Wednesday, 3 September 2014

Adakah Laki-Laki Wajib Beredah?


Pendahuluan

Pagi semalam seorang kawan menghantar mesej minta pandangan tentang satu kes yang berlaku di Sebuah Daerah di Pantai Timur. Kisahnya begini seorang laki laki yang baru kematian isteri lebih kurang sebulan setengah telah menjemput seorang qadhi untuk mengahwinkannya dengan adik kepada isterinya yang telah meninggal. Sebelum akad nikah dijalankan qadhi mengajukan soalan bila isteri kamu meninggal lelaki tersebut menjawab lebih kurang 6 minggu yang lepas. Lantas qadhi berkata kamu tidak boleh berkahwin dengan ipar kamu sebelum habis edah 4 bulan 10 hari. Persoalan yang timbul betulkah lelaki juga mempunyai edah seperti perempuan yang diceraikan atau kematian suami? Insyallah dalam perbincangan yang ringkas ini saya akan paparkan terlebih dahulu beberapa perkara berkaitan dengan edah sebelum saya memeparkan pandangan ulama berkaitan dengan edah laki-laki.

Pengertian Edah

Berasal dari kata dasar Adadun yang bermaksud bilangan atau hitungan. Seseorang perempuan yang berada dalam edah akan menghitung hari-hari yang mesti dilalui adakah boleh suaminya merujuk semula dirinya atau dibenarkan untuk berkahwin lain sama ada 3 kali suci, 3 bulan atau 4 bulan 10 hari.

Istilah

Tempoh yang mesti dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahimnya dari benih suami terdahulu atau untuk menunaikan perintah Allah atau untuk berkabung atas kematian suaminya selepas kematian atau diceraikan.

Ayat Pertama Tentang Edah

Ubai Bin Kaab berkata ayat pertama yang turun berkaitan dengan edah ialah ayat 228 daripada surah al-Baqarah seterusnya ayat 4 surah al-Thalaak dan ayat 234 surah al-Baqarah.
228. al-Baqarah (dan isteri-isteri Yang diceraikan itu hendaklah menunggu Dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak Yang dijadikan oleh Allah Dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu Dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. dan isteri-isteri itu mempunyai hak Yang sama seperti kewajipan Yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) Dengan cara Yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); Dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
4.al-Thalaak (  dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu Yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh idah mereka) maka idahnya ialah tiga bulan; dan (demikian) juga idah perempuan-perempuan Yang tidak berhaid. dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak Yang dikandungnya. dan (ingatlah), sesiapa Yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya Segala urusannya.

234. al-Baqarah ( dan orang-orang Yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis masa idahnya itu maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa Yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara Yang baik (yang diluluskan oleh Syarak). dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui Dengan mendalam akan apa jua Yang kamu lakukan.

Adapun Asma’ Binti Yazid adalah perempuan pertama yang beredah dalam sejarah Islam setelah diceraikan oleh suaminya.

Hikmah Edah

Setiap perkara yang disyariatkan dalam Islam mempunyai hikmah yang tertentu antara tujuan dan hukum edah ialah memelihara keturunan daripada bercampur dan yang lebih utama ialah menurut perintah Allah s.w.t atau lebih dikenali dengan al-Tabudd.

Edah Bagi Lelaki

Semua ulama berpendapat bahawa lelaki tidak diwajibkan edah sebagaimana edah perempuan dari segi hakikatnya. Walaupun demikian dari sudut majaz ( tidak boleh berkahwin sebelum sampai masa tertentu) lelaki juga mempunyai edah dalam beberapa keadaan. Sebagaimana haid dikaitkan  dengan wanita. maka apabila beberapa jenis binatang seperti kuda, anjing, arnab, kelawar  keluar darah pada setiap bulan, maka dari sudut majaznya dikatakan binatang tersebut juga mempunyai haid.

Imam al-Nawawi dalam kitabnya Raudhah al-Thalibin ketika membicarakan soal perkahwinan pernah menyebut;

ولو طلق امرأته طلاقا بائنا , فله نكاح أختها فى عدتها , وان كان رجعيا لم تحل أختها حتى تنقضى عدتها .

Maksudnya : sekiranya seorang lelaki menceraikan isterinya dengan talak Bain ( talak 3) dia boleh mengahwini saudara isterinya dalam masa edah isterinya, sekiranya diceraikan dengan talak rajie ( talak 1 atau 2) tidak halal baginya untuk mengahwini saudara isterinya sehingga berakhirnya edah.

