Sunday, 28 May 2017

Kaedah لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه


لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه

1.0 Pendahuluan
Dewasa kini isu-isu persoalan khilafiyyah terus diperbesarkan oleh sesetengan pendakwah. Persoalan zikir secara berjemaah, tahlil, sambutan maulidur Rasul, Isra’ Mikraj, qunut, berdoa secara berjemaah, dan banyak lagi isu. Golongan yang mengharuskan membawa dalil dan hujjah mereka. Begitu juga dengan golongan yang menentang juga membawa dalil. Apakah selama-lamanya isu seumpama ini harus diperbesarkan setiap kali tibanya musim isu. Bagaimana seharusnya kita menangani isu yang boleh menjejaskan kesatuan ummah dalam menghadapi isu yang lebih besar dan isu yang disepakati hukumnya dikalangan ulama seperti pengharaman arak, judi,riba dan sebagainya. Dalam penulisan ringkas ini penulis ingin kongsikan bagaimana pendekatan kaedah fiqah mampu menangani isu yang boleh merengangkan hubungan sesama muslim.

2.0 Pengertian Khilaf dan Ikhtilaf

Perkataan ikhtilaf dan khilaf berasal dari kata dasar yang sama. Namun sebahagian ulama membezakan antara keduanya. Perkataan Ikhtilaf digunakan untuk isu atau persoalan yang mempunyai sandaran serta dalil yang diktiraf oleh Syarak. Adapun perkataan khilaf digunakan untuk persoalan yang tidak disandarkan kepada dalil atau penyandaran kepada dalil yang tidak diakui. Manakala sebahagian ulama mengatakan ikhtilaf ialah jalan yang berbeza tetapi matlamat yang ingin dicapai adalah sama. Adapun khlif matlamat dan jalan yang dilalui adalah berbeza.

Imam Ibn Battah al-Ubkari al-Hambali dalam Kitabnya al-Ibanah berkata perbezaan pendapat Ulama terbahagi kepada dua bahagaian. Pertama perbezaan pandangan yang diakui dan serta diterima. Perbezaan ini turut disebutkan oleh al-Quran dan berlaku dalam al-Sunnah. Perbezaan yang dimaksudkan di sini ialah perbezaan dalam perkara furu’ yang bersumberkan ijtihad para Ulama. Kedua perbezaan dan perselisihan yang ditolak dan dibenci oleh agama. Iaitu perbezaan dalam perkara Usul dan aqidah.

3.0 Dalil

Banyak dalil daripada al-Quran , Al-Sunnah dan juga logik yang mengharuskan berlakunya perbezaan dalam perkara furuk.
﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾

4.0 Perselisihan Di Kalangan Sahabat

Perselisihan pandangan dalam isu furu’ bukanlah suatu yang janggal dan pelik. Kita dapati para Sahabat berselisih pendapat dalam banyak isu. Walaupun demikian mereka tidak mencela antara satu sama lain bahkan meraikan pandnagan yang berbeza.
Dalam Sahih Bukhari disebutkan ;. Setelah pulang dari peperangan Ahzab, Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah untuk memerangi kaum Yahudi Bani quraizah yang sangat memusuhi Rasulullah dan agama Islam. Rasulullah bersabda kepada para Sahabat ;
-: ((لا يُصلِّين أحدٌ العصر إلا في بني قُريظة))
Yang bermaksud; Jangan kalian solat Asar melainkan di perkampungan Bani quraizah.
Dalam memahami arahan Rasulullah ini, terdapat dua kelompok sahabat yang berbeza dalam ijtihad mereka. Pertama sahabat yang berijtihad dengan mentakkhirkan solat solat asar ( setelah habisnya waktu asar) sehingga tiba di perkampungan Bani quraizah. Kelompok kedua Sahabat yang berijtihad perlu menunaikan solat Asar ( dalam waktu asar) dalam perjalanan ke perkampungan Bani Quraizah. Apabila hal ini diadukan kepada Baginda, Rasulullah tidak mencela salah satu dari dua kelompok tersebut.
Allahuakbar mereka berselisih pendapat dalam keadaan Rasulullah masih berada di samping mereka. Para Sahabat tidak mencari melainkan kebenaran, dan mereka tidak berusaha mencari melainkan jalan( Ijtihad) ke arah kebenaran. Inbilah jalan yang dilalui oleh para ulama Mujtihidin dalam memahami nas-nas Syarak.

Dalam Sunan Abu Dawud daripada Abi Said al-Khudri ;
خرج رجلان فى سفر , فحضرة الصلاة وليس معهما مأ, فتيمما صعيدا طيبا فصليا , ثم وجد الماء فى الوقت , فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة , ولم يعد الآخر , ثم أتيا رسول الله فذكر ذلك له , فقال للذى لم يعد " أصبن السنة وأجزأتك صلاتك " وقال للذى توضأ وأعاد " لك الاجر مرتين "
Terjemahan : Dua lelak telah keluar bermusafir, ketika masuknya waktu solat mereka tidak memiliki air, maka keduanya bertayamum dengan tanah yang bersih, selepas itu mereka mendapati air, salah seorang dari keduanya berwuduk dan mengulangi solat, sedangkan seorang lagi tidak. Kemudian keduanya mendatagi Rasulullah dan menveritakan apa yang dilakukan. Maka Rasulullah berkata kepada lelaki yang tidak mengulangi solat “perbuatan kamu telah menepati sunnah dan solat kamu telah memadai(sah). Adapun kepada lelaki yang berwuduk dan mengulangi solat “bagi kamu dua ganjaran”.
Daripada hadis di atas dapat difahami bahawa Rasulullah membenarkan Ijtihad yang dilakukan oleh kedua Sahabat baginda sekalipun hasil ijtihad mereka adalah berbeza.

Oleh kerana penting isu ikhtilaf ini mendorong para ulama membahaskan topik ini dari pelbagai aspek. Antaranya “Dhawabit Khilaf yang muktabar, Sebab-Sebab Khilaf di kalangan Ulama dan lain-lain. Sebahagia ulama menyenaraikan sebab-sebab perselisihan dari enam, lapan dan ada juga yang menyebut sebab perselisihan 16 sebab.

