Thursday, 13 November 2014

Aplikasi Kaedah " Bertembung Antara Suruhan Dan Larangan" Dalam Kehidupan Seharian

Selepas menunaikan solat asar pada suatu petang seorang  jemaah mendekati saya dan berkata ‘ Ustaz free tak, saya ada beberapa soalan nak tanya ustaz ni. Saya kata silakan jika boleh saya akan cuba memberikan jawapannya. Soalannya seperti berikut;.
    Pada suatu hari saya terlewat bangun dari tidur pada, waktu subuh hanya ada beberapa minit sahaja lagi. Adakah saya perlu mengambil wuduk sebagaimana dalam keadaan biasa atau hanya perlu mengambil yang fardu sahaja.
2    Saya tinggal di kawasan yang mempunyai dua buah Masjid, sebuah berhampiran rumah tetapi jemaah nya kurang, manakala yang satu lagi lebih jauh tetapi jemaah nya ramai. Bolehkah saya memilih Masjid yang jauh sedangkan saya salah seorang Imam di situ..
3      Bolehkah kita berzikir di masjid dengan menyaringkan suara sedangkan masih ada jemaah yang belum selesai menunaikan solat.
Selepas selesai soalan tersebut dikemukakan saya kata jawapan bagi soalan yang ditanya tadi ialah kaedah yang berbunyi;
اذا تعارض المقتضى والمانع قدم المانع.
Maksudnya apabila bertembung antara suruhan dan larangan maka hendaklah didahulukan larangan. Beliau berkata ustaz boleh terangkan lebih lanjut apa maksudnya saya tak faham. Pembaca sekalian kaedah اذا تعارض المقتضى والمانع قدم المانع akan menjadi topik perbincangan saya untuk posting kali ini.
Kaedah yang berbunyi “Apabila bertembung antara suruhan  dan larangan maka hendaklah dahulukan larangan”. Sebahagian ulama menggunakan lafaz اذا اجتمع المقتضى والمانع يقدم المانع الا اذا كان المقتضى أعظم 
Apabila bertembung antara suruhan dan larangan hendaklah didahulukan larangan kecuali apabila suruhan lebih besar. Kaedah ini adalah pecahan daripada  kaedah “اذا اجتمع الحلال والحلاام غاب الحرام iaitu apabila berkumpul perkara haram dan halal maka yang menjadi kebiasaannya ialah  perkara haram sebagaimana yang disebutkan oleh al-Suyuty dalam kitabnya al-Ashbah.


Pengertian Kaedah

Yang dimaksudkan dengan المانع ialah “kerosakan” manakala  المقتضىى ialah perintah melaksanakan yang mengandungi maslahah. Kaedah ini bermaksud sekiranya dalam satu ibadah atau perbuatan terdapat suruhan daripada syarak, manakala dari satu aspek lain pula terdapat larangan yang membawa kepada kerosakan. Dalam situasi ini hendaklah didahulukan larangan. Kecuali perintah tersebut mengandungi maslahah yang lebih besar. Sebagai contoh dalam soal berwuduk kita dituntut untuk membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali sebagaimana hadis yang berbunyi ;

أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله , كيف الطهور ؟ فدعا بماء فى اناء فغسل كفيه ثلاثا , ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا , ثم مسح برأسه فأدخل اصبعيه السباحتين فى أذنيه ومسح بابهاميه غلى ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه , ثم غسل رجليه ثلاثا , ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.   
Maksudnya : Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata ; Wahai Rasulullah bagaimanakah cara untuk bersuci, maka nabi meminta air dalam bekas, maka baginda membasuh tangan 3 kali,  muka 3 kali, tangan ke siku 3 kali, kemudian baginda memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan menyapu dengan kedua ibu jarinya cuping telinga bahagian luar dan jari telunjuk dalam telinga kemudian baginda membasuh kedua kaki3 kali seterusnya baginda bersabda inilah cara berwuduk sesiapa yang melebihi cara tadi atau mengurangkannya sesungguhnya beliau bersalah atau melakukan kezaliman.
         ( Abu Dawud Bil : 135)
Dari aspek lain melewatkan sembahyang sehingga ke penghujung waktu adalah dilarang. Oleh itu membasuh anggota wuduk yang sunat atau membasuh anggota sehingga tiga kali dalam keadaan waktu yang suntuk adalah dilarang kerana boleh menyebabkan luputnya waktu solat bahkan ianya adalah haram. al-Bakri dalam kitabnya al-I’tnak Fi al-Fark Wa al-Istisna halaman 57 berkata;