Ibn Taimiyyah dalam Fatwanya (154/4) telah menukilkan pandangan seorang Tabien yang bernama Ubadiah al-Salmani dalam masalah ini katanya ;
قال : لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا.هـ
Maksudnya : Sahabat nabi tidak sependapat dalam beberapa isu kecuali dalam isu ( mereka bersependapat)lelaki tidak boleh berkahwin semasa edah isteri keempat yang diceraikan dan tidak boleh berkahwin dengan saudara perempuan dalam edah saudaranya. 

Syeikh Adil ketika membuat tambahan dan ulasan terhadap penjelasan Imam al-Baghawi dalam kitab al-Tahzib Fi Fiqh al-Imam al-Shafie berkata “Sebagaimana diharamkan bagi seorang laki-laki menghimpunkan dua saudara, diharamkan juga baginya menghimpunkan isteri dengan ibu saudara isteri sebelah bapa atau sebelah ibu atau menghimpunkan isteri dengan anak saudaranya semasa perkahwinan masih berjalan, diharamkan juga semasa dalam edah sama ada edah rajie atau edah bain. Semasa edah rajie ia disepakati oleh ulama kerana hubungan perkahwinan masa wujud sehingga berakhirnya edah, adapun semasa edah bain ia tidak disepakati. Imam Shafie pernah menyebut apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak bain (talak 3) harus baginya mengahwini saudaranya sebelum berakhirnya edah kerana pemutus hubungan ( talak) telah ada dan tidak mungkin mewujudkan semula hubungan dengan merujuknya semula.

Dalam laman webfatwa.islam memaparkan soalan dan jawapan yang hampir sama dengan perbincangan ini  jawapannya ialah ;
فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.

أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.

والله أعلم.

Maksudnya : Lelaki tidak mempunyai edah dari sudut syarak atau bahasa, adapun dinamakan dengan edah atas dasar majaz dalam beberapa keadaan antaranya seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dan ingin berkahwin dengan perempuan yang diharamkan baginya menghimpunkan seperti saudara isterinya, ibu saudara isterinya, begitu juga laki-laki yang mempunyai empat isteri dan dia menceraikan seorang dari mereka maka, haram baginya berkahwin sehingga habis edah isteri yang diceraikan. Yang dimaksudkan dengan talak dalam dua keadaan yang disebutkan ialah talak rajie secara sepakat dan juga talak bain bagi pendapat jumhur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa bilangan 8096. Adapun ketika kes kematian isteri, suami boleh berkahwin pada masa itu juga dengan saudara isterinya atau dengan perempuan yang diharamkan menghimpunkan kerana telah putus hubungan dengan berlaku kematian.

Kesimpulan
Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Imam al-Shafie dan juga Imam al-Nawawi dan lain-lain ulama halal dan sah sekiranya seorang laki-laki ingin berkahwin dengan adik iparnya setelah kematian isterinya tanpa perlu menunggu berakhirnya edah, kerana hubungan antara suami dengan isterinya telah berakhir dengan kematian. Tidak ada alasan untuk mewajibkan lelaki menunggu sehingga 4 bulan 10 hari  baru dibenarkan berkahwin. Hanya dua situasi sahaja tidak dibenarkan berkahwin iaitu ketika suami menceraikan isteri dengan talak rajie dan( juga bain bagi sebahagian ulama kerana dibimbangi berlaku percampuran nasab ) serta ingin berkahwin dengan saudara isterinya atau yang setaraf sebelum habis edah dan kedua suami yang mempunyai 4 isteri diceraikan salah seorang dan ingin berkahwin lain sebelum habis edah isterinya.     والله أعلم         

Rujukan

Al-Quran.

Al-Nawawi. (1992) Abi Zakaria Yahya Bin Syaraf. Raudhah al-Thalibin.Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 

Al-Baghawi.(1997) Abi Muhhamad Husain Ibn Masu’d Ibn Muhammad. Al-Tahzib Fi Fiqh al-Imam al-Shafie . Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 

Al-Bakri.(1991) Badral-Din Muhammad Ibn Abi Bakr. Al-I’tina’  Fi al-Farq Wa al-Istisna’. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi. (1994) Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. Al-Hawi al-Kabir.Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.,Jil 9.
Salam hormat
Ustaz Wan Mohd Zul

Kota Jembal Kelantan

4/9/2014

Monday, 2 June 2014

Memahami Kaedah Berkumpul Perkara Halal Dan Haram


1.Pendahuluan

Islam telah meletakkan garis panduan yang jelas dalam menentukan perkara halal yang boleh dilakukan oleh seseorang mukalaf sama ada dalam urusan berkaitan ekonomi, politik, makanan, minuman dan lain-lain. Perkara halal ialah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya begitu juga dengan perkara haram sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya Rasulullah s.a.w bersabda : الحلال بين والحرام بين

Maksudnya : Perkara halal jelas, perkara haram jelas. Maka timbul persoalan apakah hukumnya jika perkara halal bercampur dengan perkara haram. Inilah yang akan dibincangkan dalam kaedah ini.