5. Pembahagian Ikhtilaf

Ia boleh dibahagiakan kepada beberapa bahagian antaranya;
5.1 Perbezaan tentang sesuatu sama ada Mustahab atau Ghairu Mustahab.
Contoh : Selawat kepada Rasulullah semasa Tasahhud awal Mustahab bagi Shafieyyah. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad Tidak Mustahab..
5.2 Perbezaan tentang sesuatu sama ada wajib, Jaiz , haram.
Contoh : Mempelajari ilmu sihir.
5.3 Perbezaan tentang sesuatu sama ada harus atau tidak.
Mengambil semula sesuatu yang diberikan oleh seorang bapa kepada anaknya.
5.4 Perbezaan sama ada bersih atau najis.
Contoh. Air mani bersih bagi Mazhab Shafie dan Hambali. Manakala Hanafi dan Maliki najis.

6.0 Maksud Kaedah

لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه
Tidak harus mengingkari perkara yang termasuk dalam perkara khilaf tetapi hendaklah mengingkari perkara yang disepakati. Maksudnya kita tidak harus menghalang atau menegah seseorang untuk beramal dengan pandangannya yang berbeza dengan amalan atau pegangan yang kita fahami. Kita seharusnya mengingkari serta menegah seseorang yang ingin melakukan perkara yang disepakati haramnya dikalangan Ulama.

Umar Ibn Abdul Aziz pernah berkata “ aku tidak gembira sekiaranya para Sahabat tidak berselisih pendapat, kerana sekiranya hanya ada satu pendapat sahaja nescaya manusia akan merasai kesempitan, sesungguhnya mereka Imam-Imam yang diikuti oleh Umat.”
Yunus al-Sadfi berkata “ Aku tidak jumpa dengan orang yang lebih cerdik daripada Imam Shafie. Aku berdebat dengannya suatu hari tentang suatu isu,kemudian kami berpisah, selepas beberapa waktu dia berjumpa denganKu lantas dipegangnya tanganku dan berkata ‘ Wahai Aba Musa Jangan sesekali kita putus persaudaraan sekalipun kita tidak sependapat dalam suatu perkara”.
Ibn Taimiyyah menukilkan kata-kata Imam Ahmad kepada seorang lelaki yang mengarang sebuah kitab yang dinamakan “ Al-Ikhtilaf” lalu Imam Ahmad berkata kepadanya jangan engkau namakannya dengan Ikhtilaf tetapi namaknnya dengan “ Kitab Sunnah atau Al –Saah iaitu Keluasan”

Dalam kitab al-Faqih Wa al-Mutafaqih dinukilkan kata-kata Sufian al-Sawri “ Apabila kamu meilhat seorang lelaki melakukan suatu amalan yang termasuk dalam amalan khilaf sedangakan kamu berpandangan lain, maka jangan kamu mencelanya.
Izz Ibn Abd Al-Sallam dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam Fi Masolih al-Anam berkata “Kita seharusnya mengingkari perkara yang diIjmakkan wajib atau haram.

Ibn Muflih Al-Hambali dalam Al-Adab Al Syariyyah menukilkan kata-kata Ibn Qudamah al-Maqdisi “ Tidak harus bagi seseorang mengingkari ke atas seseorang yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan mazhabnya kerana tidak harus mnengingkari ke atas perkara yang dijtihadkan.

Imam al-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim berkata “ Para Ulama sesungguhnya mereka akan mengingkari perkara yang di Ijmakkan, adapun perkara khilaf mereka tidak akan mengingkatrinya kerana setiap Mujtahid adalah betul apa yang diijtihadkan. Ini adalah pandangan kebanyakan Ulama. Qatadah berkata “ sesiapa yang tidak mengetahui perkara khilaf dia tidak mencium bau fiqah dengan hidungnya”. Said Ibn Abi Arubah berkata “ Sesiapa yang tidak mendengar perkara yang dikhilafkan ia tidak dianggap seorang yang alim”.

Beberapa ucapan yang dinukilkan di atas menunjukkan bahawa perbezaan pendapat diakui oleh para Ulama sejak dahulu. Bahkan lahirnya kata-kata Ulama berdasarkan situasi di atas iaitu “ Ijmak Ulama merupakan hujjah yang pasti dan perselisihan mereka merupakan suatu rahmat yang luas”.

7.0 Maksud Perkara Khilaf

Nas Syarak tidak pernah berlaku pertembungan antara satu sama lain. Kerana ia datang dari sumber yang satu. Lantas bagaimana boleh berlaku khilaf dikalangan Ulama. Berlakunya khilaf disebabkan berbezanya kemampuan serta berbezanya pendekatan Ulama dalam memahami maksud dan kehendak Syarak dalam nas.
Oleh itu perkara khilaf bukan terhad kepada isu yang tidak mempunyai dalil sama sekali bahkan perkara khilaf juga berlaku bagi persoalan yang mempunyai dalil tetapi dalalhnya tersembunyi bagi para Mujtahid. Walaupun demikian harus mengingkari perkara khlifa apabila pandnagan yang tidak disandarkan kepada dalil.
Oleh itu kita dapati para ulama silam tidak pernah memperlekehkan dan merendahkan pandangan yang diutarakan oleh ulama lain. Perbezaan pandanagan bukan suatu halangan bagi mereka berkasih sayang antara satu sama lain..Tidak sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Sehingga saling mencela benci membenci antara satu sama lain.

8.0 Kedudukan Kaedah
Imam al-Suyuty dalam al-Asbah Wa al-Nazair berkata Kaedah ini disepkati dan diaplikasikan oleh keempat Mazhab yang utama dalam Islam.

9.0 Penutup
Menerima dan berlapang dada dalam perkara khliaf merupakan amalan para Ulama. Oleh itu apabila kita berlapang dada dalam isu yang tiada dalil qatie maka sikap merendahkan pandangan ulama lain tidak akan berlaku. Maka tidak seharusnya timbul kenyataan dalam perkara khilafiyyah “pendapat yang paling sahih dalam masalah ini ialah pandangan “Ini”. Rasulullah sendiri tidak mengatakan pendapat golongan ini betul manakala satu lagi adalah salah.
والله أعلم بالصواب

Wan Mohd Zul Wan Yusuf
1 Ramadhan 1438/ 27 Mei 2017
Kuala Lipis Pahang.

