء فغسل كفيه ثلاثا , ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا , ثم مسح برأسه فأدخل اصبعيه السباحتين فى أذنيه ومسح بابهاميه غلى ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه , ثم غسل رجليه ثلاثا , ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.   
Maksudnya : Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata ; Wahai Rasulullah bagaimanakah cara untuk bersuci, maka nabi meminta air dalam bekas, maka baginda membasuh tangan 3 kali,  muka 3 kali, tangan ke siku 3 kali, kemudian baginda memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan menyapu dengan kedua ibu jarinya cuping telinga bahagian luar dan jari telunjuk dalam telinga kemudian baginda membasuh kedua kaki3 kali seterusnya baginda bersabda inilah cara berwuduk sesiapa yang melebihi cara tadi atau mengurangkannya sesungguhnya beliau bersalah atau melakukan kezaliman.
         ( Abu Dawud Bil : 135)
Dari aspek lain melewatkan sembahyang sehingga ke penghujung waktu adalah dilarang. Oleh itu membasuh anggota wuduk yang sunat atau membasuh anggota sehingga tiga kali dalam keadaan waktu yang suntuk adalah dilarang kerana boleh menyebabkan luputnya waktu solat bahkan ianya adalah haram. al-Bakri dalam kitabnya al-I’tnak Fi al-Fark Wa al-Istisna halaman 57 berkata;

كل وضوء يسن فيه التثليث ولم يحرم الا فى مسائل :
منها : اذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالتكرار لم يدرك الوقت حرم  التثليث.
Setiap wuduk yang disunatkan dibasuh 3 kali dan ia tidak haram melakukannya kecuali dalam beberapa masalah antaranya; apabila waktu suntuk, jika seseorang menyibukkan diri mengulangi perbuatan yang sama ( membasuh 3 kali) menyebabkan tidak sempat menunaikan waktu solat haram membasuh tiga kali.
Bagi soalan kedua iaitu menunaikan solat jemaah di masjid yang lebih ramai bilangan ahli jemaah. Imam al-Nawawi dalam Kitabnya Raudhah al-Thalibin halaman 445 berkata;

ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع , وباالبعد مسجد كثير الجمع , فالبعيد أفضل , الا فى حالتين : أحداهما : أن تتعطل جماعة القريب بعدوله عنه , لكونه اماما , او يحضر الناس بحضوره , فالقريب أفضل . والثانى : أن يكون امام البعيد مبتدعا كا المعتزلى وغيره ......................
“ Sekiranya berhampiran rumahnya terdapat masjid yang kurang jemaah, manakala yang jauh lebih ramai jemaah, masjid yang jauh adalah lebih baik. Namun hal ini dikecualikan dalam dua kes iaitu pertama akan terganggu solat jemaah di masjid yang dekat dengan sebab ketidakhadirannya kerana dia seorang Imam atau kehadirannya akan menyebabkan orang lain akan hadir maka yang dekat lebih afdal. Kedua Imam di Masjid yang jauh seorang ahli bidaah seumpama ia seorang muktazilah maka masjid dekat lebih afdal.
Bagi soalan ketiga iaitu berzikir beramai-ramai dalam masjid dengan menyaringkan suara sedangkan ada jemaah yang sedang menunaikan sembahyang. Persoalan tentang masalah ini menjadi perbahasan di kalangan ulama. Saya hanya akan menyentuh isu ini sepintas lalu sahaja. Ulama salaf membahagikan persoalan ini kepada dua iaitu zikir yang dilakukan secara beramai-ramai sama ada dalam masjid atau di luar masjid  dan kedua mengangkat suara ketika berzikir.

Bagi persoalan pertama iaitu berzikir beramai-ramai sama ada selepas waktu sembahyang atau pada bila-bila masa, mereka menganggap perbuatan tersebut sebagai bidaah yang sesat sebagaimana berdoa secara berjemaah juga adalah bidaah kerana tidak ada sandaran daripada hadis serta tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Pendapat ini dipegang oleh ulama salaf yang dipelopori oleh Ibn Taimiyyah, al-Shatibi dan Ibn Qayim. Manakala pendapat yang kedua yang dipegang oleh ulama khalaf, berzikir secara berjemaah walaupun bidaah tetapi ia termasuk dalam bidaah hasanah, walaupun tidak ada dalil khusus tentang persoalan ini namun masih mempunyai sandaran umum tuntutan berzikir. Pembaca boleh membuat bacaan tambahan dalam buku Ensiklopedia bidaah susunan Ustaz Subki Abdul Rahman .    
Manakala isu yang kedua iaitu mengangkat suara ketika berzikir terdapat dua pandangan ulama. Mengangkat suara ketika berzikir dipandang sunat bagi sebahagian Ulama seperti Ibn Hazm, Imam al-Thabari dan lain-lain. Mereka berpegang dengan zahir beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Antaranya

عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذاسمعته (.البخارى,805 ومسلم,583).