2.Lafaz Kaedah

اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Apabila berkumpul Perkara Halal dan Haram Maka Perkara Haram Akan Lebih Menguasai

3.Maksud : Ijtama’

Ijtama’ dalam kaedah di atas  membawa beberapa maksud ;

1.      Bagi sesuatu yang mungkin boleh dibezakan atau diasingkan seperti  manusia, binatang hidup.

2.      Bagi sesuatu yang mustahil boleh dibezakan atau diasingkan seperti cecair yang berkumpul bermaksud bercampur.

4.Maksud Umum Kaedah

Apabila berkumpul atau bercampur sesuatu yang harus dengan sesuatu yang haram yang menyebabkan timbulnya kesamaran serta sukar untuk membezakan yang mana satu halal dan yang mana haram maka perkara yang bercampur tersebut dikira haram kerana perkara yang halal tidak dapat diperoleh kecuali dengan menggunakan perkara haram terlebih dahulu. Sekiranya boleh dibezakan antara yang halal dengan yang haram maka kaedah ini tidak boleh digunakan. Para ulama ketika membincangkan kaedah ini turut membincangkan kaitan dengan perkara berikut;

1.Persoalan pertembungan dua dalil yang membawa hukum yang berlawanan iaitu dalil yang membawa maksud harus atau halal satu lagi dalil yang membawa maksud haram. Dalam situasi ini para ulama usul mendahulukan hukum haram berbanding harus. Sebagai contoh dalam masalah bergaul dengan isteri dalam keadaan haid terdapat dua hadis pertama;لك من الحائض ما فوق الاوار dan hadis اصنوا كل شىء الا الجماع

Hadis pertama membawa maksud tidak boleh berseronok dengan isteri dalam haid di antara pusat dan lutut manakala hadis kedua membolehkan untuk suami berseronok antara pusat dan lutut kecuali bersetubuh sahaja dilarang. Maka dalam situasi ini hadis yang mengharamkan didahulukan untuk beringat.

5.Sandaran Kaedah

Walaupun kaedah ini tidak disandarkan kepada hadis yang sahih namun dari sudut makna kaedah ia sahih dan boleh diamalkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Subki dalam kitabnya al-asbah Wa al-Nazair. Imam al-Suyuty berkata dalil bagi kaedah ini ialah hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Jabir al-Jafi iaitu ;

ما اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام .

6. Syarat Beramal Dengan Kaedah

Usman Syubair dalam kitabnya al-Qawaid al-Kuliyyah Wa al-Dawabit al-Kuliyyah menyebut 3 syarat untuk beramal dengan kaedah ini ;

1.Tidak mampu menghilangkan kesamaran yang berlaku.

2.Perkara halal dan haram seimbang antara satu sama lain sekiranya salah satu lebih kuat maka yang kuat itu hendaklah didahulukan.

3.Perkara halal tersebut berkaitan dengan perkara harus bukan perkara wajib. Sekiranya berkaitan dengan perkara wajib hendaklah didahulukan yang wajib dari yang haram. Contoh mayat orang Islam bercampur dengan mayat orang kafir ( orang Islam wajib dimandikan) (kafir haram dimandikan ) wajib dimandikan kesemuanya dan solat ke atas mereka.

7.Aplikasi Kaedah

Saya akan bawakan beberapa contoh bagi kaedah ini dari beberapa bab yang berasingan

1.      Pasar raya yang menjual daging yang disembelih dengan yang tidak disembelih serta mengumpulkannya di satu tempat yang tidak boleh dibezakan haram kesemuanya.

2.      Coklat yang bercampur bahan halal dengan bahan haram, hukumnya haram dimakan.

3.      Jam lelaki yang bercampur dengan emas haram dipakai, sekiranya disalut emas harus jika sedikit.

4.      Seorang lelaki yang mempunyai 3 orang Isteri, beliau telah menceraikan salah seorang dari mereka tetapi tidak ingat siapakah yang diceraikan, kesemua mereka tidak halal disetubuhi sehingga diyakini siapakah yang telah diceraikan.