Rujukan
1. Al-Asbah Wa al-Nazair Al Suyuty.
2. Kaedah La Yun Kar al-Mukhtalafa Fih Hududuha Wa Dhawabituha. Abu Abdul Rahman Id Bin Abi Suud al-Kayyal.
3. Syarh Sahih Muslim 2/23
4. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Muhammad al-Zuhaily.
5. Asar al-Khilaf Al-Fiqhi Fi Alqawaid al-Mukhtalaf Fiha. Mahmud Ismail Muhammad Misaal. Dar al-Sallam.
6. Asar al-Iktilaf Fi al-Qawaid al-Usuliyyah Fi Ikhtilaf al-Fyqaha. Mustafa Said Khin. Muassah al-Risalah.

Tuesday, 2 May 2017

HUKUM MEMANGGIL ISTERI DENGAN PANGGILAN MAMA, UMMIPendahuluan
Islam tidak menetapkan panggilan khusus yang seharusnya diberikan kepada seseorang sama ada isteri, suami, kakak, adik dan sebagainya. Panggilan yang diberikan hendaklah sesuai serta tidak mendatangkan keaiban dan menimbulkan kemarahan kepada oarng yang dipanggil. Oleh itu kita temui pelbagai panggilan dan gelaran diberikan dalam masyarakat. Bagi masyarakat Kelantan contohnya mereka yang berketurunan Tengku atau Raja atau Nik memanggil “Ayah” mereka dengan pangilan “Ku”. Manakala keluarga yang berketurunan “Wan” memangil Ayah dengan panggilan Wan. Dan banyak lagi gelaran gelaran lain yang kita temui.  
Adapun bagi suami isteri pelbagai gelaran dan panggilan diberikan antara satu sama lain. Antara gelaran yang diberikan oleh suami kepada isterinya “Mama”. Ummi, Ibu. Manakala isteri memanggil suami dengan panggilan Papa, Baba, dan sebagainya.

Namun kini timbul pelbagai pandangan tentang panggilan ini sehingga meresahkan masyarakat. Dalam penulisan yang ringkas ini saya cuba melihat dan merungkaikan persoalan dibangkitkan berdasarkan penulisan para ulama dan berdasarkan kaedah fiqah.
1.       
      Adakah Ucapan Tersebut DiKira Zihar

Ibn Qudamah dalam Kitabnya Mughni Li Ibn Qudamah ketika membincangkan hukum berkaitan zihar berkata
: " وإن قال : أنت علي كأمي . أو : مثل أمي . ونوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامة العلماء ، وإن نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار
Terjemahannya :
Sekiranya (seorang suami) berkata kepada isterinya : Kamu ke atas ku seperti ibuku , atau seperti ibu dan ia berniat zihar maka ucapan tersebut dikira zihar bagi kebanyakan Ulama.Namun sekiranya ucapan tersebut semata-mata untuk memuliakan atau menunjukkan tanda kasih sayang ia bukan zihar.

Lajnah Fatwa telah ditanya mengenai lelaki yang berkata kepada isterinya “aku Saudara kamu” atau “kamu saudaraku” atau awak ummi atau “seperti ummi”. Jawapan yang diberikan ialah sekiranya panggilan dan ucapan tersebut sebagai suatu penghormatan, kemulian dan tiada hasrat untuk menyamakan (zihar) ia tidak dianggap zihar. Ucapan tersebut juga tidak dikenakan apa-apa  bentuk hukuman.
Sekiranya ucapan atau panggilan tersebut untuk menunjukkan zihar atau adanya tanda yang menunjukkan sedemikan seumpama kata-kata dikeluarkan ketika marah maka kata-kata tersebut dikira zihar yang mewajibkan taubat dan kaffarah. dengan ibu memanggil isteri .

Adakah Berdosa Memanggil Isteri Dengan Panggilan Mama, Umi Dan Sebaliknya

1.Sebahagian Ulama seperti Ibn Qudamah al-Hambali menghukumkan Makruh bagi seoarang suami memanggil isterinya dengan panggilan Mama, Ibu, Ummi dan sebaliknya.
Mereka menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud  
عن أبي تميمة الهجيمى أن رجلا قال لامرأته يا أخية  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هى . فكره ذلك ونهى عنه .
Ibn Qudamah dalam Kitabnya  al-Mughni menyebut ;
كره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته‏,‏ أو بنته.
2. Sebahagaian Ulama mengharuskan panggilan seumpama ini. Oleh itu diharuskan seorang suami memanggil isterinya dengan panggilan “Mama” “Ummi” “Ibu” “adik” . Dan diharuskan juga seorang isteri memanggil  suaminya dengan panggilan “Papa” “Baba” dan seumpamanya.

Diantara ulama yang berpegang dengan pendapat kedua antaranya Syeikh Albani,  Ibn Usaimin, Syeikh Sayyid Hadi Pengarah Kementerian Awqaf Zaqazik dan lain-lain.

Syeikh Usaimin ketika diajukan persoalan di atas beliau menjawab harus seseorang suami memanggil isterinya dengan panggilan adik, ummi, dan seumpamanya dari panggilan yang boleh menimbulkan mawaddah dan kasih sayang.  

Dalil

1.Hubungan suami Isteri dibina atas dasar mawaddah dan Rahmah. Diantara sifat mawaddah dan kasih sayang ialah memanggil pasangan dengan panggilan yang disukai.

Sabda Rasulullah
خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاأهلى .

2.Rasulullah memanggil Aishah dengan panggilan manja “Ya Aish”  يا عائش Baginda bergurau senda, berlumba lari. Dengan anak  baginda “Fatimah” Rasulullah sentiasa tersenyum apabila dihampiri oleh Fatimah dalam mana-mana majlis. Rasulullah memanggil Fatimah dengan panggilan “مرحبا بأم أبيها. .Rasulullah memanggil anaknya Fatimah dengan panggilan Ummi sedangkan Fatimah anaknya. Baginda juga memanggil “Ibu Saudara” dengan panggilan “ أنها أمى بعد أمى  

3. Dari aspek “adat” panggilan seumpama itu adalah panggilan manja dalam masyarakat kita. Kaedah Fiqh ada menyebut “al-Adah Muhakamah” .

4..Panggilan Ummi, Mama, Baba dan seumpamanya adalah salah satu bentuk pendidikan yang diterapkan dalam keluarga. Anak-anak yang masih kecil akan meniru perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang lebih dewasa. Panggilan suami kepada isteri dengan panggilan ini bagi bertujuan untuk mendidik anak-anak memanggil ibu atau bapa dengan panggilan yang digunakan dalam keluarga.

5. Dari sudut niat, suami yang memanggil isteri dengan pangggilan di atas tidak sesekali bermaksud “ibu yang melahirkannya’ tetapi yang dimaksudkan dengan ibu di sini adalah ibu kepada anak-anak mereka berdua.Rasulullah bersabda
انما ألاعمال بالنيات
6. Adapun hadis yang digunakan oleh pendapat pertama dihukumkan dhaif oleh Syeik Albani.
Kesimpulan
Penulis lebih cenderung dengan pandangan yang mengharuskan panggilan mama, ummi, abi dan sebagai berdasarkan hujjah yang dikemukan di atas. والله أعلم بالصواب

Ustaz Wan Mohd Zul Wan Yusuf
Kuala Lipis
2 Mei 2017

Rujukan
Sunan Abu Dawuud ـ Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Juz 2 bil 2210
Al-Mughni Ibn Qudamah Jilid 8 halaman 6.
Fatawa Nur A’la Darb.

Tuesday, 13 October 2015

Aplikasi Kaedah La Ibrah Bi Zhann Al-bayyin Khata Uhu Dalam KehidupanPendahuluan

Perkataan zhan sering di ungkapkan dalam perbualan seharian kita. Antara yang kerap didengari ialah kita hendaklah “husnu zhan” terhadap seseorang. Apakah kedudukan zhan dalam amalan dan perbuatan seharian kita. Adakah semua amalan yang didasarkan kepada zhan akan ditolak. In Sha Allah akan dibincangkan dalam kaedah yang berbunyi La Ibrah Bi Zhan al-Bayyin Khata Uhu.

Lafaz Kaedah
لا عبرة بالظن البين خطئو
Kebanyakan ulama menggunakan lafaz yang disebutkan di atas sebagai lafaz kaedah antaranya Imam al-Suyuty dan Ibn Nujaim. Ada pun al-Zarkasyi  menggunakan lafaz
اذا كان الظن كاذبا فلا أثر له. .lain-lain ulama seperti Izz Ibn Abd al-Sallam hanya mengisyaratkan dengan lafaz       . كذب الظنون  Walaupun demikian maksudnya masih lagi berkaitan dengan zhann yang ditolak.
Sebelum saya menerangkan lebih lanjut kaedah ini saya akan terangkan beberapa istilah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibincangkan.

Perbezaan Yakin, Zhan, Syak dan Waham
Yakin : Dari sudut bahasa sesuatu pengetahuan yang terhasil daripada pemerhatian dan bukti. Istilah : Suatu keputusan yang tidak berbelah bahagi tentang sesuatu perkara yang dosikong oleh ukti dan pengetahuan.
Zhan : Dari sudut bahasa lawan bagi yakin. Keputusan yang lebih berat ke arah betul.
Ghalabah zhann : Keputusan yang dilakukan berdasarkan andaian yang sangat kuat. Yang hampir dengan maksud yakin
Syak ; Ragu-ragu iaitu lawan bagi yakin. Iaitu ragu –ragu dalam menentukan atau membuat keputusan yang mana keduanya adalah sama. Dalam masyarakat Melayu biasa digunakan sebagai “Tidak pasti”.
Beza antara syak dengan Zhan : Kedudukan yang seimbang( 50-50) dinamakan syak. Sekiranya satu bahagian lebih daripada bahagian yang satu lagi ( 55 -45 ) bahagian yang lebih dinamakan zhan. Sebahagian ulama seperti Imam al-Nawawi menyamakan antara zhan dan syak dalam bab fiqah.
Glabah Zhan : Keputusan yang hampir tahap yakin.
Waham : Membuat keputusan di bahagian yang salah.

Maksud Kaedah
Apabila sesuatu amalan atau perbuatan dilakukan berdasarkan zhan (andaian) kemudian didapati dengan bukti yang jelas ia salah dan silap, maka amalan dan perbuatan tersebut tidak dikira dan diiktiraf oleh syarak. Bukti yang didapati diperoleh sama ada sejurus selepas amalan tersebut dilakukan atau selepas beberapa waktu hukumnya adalah tetap sama. Penulis kitab Mausuah al-Fiqhiyyah berkata yang dimaksudkan dengan kaedah di atas ialah “sesungguhnya zhann yang ternyata salahnya tidak mempunyai kesan dan tidak dikira”

Dalil Kaedah
Atsar daripada Umar al-Khattab ;
لا يمنعك قضاء قضية ثم رجعت فيه نفسك فهديت لرشدك ان تقضيه .
Pandangan Ulama Tentang Zhan
1.Wajib beramal dengan sesuatu walaupun hanya berdasarkan zhann. Merupakan pandangan majoriti ulama usul.
2.Tidak harus beramal kecuali dalam keadaan sukar untuk membuat keputusan . Pandangan al-Shasyi Abu Husayn al-Basry.
3.Tidak harus beramal selamanya . Pandangan Ibn Hazm.
4.Zhan  merupan suatu hujah dalam perkara furuk.