كل وضوء يسن فيه التثليث ولم يحرم الا فى مسائل :
منها : اذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالتكرار لم يدرك الوقت حرم  التثليث.
Setiap wuduk yang disunatkan dibasuh 3 kali dan ia tidak haram melakukannya kecuali dalam beberapa masalah antaranya; apabila waktu suntuk, jika seseorang menyibukkan diri mengulangi perbuatan yang sama ( membasuh 3 kali) menyebabkan tidak sempat menunaikan waktu solat haram membasuh tiga kali.
Bagi soalan kedua iaitu menunaikan solat jemaah di masjid yang lebih ramai bilangan ahli jemaah. Imam al-Nawawi dalam Kitabnya Raudhah al-Thalibin halaman 445 berkata;

ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع , وباالبعد مسجد كثير الجمع , فالبعيد أفضل , الا فى حالتين : أحداهما : أن تتعطل جماعة القريب بعدوله عنه , لكونه اماما , او يحضر الناس بحضوره , فالقريب أفضل . والثانى : أن يكون امام البعيد مبتدعا كا المعتزلى وغيره ......................
“ Sekiranya berhampiran rumahnya terdapat masjid yang kurang jemaah, manakala yang jauh lebih ramai jemaah, masjid yang jauh adalah lebih baik. Namun hal ini dikecualikan dalam dua kes iaitu pertama akan terganggu solat jemaah di masjid yang dekat dengan sebab ketidakhadirannya kerana dia seorang Imam atau kehadirannya akan menyebabkan orang lain akan hadir maka yang dekat lebih afdal. Kedua Imam di Masjid yang jauh seorang ahli bidaah seumpama ia seorang muktazilah maka masjid dekat lebih afdal.
Bagi soalan ketiga iaitu berzikir beramai-ramai dalam masjid dengan menyaringkan suara sedangkan ada jemaah yang sedang menunaikan sembahyang. Persoalan tentang masalah ini menjadi perbahasan di kalangan ulama. Saya hanya akan menyentuh isu ini sepintas lalu sahaja. Ulama salaf membahagikan persoalan ini kepada dua iaitu zikir yang dilakukan secara beramai-ramai sama ada dalam masjid atau di luar masjid  dan kedua mengangkat suara ketika berzikir.

Bagi persoalan pertama iaitu berzikir beramai-ramai sama ada selepas waktu sembahyang atau pada bila-bila masa, mereka menganggap perbuatan tersebut sebagai bidaah yang sesat sebagaimana berdoa secara berjemaah juga adalah bidaah kerana tidak ada sandaran daripada hadis serta tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Pendapat ini dipegang oleh ulama salaf yang dipelopori oleh Ibn Taimiyyah, al-Shatibi dan Ibn Qayim. Manakala pendapat yang kedua yang dipegang oleh ulama khalaf, berzikir secara berjemaah walaupun bidaah tetapi ia termasuk dalam bidaah hasanah, walaupun tidak ada dalil khusus tentang persoalan ini namun masih mempunyai sandaran umum tuntutan berzikir. Pembaca boleh membuat bacaan tambahan dalam buku Ensiklopedia bidaah susunan Ustaz Subki Abdul Rahman .    
Manakala isu yang kedua iaitu mengangkat suara ketika berzikir terdapat dua pandangan ulama. Mengangkat suara ketika berzikir dipandang sunat bagi sebahagian Ulama seperti Ibn Hazm, Imam al-Thabari dan lain-lain. Mereka berpegang dengan zahir beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Antaranya

عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذاسمعته (.البخارى,805 ومسلم,583).