5.      Seekor kambing  disetubuhi oleh anjing  kemudian melahirkan anak ( kanjing) anak tersebut haram dimakan atau kambing disetubuhi babi melahirkan anak (kabi) haram dimakan begitu juga dengan kuda disetubuhi oleh kaldai melahirkan baghal haram dimakan.

6.      Anjing peliharaan dan anjing liar telah sama –sama memburu, haram dimakan hasil buruan.

7.      Makanan yang dimasukkan dengan beberapa titik arak haram dimakan.

8.      Air yang sedikit bercampur dengan najis walaupun  tidak mengubah sifat air tetap haram digunakan untuk bersuci atau minum.  

8.Pengecualian

Sebagaimana yang dibincangkan oleh para fuqaha setiap kaedah mempunyai beberapa pengecualiannya. Maksudnya apabila bercampur sesuatu yang halal dengan yang haram maka dalam beberapa situasi hukumnya adalah halal antara contoh bagi masalah ini ialah;

1.      Ali dikhabarkan oleh ayahnya sebelum meninggal dunia mempunyai seorang saudara perempuan yang tinggal  di Kota Baharu tetapi dia tidak mengenalinya atau mengetahui namanya , ini tidak menjadi halangan untuknya berkahwin dengan wanita yang tinggal di kota Baharu.

2.       Air yang lebih dari 80 liter bercampur dengan najis tetapi tidak mengubah sifat air halal digunakan.

3.      Wang negara yang diperoleh dari sumber yang pelbagai kemudian dibayar gaji kepada para pekerja halal.

4.      Bercampur duit rasuah dengan duit gaji tidak ingat jumlah yang mana halal dan yang mana haram, hendaklah diasingkan yang haram dengan yang halal.

    

Salam hormat

Ustaz Wan Mohd Zul
Kota Jembal Kelantan
3 Jun 2014.

 

Rujukan

Al-Suyuty. Jalal al-Din Abdul Rahman. (1983) al-Asbah Wa al-Nazair. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Ibn Nujaim. Zain al-Abdin Bin Ibrahim. (1993) Al-Asbah Wa al-Nazair. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Muhammad al-Zuhayly.(2009)al-Qawaid al-fiqhiyyah wa Tatbiqatuha Fi al-Mazahib al-Arbah. Beirut : Dar al-Fikr.
Usman Syubair.(2006) Al-Qawaid al-Kuliyyah Wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah Fi al-Shariah al-Islamiyyah. Jordan : Dar al-Nafais.

Sunday, 20 April 2014

Kaedah Usul Fiqh : al-Karahah Tazulu Bi Al-Hajah


Pendahuluan

Ilmu kaedah fiqh suatu ilmu yang tidak asing lagi bagi pelajar bidang Syariah dipusat-pusat pengajian tinggi awam atau swasta ataupun pelajar aliran pondok. Bahkan pada hari ini ilmu ini semakin berkembang dengan baik apabila ianya turut didedahkan kepada pelajar dalam pelbagai aliran termasuk teknikal, perbankan kejuruteraan dan sebagainya. Ilmu ini adalah sebahagian daripada ilmu fiqh yang bertujuan untuk memudahkan para ulama mencari jawapan disebalik soalan dalam pelbagai bidang kehidupan manusia. Persoalan dijawab berdasarkan kaedah-kaedah tertentu yang dibentuk dari lafaz atau makna al-quran atau hadis-hadis nabawi.

Adapun Ilmu yang menjadi asas kepada ilmu fiqh ialah ilmu usul fiqh. Sebagaimana dengan ilmu fiqh, ilmu usul fiqh juga mempunyai beberapa kaedah tertentu  yang dikenali dengan kaedah usul fiqh. Para pelajar yang mengambil jurusan Syariah biasanya akan didedahkan dengan beberapa kaedah usul yang mashyur ketika mengambil subjek usul Fiqh. Antara kaedah usul fiqh yang mashyur ialah “ al-amr li al-Wujub, “al-Nahyu Li Tahrim” “Ma la Yattimmu al-wajib Fa Huwa Wajib” dan beberapa kaedah yang lain.

Dalam penulisan kali ini saya cuba berkongsi ilmu kaedah usul fiqh yang telah  dibincangkan oleh para ulama silam dalam kitab usul fiqh dan juga kitab kaedah fiqh penulisan ulama kontemporari. Kaedah pertama yang dipilih ialah “ al-karahah Tazulu bi al-hajah”

الكراهة تزول بالحاجة

Pengertian Makruh

Sebelum saya membincangkan kaedah yang disebutkan di atas rasanya elok saya menyentuh sedikit perbahasan berkaitan makruh.