Pembahagian Zhan
Ulama membahagikan Zhan kepada beberapa bahagian. 
Al-Ramli al-Shafie membahagikan Zhan kepada wajib, sunat, haram dan harus. Wajib seperti husnu zhann kepada Allah, haram suu’ Zhan kepada Allah. Harus menyangka buruk terhadap seseorang yang secara terangan melakukan maksiat.
Manakala Imam al-Qurtubi membahagikan Zhan kepada dua bahagian iaitu pertama Zhan yang disokong oleh dalil-dalil dan juga bukti. Ia juga dinamakan (Glabah Zhan)yang mana kebanyakan hukum syarak adalah berasaskan kepada suasana ini seumpama Qias, khabar ahad. Bahagian kedua Zhan yang tidak disokong oleh dalil atau bukti. Ia juga dinamakan sebagai syak. Keadaan ini tidak harus dijadikan sandaran atau amalan bahkan ia dilarang dalam agama seperti mana firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 12
يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن أثم
Dan hadis Rasulullah sa.w :
اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث
Aplikasi Kaedah
Kaedah ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang kehidupan seharian sama ada ibadah, muamalat, munakahat, jenayah dan sebagainya. Muhammad al-Zuhayly dalam kitabnya al-qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Mazahib al-Arbah membawa 27 contoh yang boleh di aplikasi  dalam pelbagai bidang kehidupan. Saya akan membawa beberapa contoh yang sering berlaku dalam kehidupan seharian.

Bersuci
1.Menyangkan air yang digunakan untuk berwuduk atau mandi adalah air mutlak, rupa-rupanya air tersebut adalah air mustaknal. Tak sah wuduk atau mandi yang dilakukan.

Solat
1.Mendirikan solat dengan andaian telah masuk waktu atau tanpa merujuk kepada jam, atau melihat jam yang tidak berfungsi setelah selesai baru mengetahui waktu belum masuk. Menyangkan Imamnya adalah seorang yang betul bacaan rupanya ummi.
2. Solat secara berjemaah ketika bangun dari sujud lebih awal dari imam dengan menyangkan imam telah bangunbangkit dari sijud , sujud tersebut tidak dikira dan hendaklah sujud semuala ( al-Tubsirah)
3. Razif telah menziarahi adiknya yang tinggal di Kepulauan Tawi-Tawi Filipina. Tanpa bertanya arah kiblat beliau telah menunaikan solat selama seminggu dengan andaian arah kiblat yang dipilih adalah betul. Pada hari ketujuh adiknya memaklumkan arah kiblat tersebut adalah salah. Solat yang ditunaikan perlu di ulang semula.  

Puasa
1.Berbuka puasa berdasarkan andaian telah masuk waktu berbuka, atau dengan melihat jam yang rosak wajib diganti dan perlu imsak sehinggalah waktu sebenar telah masuk.

Zakat
1.Mengeluarkan zakat dengan memilih sendiri penerima yang dianggap layak. Rupa-rupa orang yang diberikan zakat bukan dari golongan  yang layak menerima zakat. Pemberian tersebut tidak dikira sebagai sedakah wajib.

Hutang
Menyangka dia berhutang terhadap seseorang lantas dia membayar hutang tersebut. Setelah diselidiki ternyata hutang telah lama dibayar. Boleh meminta semula wang yang diberi.

Haji
1.Hisyam terlantar sakit telah mengupah Musa untuk menunaikan ibadah haji bagi pihak dirinya dengan menyangka sakit yang dideritai tidak ada harapan untuk sembuh namun selang beberapa ketika sakitnya telah sembuh.

Muamalat
Menyerahkan sejumlah wang kepada seseorang kerana menyangka dia berhutang dengan orang tersebut tetapi sangkaannya salah . Orang yang menerima wang wajib memulangkan semula wang yang diambilnya.

Pengecualian Kaedah
Sembahyang berjemaah di belakang Imam menyangka ia mempunyai wuduk, selepas solat Imam memaklumkan ia terlupa mengambil wuduk tidak perlu diulangi semula solat makmum.

Rujukan
Al-Suyuty. 1983. Al-Asbah Wa al-nazair Dar al--Kutub al-Ilmiyyah Beirut.
Muhammad al-Zuhayly. 2006 Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Mazahib al-Arbah. Dar al-Fikr : Damsyik.
Usman Syubair.2006. al-Qawaid al-Kuliyyah Wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah Fi al-Shariah al-Islamiyyah.Dar al-Nafais : Jordan.
Ahmad Muhammad al-Zarqa’.1993. Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Dar al-Qalam Damsyik.
Idris Umar Muhammad. 2013. Kaedah La Ibrah Bi al-Zhann al-Bayyin Khatauhu Wa Tatbiqatuha al-Fihiyyah.  Majalah Kuliyyah Ulum al-Islamiyyah . Bil 13.
Mausuah al-Fiqhiyyah Jilid 28 hal 178-189. Cetakan Kedua 2005. Kementerian Waqaf Kuwait.

Salam hormat
Ustaz Wan Mohd Zul Bin Wan Yusuf
Kota Jembal Kota Baharu Kelantan 
1 Muharram 1437 Hijrah

Wednesday, 6 May 2015

Kaedah السؤال معاد فى الجواب


السؤال معاد فى الجواب
Pendahuluan
Ucapan dan tutur kata seseorang mempunyai implikasi dan kedudukan yang besar dalam Islam. Setiap  ucapan dan tutur kata mempunyai nilai hukum di sisi Allah s.w.t sama ada sunat, harus, haram dan sebagainya. Dengan sebab ucapan hubungan seorang suami dengan isterinya, boleh berakhir. Dengan sebab ucapan dan kata-kata juga seorang laki-laki dan wanita yang haram berdua-duaan dibenarkan hidup sebumbung. Dengan ucapan dan kata-kata juga seseorang  boleh terkeluar dari Islam. Ucapan dan kata-kata juga boleh menyebabkan individu jatuh muflis di dunia dan di akhirat. Berapa ramai individu pada hari ini telah di saman gara-gara mengeluarkan ucapan dan  tuduhan fitnah. Seseorang akan dihisab oleh Allah kerana ucapannya. Manusia juga akan dihisab oleh Allah dengan sebab berdiam diri ketika keadaan yang memerlukan dia bercakap menyatakan kebenaran. Oleh itu bagi setiap Muslim sebelum dia mengeluarkan kata-kata hendaklah memikirkan terlebih dahulu kesan baik dan buruk dari ucapan tersebut. Perkara ini tidak boleh dipandang enteng dan remeh oleh orang Islam.
Rasulullah sentiasa mengingatkan umatnya agar memelihara percakapan supaya tidak mendatangkan musibah kepada yang mengucapkannya. Imam al-Tirmizi dalam Sunan nya telah menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وقاه الله تعالى شر ما بين رجليه وشر لحييه دخل الجنة .
Sesiapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan anggota yang terletak antara dua tulang rahang (mulut)dan keburukan anggota yang terletak antara dua paha (kemaluan) akan masuk syurga.
Al-Nawawi dalam kitabnya “al-Azkar” pernah menyebut