Al-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata hadis di atas dijadikan hujah oleh sebahagian ulama dengan menghukumkan sunat mengangkat suara ketika bertakbir dan juga zikir selepas solat fardu. Seterusnya beliau menukilkan kata-kata Ibn Battal yang menyebut bahawa Ashab mazahib bersepakat mengatakan bahawa tidak disunatkan mengangkat suara ketika berzikir. Imam Shafie ketika menghuraikan hadis di atas berkata; bagi seorang imam mereka dibenarkan mengangkat suara atas tujuan mengajar atau memberitahu atau mengajar makmum zikir yang diucapkan. Maksudnya bagi seorang Imam dibolehkan mengangkat suara di permulaan zikir sahaja seperti permulaan Subhanallah, permulaan alhamdulillah dan permulaan Allahuakbar.
Oleh itu dalam persoalan berkaitan berzikir dengan nyaring di surau atau masjid hendaklah meraikan kedudukan jemaah lain. Sekiranya masih terdapat ahli jemaah yang sedang menunaikan solat seeloknya dielakkan kerana ia boleh mengganggu dan mendatangkan was-was kepada jemaah lain yang sedang mendirikan solat lebih-lebih lagi terdapat hadis yang melarang mengangkat suara di masjid dan surau ;

عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
 رواه مالك وأحمد وغيره رواه أحمد (18543ومالك (178 .وأحمد ( 5326 ) من حديث ابن عمر  

Contoh- Contoh lain

1.Membaca ayat-ayat yang panjang dalam solat. Membaca al-Quran letika solat lebih baik daripada di luar solat. Pernah diriwayatkan bahawa Rasulullah pernah membaca beberapa surah dalam satu rakaat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah al-Yamani.
 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان كل ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.رواه مسلم
Ibn Taimiyyah berkata “membaca al-Quran ketika solat lebih afdal daipada luar solat”. Bacaan yang panjang memang dituntut dalam solat, namun ditegah apabila menimbulkan kegelisahan kepada makmum. Oleh itu hendaklah dielakkan kecuali ketika solat bersendirian.
- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان كل ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.رواه مسلم .
2,Berdoa dengan doa yang terlalu panjang ketika berjemaah.  
3.Pelaksanaan GST. Dari satu aspek menjadi punca pendapatan kepada negara. Manakala aspek kedua rakyat bawahan akan menderita dengan kenaikan harga barangan dan kos kehidupan yang tinggi. Sebelum pelaksanaan GST kos sara hidup telah meningkat. Prinsip cukai dalam Islam ialah diambil daripada orang kaya dan dikembalikan kepada golongan fakir. Kerajaan sepatutnya mencari sumber alternatif lain atau dengan memulakan peratus yang lebih rendah yang tidak membebankan golongan miskin.

Pengecualian Kaedah

Setiap kaedah mempunyai beberapa pengecualian walau demikian ia tidak mencacatkan kelebihan yang ada pada kaedah tersebut. Kaedah yang dibincangkan di atas mempunyai beberapa pengecualian. Maksudnya apabila bertembung antara suruhan dan larangan tetap didahulukan suruhan antaranya contohnya ialah;
1.Peristiwa Tsunami yang berlaku di Aceh dan beberapa negara yang lain telah menyebabkan ratusan ribu kematian di kalangan orang Islam dan bukan Islam. Proses pengecaman mayat adalah sukar. Dalam situasi ini semua jenazah wajib di mandi dan di sembahyangkan. Sedangkan pada asalnya solat ke atas orang kafir adalah dilarang
2.Memberi salam ke atas hadirin yang bercampur antara Islam dan kafir adalah harus.

Kesimpulan
Dalam menentukan keadaan atau situasi sama ada meninggalkan atau melakukan hendaklah dilihat kepada prinsip maslahah dan mafsadah. Sekiranya kebaikan lebih besar berbanding kerosakan maka ia dikecualikan daripada kaedah di atas. Sekiranya mafsadah lebih besar maka prinsip kaedah di atas hendaklah dipakai.
والله اعلم بالصواب
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Salam hormat
Ustaz Wan Mohd Zul Bin Wan Yusuf
Kota Jembal Kelantan
10.48 PM ( 14/1/1436 @ 13/Nov 2014)

Rujukan
1.      Al-Suyuty. Jalal al-din Abd Rahman ( 1983) Al-Asbah Wa al-Nazair. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
2.     Al-Bakri.Badruddin Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Sulayman(1991)al-Iktina’ Fi al-Fark Wa al-istisna. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
3.    Al-Burno. Muhammad Sidqi Ahmad Bin Muhammad(1996) Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid Fiqh al-Kuliyyah. Beirut : Muasasah al-Risalah.
4.      Al-Nawawi.Abi Zakariyya Yahya Bin Syaraf(1992) Raudhah al-Thalibin. Beirut : Dar al-Kutub al_ilmiyyah.
5.      Sahih Muslim Syarah al-Nawawi.(1995) Lubnan : Dar al-Fikr.
6.      Abu Dawud Sulayman Ibn Ashas(t.t) Sunan Abi Dawud.. Kaherah : Dar al-Hadis.