Makruh menurut bahasa; Lawan bagi perkara yang disukai.

Al-Baidhawi ketika memberi pengertian makruh :

والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله .

Maksudnya : Perkara makruh ialah sesuatu yang dipuji orang yang meninggalkannya dan tidak dicela orang yang melakukannya.

Hukum Makruh

Dalam hal ini terdapat tiga pandangan ulama tentang hukum makruh ;

1.       Perbuatan makruh termasuk dalam perkara haram yang kecil( dosa-dosa kecil)pandangan ini dipegang oleh kebanyakan ulama silam.

2.       Perbuatan makruh atau perkara makruh merupakan satu cara untuk membezakan antara orang mukmin yang kuat dengan orang mukmin yang lemah. Yang kuat imannya akan meninggalkan perkara makruh lantas mereka diberikan pahala, manakala yang lemah imannya  akan melakukannya walaupun tidak diberikan apa-apa dosa.

3.       Melakukan perkara  makruh tidak ada dikenakan apa-apa balasan sama ada pahala atau pun dosa. Sedangkan meninggalkannya akan diberikan pahala. Pandangan ini dipegang oleh kebanyakan ulama pada masa sekarang.

Perbezaan Antara Haram Dengan Makruh

Dari satu sudut antara perkara haram dengan makruh mempunyai persamaan. Persamaan yang dimaksudkan di sini ialah perkara haram dan makruh dituntut untuk kita meninggalkannya. Perbezaan antara keduanya pula ialah dari sudut  tuntutan meninggalkannya serta ancaman  ke atas pelakunya. Perkara makruh tidak disertai tuntutan meninggalkannyan secara tegas serta tidak disertai dengan ancaman. Sedangkan perkara haram tuntutan meninggalkannya dating dengan tuntutan yang tegas serta   disertai dengan ancaman seperti azab yang pedih, dosa ke atas pelakunya.

Mengenali Lafaz Makruh

Para ulama usul telah menyenaraikan beberapa kaedah umum dalam memahami lafaz larangan dengan maksud makruh berdasarkan beberapa kriteria berikut ;

1.Kalimah tersebut telah menunjukkan maksud makruh. Seperti sabda Rasulullah s.a.w :

ان الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال .

Walaupun demikian tidak semua lafaz yang datang dengan perkataan “ kariha, yakrahu”  membawa maksud makruh, tetapi kadang-kadang ianya membawa maksud haram.

2. Lafaz yang datang membawa maksud larangan tetapi adanya sesuatu petunjuk  telah menukarkan daripada haram kepada makruh.

Contoh ayat dalam surah al-Maidah ayat 101;

ياأيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء ان تبدلكم تسؤكم .

Dalam ayat di atas terdapat satu petunjuk yang menukarkan daripada haram kepada makruh. Petunjuk yang menukarkan hukum tersebut terdapat dalam ayat yang seterusnya di bawah.

 

وان تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم .
 
Perbincangan Lafaz Makruh Di Kalangan Ulama  

Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustasa fi Usul al Fiqh halaman 53 berkata ;

وأما المكروه فهو لفظ مشترك فى عرف الفقهاء بين معانى .

Antara makna makruh yang digunakan oleh fuqaha ialah

1.Ditegah atau haram. Imam Shafie banyak menggunakan lafaz makruh seperti katanya (    wa akrahu kaza             وأكره كذا) tetapi yang dimaksudnya ialah haram. Begitu juga dengan al-quran dan hadis kadang-kadang  menggunakan perkataan makruh tetapi yang dikehendaki dengannya ialah haram.

Contoh :

Seperti Firman Allah s.w.t :
 

( كل ذلك كان سيِّئه عند ربك مكروها)

Makruha dalam ayat di atas bermaksud haram., Ism al Isyarat zalika merujuk kepada beberapa dosa besar seprti membunuh, berzina dan lain-lain.

Dalam surah al-Hujurat :
 

: ( وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان)

                Contoh dari hadis antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban :

                "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"

2.Nahyu Tanzih atau Makruh Tanzih iaitu meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya sekalipun dengan melakukan perbuatan yang dilarang tidak dikenakan pembalasan. Ulama Hanafi membahagikan hukum makruh kepada dua iaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Manakala jumhur hanya membahagikan kepada satu bahagian sahaja iaitu makruh. Oleh itu makruh tanzih termasuk dalam makruh mengikut pandangan jumhur.Perkara makruh banyak dibincangkan oleh ulama fiqh
 
Contoh perkara makruh  yang disebutkan dalam hadis Abu dawud  :

لا يخرج الرجلان بضربان الغا ئط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان , فان الله يمقت على ذلك .