اعلم أنه لكلّ مكلّف أن يحفظَ لسانَه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهرُ المصلحة فيه، ومتى استوى الكلامُ وتركُه في المصلحة، فالسنّة الإِمساك عنه، لأنه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلُها شيء.

Ketahuilah bagi setiap mukalaf hendaklah memelihara lidah dari bercakap kecuali yang mendatangkan maslahah, apabila keburukan dan kebaikan setara sebaiknya elakkan dari berkata-kata , kerana kadang-kadang ucapan yang harus membawa kepada haram atau makruh, bahkan inilah yang banyak berlaku pada kebiasaannya, keselamatan tidak boleh dinilai dengan sesuatu.
Pada kali ini saya ingin bincangkan secara ringkas kaedah yang berbunyi السؤال معاد فى الجواب . Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah ini. Terjemahan nya ialah “Soalan diulang dalam jawapan”. Kaedah ini diaplikasikan dalam Mazhab Hanafi, Shafie. Ibn Nujaim membincangkan kaedah ini pada kaedah yang ke 11. Manakala al-Suyuty membincangkan dalam bab kedua kaedah yang ke tujuh belas.
Maksud kaedah.
Pertanyaan yang dilontarkan kepada seseorang yang dijawab dengan jawapan “Ya” adalah dianggap mengulangi sebahagian daripada soalan tersebut bukan menjawab lain-lain persoalan. Kaedah ini boleh diaplikasikan dalam urusan berkaitan jual beli, pengakuan,  perceraian, hubungan dengan seseorang, hak pemilikan, pelepasan hak  dan sebagainya.
Sebagai contoh apabila seseorang bertanya “ kamu dah makan” apabila  di jawab  ya. Jawapan tersebut sebenarnya mengandungi maksud Ya saya dah makan. Apabila Ali bertanya kawannya Salman “ Kamu dah bercerai dengan isteri kamu”? Apabila Salman menjawab sepatah perkataan sahaja iaitu ” Ya”. Seolah-olah beliau menjawab ya saya menceraikan isteri saya.
Apabila Ali bertanya kawannya Latif “ Kamu dah kahwin” atau “ kamu dah ada isteri? Jawab Latif dengan tujuan bergurau, belum atau tidak. Sedangkan dia sudah beristeri. Adakah perkahwinan Latif dengan isterinya terputus? Jawabnya tidak terputus. Kerana ucapan tersebut merupakan kinayah atau simbolik yang memerlukan niat. Niat memutuskan perkahwinan tiada. Berbeza dengan pertanyaan “kamu dah ceraikan isteri kamu” jawabnya ya. Maka hubungan tersebut terputus kerana jawapan atau ucapan tersebut soreh dan jelas..
Pengecualian Kaedah
Apabila seorang wali mengucapkan perkataan ijab kepada pengantin laki-laki “ Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fatimah dengan mas kahwin sebanyak 5 ribu. Pengantin hanya menjawab saya terima. Adakah sah perkahwinan tersebut, Jawapannya tidak sah. Kerana kaedah yang dibincangkan ini dikecualikan dalam bab akad perkahwinan. Maksudnya pengantin laki-laki wajib mengulangi semula sebahagian dari lafaz ijab yang disebutkan oleh wali. Apabila wali menyebut “saya nikahkan kamu dengan anak saya Fatimah . Pengantin wajib menjawab “ saya terima nikahnya”.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
Salam hormat
Wan Mohd Zul
Kota Jembal Kelantan 7 Mei 2015.

Rujukan
Al-Suyuty.
 Jalal al-Din Abd Rahman. (1983) Al-Asbah Wa al-Nazair : Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Zuhayly. Muhammad Mustafa.(2006). Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa TatBiqautahu Fi al-Mazahib al-Arbah.Damsyik : Dar al-Fikr.
Ibn Nujaim. Al=Asbah Wa al-Nazair. Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Zarqa. Ahmad Ibn Muhammad.(1993)  Syarh al Qawaid al-Fiqhiyyah. Damsyik : Dar al-Qalam.
http://ar.islamway.net/fatwa/28480
.

Thursday, 13 November 2014

Aplikasi Kaedah " Bertembung Antara Suruhan Dan Larangan" Dalam Kehidupan Seharian