7.      Majmuk Fatawa  Juzuk 23 halaman 282..

Wednesday, 3 September 2014

Adakah Laki-Laki Wajib Beredah?


Pendahuluan

Pagi semalam seorang kawan menghantar mesej minta pandangan tentang satu kes yang berlaku di Sebuah Daerah di Pantai Timur. Kisahnya begini seorang laki laki yang baru kematian isteri lebih kurang sebulan setengah telah menjemput seorang qadhi untuk mengahwinkannya dengan adik kepada isterinya yang telah meninggal. Sebelum akad nikah dijalankan qadhi mengajukan soalan bila isteri kamu meninggal lelaki tersebut menjawab lebih kurang 6 minggu yang lepas. Lantas qadhi berkata kamu tidak boleh berkahwin dengan ipar kamu sebelum habis edah 4 bulan 10 hari. Persoalan yang timbul betulkah lelaki juga mempunyai edah seperti perempuan yang diceraikan atau kematian suami? Insyallah dalam perbincangan yang ringkas ini saya akan paparkan terlebih dahulu beberapa perkara berkaitan dengan edah sebelum saya memeparkan pandangan ulama berkaitan dengan edah laki-laki.

Pengertian Edah

Berasal dari kata dasar Adadun yang bermaksud bilangan atau hitungan. Seseorang perempuan yang berada dalam edah akan menghitung hari-hari yang mesti dilalui adakah boleh suaminya merujuk semula dirinya atau dibenarkan untuk berkahwin lain sama ada 3 kali suci, 3 bulan atau 4 bulan 10 hari.

Istilah

Tempoh yang mesti dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahimnya dari benih suami terdahulu atau untuk menunaikan perintah Allah atau untuk berkabung atas kematian suaminya selepas kematian atau diceraikan.

Ayat Pertama Tentang Edah

Ubai Bin Kaab berkata ayat pertama yang turun berkaitan dengan edah ialah ayat 228 daripada surah al-Baqarah seterusnya ayat 4 surah al-Thalaak dan ayat 234 surah al-Baqarah.
228. al-Baqarah (dan isteri-isteri Yang diceraikan itu hendaklah menunggu Dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak Yang dijadikan oleh Allah Dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu Dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. dan isteri-isteri itu mempunyai hak Yang sama seperti kewajipan Yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) Dengan cara Yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); Dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
4.al-Thalaak (  dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu Yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh idah mereka) maka idahnya ialah tiga bulan; dan (demikian) juga idah perempuan-perempuan Yang tidak berhaid. dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak Yang dikandungnya. dan (ingatlah), sesiapa Yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya Segala urusannya.

234. al-Baqarah ( dan orang-orang Yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis masa idahnya itu maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa Yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara Yang baik (yang diluluskan oleh Syarak). dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui Dengan mendalam akan apa jua Yang kamu lakukan.

Adapun Asma’ Binti Yazid adalah perempuan pertama yang beredah dalam sejarah Islam setelah diceraikan oleh suaminya.

Hikmah Edah

Setiap perkara yang disyariatkan dalam Islam mempunyai hikmah yang tertentu antara tujuan dan hukum edah ialah memelihara keturunan daripada bercampur dan yang lebih utama ialah menurut perintah Allah s.w.t atau lebih dikenali dengan al-Tabudd.

Edah Bagi Lelaki

Semua ulama berpendapat bahawa lelaki tidak diwajibkan edah sebagaimana edah perempuan dari segi hakikatnya. Walaupun demikian dari sudut majaz ( tidak boleh berkahwin sebelum sampai masa tertentu) lelaki juga mempunyai edah dalam beberapa keadaan. Sebagaimana haid dikaitkan  dengan wanita. maka apabila beberapa jenis binatang seperti kuda, anjing, arnab, kelawar  keluar darah pada setiap bulan, maka dari sudut majaznya dikatakan binatang tersebut juga mempunyai haid.

Imam al-Nawawi dalam kitabnya Raudhah al-Thalibin ketika membicarakan soal perkahwinan pernah menyebut;

ولو طلق امرأته طلاقا بائنا , فله نكاح أختها فى عدتها , وان كان رجعيا لم تحل أختها حتى تنقضى عدتها .