Bersembang ketika buang air kecil atau air besar kerana mendapat kemurkaan Allah. Abu Dawud meletakan tajuk hadis ini di bawah makruh bercakap ketika qadha hajat.

3.Meninggalkan perkara yang tidak sepatutnya ditinggalkan atau dengan istilah arab “ Tark Ma Huwa Awla “sekalipun ianya tidak ditegah. Seperti meninggalkan solat dhuha bukan kerana adanya larangan meninggalkan solat tersebut tetapi kerana pahala yang besar .

4. Sesuatu yang menjadi kesamaran hukum haram padanya.

Falsafah Makruh

Sebenarnya ini merupakan suatu bentuk ujian daripada Allah kepada hambanya agar menjauhi perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya.  Apabila seseorang hamba mampu mendidik dirinya meninggalkan perkara yang dilarang maka dia juga hendaklah berusaha mengelakkan diri dari perkara makruh.     

وان تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم .Maksud Kaedah Usul Fiqh  Al-karahah Tazulu Bi al-Hajah

Perkara makruh tidak dihukumkan makruh,  apabila seseorang berhajat melakukannya. Sebagaimana dengan perkara haram  seperti makan bangkai, minum arak ketika tercekik dan ketiadaan minuman halal, mengucap kalimah yang kufur ketika dipaksa. Contoh yang disebutkan tersebut tidak dihukumkan haram melakukannya apabila dalam keadaan terpaksa atau darurat.

 
Contoh aplikasi

Setelah memahami beberapa perkara berkaitan makruh sekarang kita sama-sama melihat bagaimana aplikasi kaedah ini dalam kehidupan seharian kita.

1.       Kematian merupakan qada’ dan qadar Allah s.w.t yang datang menjemput dengan pelbagai cara tanpa isyarat dan makluman terlebih dahulu. Ia datang bila sampai masa yang ditetapkan tanpa terlewat atau terawal. Oleh itu  walaupun pada asalnya mendirikan solat selepas waktu asar dihukumkan makruh kerana menyamai ibadah penyembah matahari. Disebabkan mempunyai hajat maka tidak dianggap makruh melaksanakan pada masa tersebut.

 

2.       Bercakap semasa buang air adalah perubatan yang ditegah dalam Islam tetapi apabila seseorang berhajat untuk bercakap contohnya meminta bantuan ketika ketiadaan air maka tidak lagi makruh.  

 

3.       Sembahyang merupakan satu ibadah yang terpenting dalam Islam. Ianya mempunyai rukun, syarat, perkara sunat dilakukan dan makruh dilakukan. Antara perkara makruh ketika solat ialah memejamkam kedua mata. Walau bagaimana pun sekiranya dengan memejamkan mata ketika solat akan mendapat kekhusyukan maka hukum tiada lagi hukum tersebut.

 

4.       Mengelap air wuduk dimuka menggunakan tuala atau seumpamya setelah selesai berwuduk adalah makruh bagi sebahgian ulama. Alasannya ialah  boleh menghilangkan cahaya hasil dari wuduk dan juga menghilangkan barakah. Berdasarkan  kaedah tidak makruh sekiranya berhajat seperti berada dinegeri yang sejuk.

 

5.       Menceraikan perempuan ketika dalam keadaan haid hukumnya tetapi apabila berhajat tidak lagi mkruh seperti bagi kes tebus talak

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Ustaz Wan Mohd Zul

Kota Jembal 21/4/2014

 

Rujukan

Al-Ghazali.  Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad.(1993) Al-Mustafsa Fi al-Ilm al-Usul. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Baidhawi. Minhaj al wusul Fi Ilm al-Usul. 1984. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Shawkani.Muhammad Ibn ali Bin Muhammad.(1994) Irsyad al-Fuhul Ila Tahkik al-Haqq Min Al-Ilm al-Usul. Dar al Kutub al-Ilmiyyah.

Al wajiz Fi Usul Fiqh .(1993). Abdul Karim Zaidan. Dar alTauzi Wa Nasr Kaherah.