Selepas menunaikan solat asar pada suatu petang seorang  jemaah mendekati saya dan berkata ‘ Ustaz free tak, saya ada beberapa soalan nak tanya ustaz ni. Saya kata silakan jika boleh saya akan cuba memberikan jawapannya. Soalannya seperti berikut;.
    Pada suatu hari saya terlewat bangun dari tidur pada, waktu subuh hanya ada beberapa minit sahaja lagi. Adakah saya perlu mengambil wuduk sebagaimana dalam keadaan biasa atau hanya perlu mengambil yang fardu sahaja.
2    Saya tinggal di kawasan yang mempunyai dua buah Masjid, sebuah berhampiran rumah tetapi jemaah nya kurang, manakala yang satu lagi lebih jauh tetapi jemaah nya ramai. Bolehkah saya memilih Masjid yang jauh sedangkan saya salah seorang Imam di situ..
3      Bolehkah kita berzikir di masjid dengan menyaringkan suara sedangkan masih ada jemaah yang belum selesai menunaikan solat.
Selepas selesai soalan tersebut dikemukakan saya kata jawapan bagi soalan yang ditanya tadi ialah kaedah yang berbunyi;
اذا تعارض المقتضى والمانع قدم المانع.
Maksudnya apabila bertembung antara suruhan dan larangan maka hendaklah didahulukan larangan. Beliau berkata ustaz boleh terangkan lebih lanjut apa maksudnya saya tak faham. Pembaca sekalian kaedah اذا تعارض المقتضى والمانع قدم المانع akan menjadi topik perbincangan saya untuk posting kali ini.
Kaedah yang berbunyi “Apabila bertembung antara suruhan  dan larangan maka hendaklah dahulukan larangan”. Sebahagian ulama menggunakan lafaz اذا اجتمع المقتضى والمانع يقدم المانع الا اذا كان المقتضى أعظم 
Apabila bertembung antara suruhan dan larangan hendaklah didahulukan larangan kecuali apabila suruhan lebih besar. Kaedah ini adalah pecahan daripada  kaedah “اذا اجتمع الحلال والحلاام غاب الحرام iaitu apabila berkumpul perkara haram dan halal maka yang menjadi kebiasaannya ialah  perkara haram sebagaimana yang disebutkan oleh al-Suyuty dalam kitabnya al-Ashbah.


Pengertian Kaedah

Yang dimaksudkan dengan المانع ialah “kerosakan” manakala  المقتضىى ialah perintah melaksanakan yang mengandungi maslahah. Kaedah ini bermaksud sekiranya dalam satu ibadah atau perbuatan terdapat suruhan daripada syarak, manakala dari satu aspek lain pula terdapat larangan yang membawa kepada kerosakan. Dalam situasi ini hendaklah didahulukan larangan. Kecuali perintah tersebut mengandungi maslahah yang lebih besar. Sebagai contoh dalam soal berwuduk kita dituntut untuk membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali sebagaimana hadis yang berbunyi ;

أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله , كيف الطهور ؟ فدعا بماء فى اناء فغسل كفيه ثلاثا , ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا , ثم مسح برأسه فأدخل اصبعيه السباحتين فى أذنيه ومسح بابهاميه غلى ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه , ثم غسل رجليه ثلاثا , ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.   
Maksudnya : Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata ; Wahai Rasulullah bagaimanakah cara untuk bersuci, maka nabi meminta air dalam bekas, maka baginda membasuh tangan 3 kali,  muka 3 kali, tangan ke siku 3 kali, kemudian baginda memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan menyapu dengan kedua ibu jarinya cuping telinga bahagian luar dan jari telunjuk dalam telinga kemudian baginda membasuh kedua kaki3 kali seterusnya baginda bersabda inilah cara berwuduk sesiapa yang melebihi cara tadi atau mengurangkannya sesungguhnya beliau bersalah atau melakukan kezaliman.
         ( Abu Dawud Bil : 135)
Dari aspek lain melewatkan sembahyang sehingga ke penghujung waktu adalah dilarang. Oleh itu membasuh anggota wuduk yang sunat atau membasuh anggota sehingga tiga kali dalam keadaan waktu yang suntuk adalah dilarang kerana boleh menyebabkan luputnya waktu solat bahkan ianya adalah haram. al-Bakri dalam kitabnya al-I’tnak Fi al-Fark Wa al-Istisna halaman 57 berkata;

كل وضوء يسن فيه التثليث ولم يحرم الا فى مسائل :
منها : اذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالتكرار لم يدرك الوقت حرم  التثليث.
Setiap wuduk yang disunatkan dibasuh 3 kali dan ia tidak haram melakukannya kecuali dalam beberapa masalah antaranya; apabila waktu suntuk, jika seseorang menyibukkan diri mengulangi perbuatan yang sama ( membasuh 3 kali) menyebabkan tidak sempat menunaikan waktu solat haram membasuh tiga kali.
Bagi soalan kedua iaitu menunaikan solat jemaah di masjid yang lebih ramai bilangan ahli jemaah. Imam al-Nawawi dalam Kitabnya Raudhah al-Thalibin halaman 445 berkata;

ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع , وباالبعد مسجد كثير الجمع , فالبعيد أفضل , الا فى حالتين : أحداهما : أن تتعطل جماعة القريب بعدوله عنه , لكونه اماما , او يحضر الناس بحضوره , فالقريب أفضل . والثانى : أن يكون امام البعيد مبتدعا كا المعتزلى وغيره ......................
“ Sekiranya berhampiran rumahnya terdapat masjid yang kurang jemaah, manakala yang jauh lebih ramai jemaah, masjid yang jauh adalah lebih baik. Namun hal ini dikecualikan dalam dua kes iaitu pertama akan terganggu solat jemaah di masjid yang dekat dengan sebab ketidakhadirannya kerana dia seorang Imam atau kehadirannya akan menyebabkan orang lain akan hadir maka yang dekat lebih afdal. Kedua Imam di Masjid yang jauh seorang ahli bidaah seumpama ia seorang muktazilah maka masjid dekat lebih afdal.
Bagi soalan ketiga iaitu berzikir beramai-ramai dalam masjid dengan menyaringkan suara sedangkan ada jemaah yang sedang menunaikan sembahyang. Persoalan tentang masalah ini menjadi perbahasan di kalangan ulama. Saya hanya akan menyentuh isu ini sepintas lalu sahaja. Ulama salaf membahagikan persoalan ini kepada dua iaitu zikir yang dilakukan secara beramai-ramai sama ada dalam masjid atau di luar masjid  dan kedua mengangkat suara ketika berzikir.