Maksudnya : sekiranya seorang lelaki menceraikan isterinya dengan talak Bain ( talak 3) dia boleh mengahwini saudara isterinya dalam masa edah isterinya, sekiranya diceraikan dengan talak rajie ( talak 1 atau 2) tidak halal baginya untuk mengahwini saudara isterinya sehingga berakhirnya edah.

Ibn Taimiyyah dalam Fatwanya (154/4) telah menukilkan pandangan seorang Tabien yang bernama Ubadiah al-Salmani dalam masalah ini katanya ;
قال : لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا.هـ
Maksudnya : Sahabat nabi tidak sependapat dalam beberapa isu kecuali dalam isu ( mereka bersependapat)lelaki tidak boleh berkahwin semasa edah isteri keempat yang diceraikan dan tidak boleh berkahwin dengan saudara perempuan dalam edah saudaranya. 

Syeikh Adil ketika membuat tambahan dan ulasan terhadap penjelasan Imam al-Baghawi dalam kitab al-Tahzib Fi Fiqh al-Imam al-Shafie berkata “Sebagaimana diharamkan bagi seorang laki-laki menghimpunkan dua saudara, diharamkan juga baginya menghimpunkan isteri dengan ibu saudara isteri sebelah bapa atau sebelah ibu atau menghimpunkan isteri dengan anak saudaranya semasa perkahwinan masih berjalan, diharamkan juga semasa dalam edah sama ada edah rajie atau edah bain. Semasa edah rajie ia disepakati oleh ulama kerana hubungan perkahwinan masa wujud sehingga berakhirnya edah, adapun semasa edah bain ia tidak disepakati. Imam Shafie pernah menyebut apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak bain (talak 3) harus baginya mengahwini saudaranya sebelum berakhirnya edah kerana pemutus hubungan ( talak) telah ada dan tidak mungkin mewujudkan semula hubungan dengan merujuknya semula.

Dalam laman webfatwa.islam memaparkan soalan dan jawapan yang hampir sama dengan perbincangan ini  jawapannya ialah ;
فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.

أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.

والله أعلم.

Maksudnya : Lelaki tidak mempunyai edah dari sudut syarak atau bahasa, adapun dinamakan dengan edah atas dasar majaz dalam beberapa keadaan antaranya seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dan ingin berkahwin dengan perempuan yang diharamkan baginya menghimpunkan seperti saudara isterinya, ibu saudara isterinya, begitu juga laki-laki yang mempunyai empat isteri dan dia menceraikan seorang dari mereka maka, haram baginya berkahwin sehingga habis edah isteri yang diceraikan. Yang dimaksudkan dengan talak dalam dua keadaan yang disebutkan ialah talak rajie secara sepakat dan juga talak bain bagi pendapat jumhur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa bilangan 8096. Adapun ketika kes kematian isteri, suami boleh berkahwin pada masa itu juga dengan saudara isterinya atau dengan perempuan yang diharamkan menghimpunkan kerana telah putus hubungan dengan berlaku kematian.

Kesimpulan
Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Imam al-Shafie dan juga Imam al-Nawawi dan lain-lain ulama halal dan sah sekiranya seorang laki-laki ingin berkahwin dengan adik iparnya setelah kematian isterinya tanpa perlu menunggu berakhirnya edah, kerana hubungan antara suami dengan isterinya telah berakhir dengan kematian. Tidak ada alasan untuk mewajibkan lelaki menunggu sehingga 4 bulan 10 hari  baru dibenarkan berkahwin. Hanya dua situasi sahaja tidak dibenarkan berkahwin iaitu ketika suami menceraikan isteri dengan talak rajie dan( juga bain bagi sebahagian ulama kerana dibimbangi berlaku percampuran nasab ) serta ingin berkahwin dengan saudara isterinya atau yang setaraf sebelum habis edah dan kedua suami yang mempunyai 4 isteri diceraikan salah seorang dan ingin berkahwin lain sebelum habis edah isterinya.     والله أعلم         

Rujukan

Al-Quran.

Al-Nawawi. (1992) Abi Zakaria Yahya Bin Syaraf. Raudhah al-Thalibin.Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 

Al-Baghawi.(1997) Abi Muhhamad Husain Ibn Masu’d Ibn Muhammad. Al-Tahzib Fi Fiqh al-Imam al-Shafie . Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 

Al-Bakri.(1991) Badral-Din Muhammad Ibn Abi Bakr. Al-I’tina’  Fi al-Farq Wa al-Istisna’. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi. (1994) Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. Al-Hawi al-Kabir.Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.,Jil 9.
Salam hormat
Ustaz Wan Mohd Zul

Kota Jembal Kelantan

4/9/2014

Aplikasi Kaedah La Ibrah Bi Zhann Al-bayyin Khata Uhu Dalam Kehidupan

Pendahuluan Perkataan zhan sering di ungkapkan dalam perbualan seharian kita. Antara yang kerap didengari ialah kita hendaklah “hu...