Friday, 7 March 2014

Solat istisqa Pelaksanaan Dan Perbahasannya


Pendahuluan


Air merupakan satu keperluan asasi semua makhluk. Walau sehebat mana teknologi yang dimiliki dan dikuasai oleh manusia, mereka tidak akan mampu untuk mencipta dan menghasilkan walau setitis air. Lantaran itu apabila Allah menguji manusia dengan kekurangan air sebagaimana yang pernah berlaku kepada nabi kita Muhammad s.a.w baginda telah menunjukan cara bagaimanakah usaha yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba yang beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Allah s.w.t yang maha berkuasa untuk menyelesaikan masalah yang menimpa iaitu dengan melakukan solat istisqa. Disamping menggunakan pembenihan hujan dan seumpamanya jangan sesekali mengabaikan saranan yang ditunjukan oleh baginda.dalam mencari jalan penyelesaian kepada masalah ini.

Pengertian


Istisqa ialah perkataan arab yang berasal dari saqya yang bermaksud memohon hujan. Yang dimaksudkan di sini ialah memohon kepada Allah s.w.t agar menurunkan hujan kepada hambanya ketika memerlukannya.

Jenis


Permohonan yang dilakukan kepada Allah sekurang-kurang dengan mengajukan doa permohonan kepada Allah bila-bila masa dan di mana sahaja  tanpa diiringi dengan solat sama ada secara bersendirian atau dilakukan secara berjemaah.Permohonan juga boleh dilakukan ketika selepas menunaikan solat sama ada fardu atau sunat. Yang paling afdal ialah permohonan yang didahului oleh solat dua rakaat dan dua khutbah.

Hukum


Solat istisqa; hukumnya Sunat muakkad. Ianya adalah untuk membuktikan bahawa manusia  berhajat kepada kasih sayang Allah s.w.t.

Dalil Pensyariatan


Solat istisqa salah satu daripada solat sunat yang dituntut melakukannya apabila kemarau yang berpanjangan, tiada sumber air, berlaku krisis air dan seumpamanya.   Rasulullah sa.w pernah melaksanakan solat istisqa sebagaimana yang diriwayatkan oleh ubad bin tamim daripada bapa saudaranya ;

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقى فصلى بهم ركعتين جهر بالقرأة فيها وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة .

Peranan Pemerintah


Perdana Menteri atau Timbalannya  tidak boleh mengabaikan tanggunjawabnya berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan air atau hujan bagi keperluan penduduk sesebuah negeri. Untuk itu perdana menteri atau timbalannya hendaklah memerintahkan penduduk disesebuah negeri yang dilanda kemarau yang teruk berpuasa tiga hari sebelum dilaksanakan solat istisqa . Pada hari keempat dalam keadaan berpuasa mereka semua hendaklah keluar dengan mengenakan pakaian yang biasa dipakai, untuk menunaikan solat.

Masa Pelaksanaan


Iaitu selepas naiknya matahari sehingga selepas zawal iaitu sebelum masuknya waktu asar.

Tempat


Disunatkan dilakukan di padang atau kawasan lapang.

Cara Pelaksanaan


Setelah didahului dengan puasa sunat tiga hari , maka pada hari keempat orang ramai hendaklah keluar dengan memakai pakaian yang biasa dipakai tanpa bauan dan berkumpul ditempat yang ditetapkan sama ada padang atau masjid maka bilal disunatkan untuk menyaringkan suara dengan berkata  الصلاة جامعة . Sembahyang ini tidak disunatkan untuk dilaungkan azan dan juga iqamah.

Solat istisqa dilaksanakan dengan  dua rakaat. Bentuk pelaksanaannya adalah sama dengan solat hari raya iaitu selepas takbirratul ihram maka diulangi dengan takbir sebanyak 7 kali dirakaat pertama dan lima kali takbir dirakaat kedua. Setiap kali selepas takbir hendaklah membaca zikir yang dibaca ketika solat aid  iaitu سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى اعزيز الحكيم    

Kemudian setelah selesai hendaklah membaca istiazah dan surah al fatihah serta surah ق bagi rakaat pertama dan اقتربت الساعة pada rakaat kedua selepas al-fatihah, ada juga ulama yang berpendapat rakaat kedua dibacakan surah nuh kerana didalamnya menceritakan perihal hujan.

Bacaan Imam hendaklah dinyaringkan sebagaimana dengan bacaan ketika solat hari raya. Bagi makmum yang tidak sempat bertakbir bersama imam atau sempat sebahagiannya sahaja maka memadailah ia melakukan apa yang sempat tersebut dan tidak perlu diqada apa yang tidak sempat. Ini merupakan pendapat qaul jaded sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-nawawi dalam al-Majmuk.