Bagi persoalan pertama iaitu berzikir beramai-ramai sama ada selepas waktu sembahyang atau pada bila-bila masa, mereka menganggap perbuatan tersebut sebagai bidaah yang sesat sebagaimana berdoa secara berjemaah juga adalah bidaah kerana tidak ada sandaran daripada hadis serta tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Pendapat ini dipegang oleh ulama salaf yang dipelopori oleh Ibn Taimiyyah, al-Shatibi dan Ibn Qayim. Manakala pendapat yang kedua yang dipegang oleh ulama khalaf, berzikir secara berjemaah walaupun bidaah tetapi ia termasuk dalam bidaah hasanah, walaupun tidak ada dalil khusus tentang persoalan ini namun masih mempunyai sandaran umum tuntutan berzikir. Pembaca boleh membuat bacaan tambahan dalam buku Ensiklopedia bidaah susunan Ustaz Subki Abdul Rahman .    
Manakala isu yang kedua iaitu mengangkat suara ketika berzikir terdapat dua pandangan ulama. Mengangkat suara ketika berzikir dipandang sunat bagi sebahagian Ulama seperti Ibn Hazm, Imam al-Thabari dan lain-lain. Mereka berpegang dengan zahir beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Antaranya

عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذاسمعته (.البخارى,805 ومسلم,583).

Al-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata hadis di atas dijadikan hujah oleh sebahagian ulama dengan menghukumkan sunat mengangkat suara ketika bertakbir dan juga zikir selepas solat fardu. Seterusnya beliau menukilkan kata-kata Ibn Battal yang menyebut bahawa Ashab mazahib bersepakat mengatakan bahawa tidak disunatkan mengangkat suara ketika berzikir. Imam Shafie ketika menghuraikan hadis di atas berkata; bagi seorang imam mereka dibenarkan mengangkat suara atas tujuan mengajar atau memberitahu atau mengajar makmum zikir yang diucapkan. Maksudnya bagi seorang Imam dibolehkan mengangkat suara di permulaan zikir sahaja seperti permulaan Subhanallah, permulaan alhamdulillah dan permulaan Allahuakbar.
Oleh itu dalam persoalan berkaitan berzikir dengan nyaring di surau atau masjid hendaklah meraikan kedudukan jemaah lain. Sekiranya masih terdapat ahli jemaah yang sedang menunaikan solat seeloknya dielakkan kerana ia boleh mengganggu dan mendatangkan was-was kepada jemaah lain yang sedang mendirikan solat lebih-lebih lagi terdapat hadis yang melarang mengangkat suara di masjid dan surau ;

عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
 رواه مالك وأحمد وغيره رواه أحمد (18543ومالك (178 .وأحمد ( 5326 ) من حديث ابن عمر  

Contoh- Contoh lain

1.Membaca ayat-ayat yang panjang dalam solat. Membaca al-Quran letika solat lebih baik daripada di luar solat. Pernah diriwayatkan bahawa Rasulullah pernah membaca beberapa surah dalam satu rakaat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah al-Yamani.
 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان كل ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.رواه مسلم
Ibn Taimiyyah berkata “membaca al-Quran ketika solat lebih afdal daipada luar solat”. Bacaan yang panjang memang dituntut dalam solat, namun ditegah apabila menimbulkan kegelisahan kepada makmum. Oleh itu hendaklah dielakkan kecuali ketika solat bersendirian.
- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان كل ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.رواه مسلم .
2,Berdoa dengan doa yang terlalu panjang ketika berjemaah.  
3.Pelaksanaan GST. Dari satu aspek menjadi punca pendapatan kepada negara. Manakala aspek kedua rakyat bawahan akan menderita dengan kenaikan harga barangan dan kos kehidupan yang tinggi. Sebelum pelaksanaan GST kos sara hidup telah meningkat. Prinsip cukai dalam Islam ialah diambil daripada orang kaya dan dikembalikan kepada golongan fakir. Kerajaan sepatutnya mencari sumber alternatif lain atau dengan memulakan peratus yang lebih rendah yang tidak membebankan golongan miskin.

Pengecualian Kaedah

Setiap kaedah mempunyai beberapa pengecualian walau demikian ia tidak mencacatkan kelebihan yang ada pada kaedah tersebut. Kaedah yang dibincangkan di atas mempunyai beberapa pengecualian. Maksudnya apabila bertembung antara suruhan dan larangan tetap didahulukan suruhan antaranya contohnya ialah;
1.Peristiwa Tsunami yang berlaku di Aceh dan beberapa negara yang lain telah menyebabkan ratusan ribu kematian di kalangan orang Islam dan bukan Islam. Proses pengecaman mayat adalah sukar. Dalam situasi ini semua jenazah wajib di mandi dan di sembahyangkan. Sedangkan pada asalnya solat ke atas orang kafir adalah dilarang
2.Memberi salam ke atas hadirin yang bercampur antara Islam dan kafir adalah harus.

Kesimpulan
Dalam menentukan keadaan atau situasi sama ada meninggalkan atau melakukan hendaklah dilihat kepada prinsip maslahah dan mafsadah. Sekiranya kebaikan lebih besar berbanding kerosakan maka ia dikecualikan daripada kaedah di atas. Sekiranya mafsadah lebih besar maka prinsip kaedah di atas hendaklah dipakai.
والله اعلم بالصواب
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Salam hormat
Ustaz Wan Mohd Zul Bin Wan Yusuf
Kota Jembal Kelantan
10.48 PM ( 14/1/1436 @ 13/Nov 2014)

Rujukan
1.      Al-Suyuty. Jalal al-din Abd Rahman ( 1983) Al-Asbah Wa al-Nazair. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
2.     Al-Bakri.Badruddin Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Sulayman(1991)al-Iktina’ Fi al-Fark Wa al-istisna. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
3.    Al-Burno. Muhammad Sidqi Ahmad Bin Muhammad(1996) Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid Fiqh al-Kuliyyah. Beirut : Muasasah al-Risalah.
4.      Al-Nawawi.Abi Zakariyya Yahya Bin Syaraf(1992) Raudhah al-Thalibin. Beirut : Dar al-Kutub al_ilmiyyah.
5.      Sahih Muslim Syarah al-Nawawi.(1995) Lubnan : Dar al-Fikr.
6.      Abu Dawud Sulayman Ibn Ashas(t.t) Sunan Abi Dawud.. Kaherah : Dar al-Hadis.

7.      Majmuk Fatawa  Juzuk 23 halaman 282..

Kaedah لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه

لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه 1.0 Pendahuluan Dewasa kini isu-isu persoalan khilafiyyah terus diperbesarkan o...