Sekiranya ketika jamaah bersedia untuk menunaikan solat tiba-tiba hujan turun. Adakah perlu diteruskan solat? Al-Nawawi dalam kitabnya Raudah menjelaskan bahawa solat istisqa ditukarkan kepada solat syukur . Tajuk khutbah atau tazkirah ditukar kepada topik  mengingatkan para Jamaah serta mengucapkan syukur kepada Allah s.w.t atas nikmat yang dianugerahkan.

Khutbah Solat


Khutbah sunat dilakukan selepas selesai solat dilaksanakan. Walaupun demikian khutbah juga harus dilakukan sebelum solat dilakukan.Rukun, syarat dan adab-adab khutbah sebagaimana dengan khutbah jumaat . Yang berbeza dengan khutbah hari raya ialah khutbah istisqa dimulai dengan istigfar sebanyak 9 kali dikhutbah pertama dan sebanyak 7 kali khutbah kedua. Lafaz istigfar seperti أستغفر الله العظيم الذى لااله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

Sepanjang bacaan khutbah dilaksanakan khatib hendaklah memperbanyakkan mengucapkan istigfar serta menutup khutbah dengan istigfar . Disamping itu juga khatib hendaklah sentiasa mengulangi ayat berikut أستغفروا ربكم انه كان غفارا  

Siapa Yang Dituntut


Semua golongan sunat bersama di dalam majlis ini sama ada dewasa, kanak-kanak, orang tua bahkan binatang juga sunat dibawa bersama untuk menunjukan musibah ini menimpa semua makhluk dan mereka semua berhajat kepada air.

Adab Sebelum Pelaksanaan


Sebelum melaksanakan solat istisqa dituntut melakukan perkara berikut ;

1.    Berpuasa sunat tiga hari .

2.    Bertaubat.

3.    Berhenti dari melakukan kezaliman.

4.    Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan mengikut kemampuan masing-masing.


Doa Istisqa


Doa ini sunat dibacakan semasa khutbah pertama ketika Imam mengadap kearah jamaah.

اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم ان العباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو الا اليك . اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الارض . اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لايكشفه غيرك . اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا , فأ رسل السماء علينا مدرارا.

Kemudian selesai membaca doa di atas Khatib hendaklah mengadap kiblat dan membaca doa di bawah, kemudian setelah selesai hendaklah mengadap kembali kearah jamaah serta mengingatkan mereka mentaati Allah serta memperbanyakan mengucapkan selwat ke atas nabi.Khatib juga disunatkan memperbanyak istighfar , doa taubat, serta bertawasul dengan orang-orang soleh dan bertaqawa semasa membuat permohonan kepada Allah s.w.t.
 

اللهم أنت أمرتنا بدعائك , ووعدتنا باجابتك , وقد دعوناك كما أمرتنا , فأجبنا كما وعدتنا , اللهم أمنن علينا بمغفرة ما قارفنا , واجابتك فى سقيانا وسعة رزقنا .

Khatib juga disunatkan memusingkan dan menterbalikkan serban empat segi yang diletakan diatas bahunya ketika bergerak untuk mengadap kiblat ketika membaca 1/3 khutbah kedua dibacakan . Serban yang berada di sebelah kiri ditukar ke sebelah kanan dan yang disebelah kanan ditukar kesebelah kiri manakala yang bahagian atas ditukar ke bahagian bawah yang bawah ditukar ke bahagian atas.  

Apabila permohanan diajikan kepada Allah dan Allah menerima permohonna tersebut dengan menurunkan hujan maka sunat menyebut ;مطرنا بفضل الله  maksudnya turunnya hujan ke atas kami dari  kurniaan Allah.

Rujukan


1.Raudhah alThalibin Imam al-Nawawi  Dar alKutub al-Ilmiyyah

2.Al iktinak fi al fark wa al istisna Badr al din Abu Bakr al Shafie 1991

3.Al-Tahzib Fi Fiqhi al-Imam alShafie. AlImam Abi Muhammad Al Husain Ibn Masud Ibn Muhammad al Farra al-Baghawi . Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut.

4.Zad al Muhtaj Syarah alMinhaj . Syeikh Abdullah bin Syeikh Hasan alHasan al Kuhuji . Qatar.

5. al-Fiqh al-Manhaji.


Ustaz  Wan Mohd Zul Wan Yusuf

Kota Jembal Kelantan

 7/3/14