Al-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata hadis di atas dijadikan hujah oleh sebahagian ulama dengan menghukumkan sunat mengangkat suara ketika bertakbir dan juga zikir selepas solat fardu. Seterusnya beliau menukilkan kata-kata Ibn Battal yang menyebut bahawa Ashab mazahib bersepakat mengatakan bahawa tidak disunatkan mengangkat suara ketika berzikir. Imam Shafie ketika menghuraikan hadis di atas berkata; bagi seorang imam mereka dibenarkan mengangkat suara atas tujuan mengajar atau memberitahu atau mengajar makmum zikir yang diucapkan. Maksudnya bagi seorang Imam dibolehkan mengangkat suara di permulaan zikir sahaja seperti permulaan Subhanallah, permulaan alhamdulillah dan permulaan Allahuakbar.
Oleh itu dalam persoalan berkaitan berzikir dengan nyaring di surau atau masjid hendaklah meraikan kedudukan jemaah lain. Sekiranya masih terdapat ahli jemaah yang sedang menunaikan solat seeloknya dielakkan kerana ia boleh mengganggu dan mendatangkan was-was kepada jemaah lain yang sedang mendirikan solat lebih-lebih lagi terdapat hadis yang melarang mengangkat suara di masjid dan surau ;

عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
 رواه مالك وأحمد وغيره رواه أحمد (18543ومالك (178 .وأحمد ( 5326 ) من حديث ابن عمر  

Contoh- Contoh lain

1.Membaca ayat-ayat yang panjang dalam solat. Membaca al-Quran letika solat lebih baik daripada di luar solat. Pernah diriwayatkan bahawa Rasulullah pernah membaca beberapa surah dalam satu rakaat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah al-Yamani.
 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان كل ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.رواه مسلم
Ibn Taimiyyah berkata “membaca al-Quran ketika solat lebih afdal daipada luar solat”. Bacaan yang panjang memang dituntut dalam solat, namun ditegah apabila menimbulkan kegelisahan kepada makmum. Oleh itu hendaklah dielakkan kecuali ketika solat bersendirian.
- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان كل ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.رواه مسلم .
2,Berdoa dengan doa yang terlalu panjang ketika berjemaah.  
3.Pelaksanaan GST. Dari satu aspek menjadi punca pendapatan kepada negara. Manakala aspek kedua rakyat bawahan akan menderita dengan kenaikan harga barangan dan kos kehidupan yang tinggi. Sebelum pelaksanaan GST kos sara hidup telah meningkat. Prinsip cukai dalam Islam ialah diambil daripada orang kaya dan dikembalikan kepada golongan fakir. Kerajaan sepatutnya mencari sumber alternatif lain atau dengan memulakan peratus yang lebih rendah yang tidak membebankan golongan miskin.

Pengecualian Kaedah

Setiap kaedah mempunyai beberapa pengecualian walau demikian ia tidak mencacatkan kelebihan yang ada pada kaedah tersebut. Kaedah yang dibincangkan di atas mempunyai beberapa pengecualian. Maksudnya apabila bertembung antara suruhan dan larangan tetap didahulukan suruhan antaranya contohnya ialah;
1.Peristiwa Tsunami yang berlaku di Aceh dan beberapa negara yang lain telah menyebabkan ratusan ribu kematian di kalangan orang Islam dan bukan Islam. Proses pengecaman mayat adalah sukar. Dalam situasi ini semua jenazah wajib di mandi dan di sembahyangkan. Sedangkan pada asalnya solat ke atas orang kafir adalah dilarang
2.Memberi salam ke atas hadirin yang bercampur antara Islam dan kafir adalah harus.

Kesimpulan
Dalam menentukan keadaan atau situasi sama ada meninggalkan atau melakukan hendaklah dilihat kepada prinsip maslahah dan mafsadah. Sekiranya kebaikan lebih besar berbanding kerosakan maka ia dikecualikan daripada kaedah di atas. Sekiranya mafsadah lebih besar maka prinsip kaedah di atas hendaklah dipakai.
والله اعلم بالصواب
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Salam hormat
Ustaz Wan Mohd Zul Bin Wan Yusuf
Kota Jembal Kelantan
10.48 PM ( 14/1/1436 @ 13/Nov 2014)

Rujukan
1.      Al-Suyuty. Jalal al-din Abd Rahman ( 1983) Al-Asbah Wa al-Nazair. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
2.     Al-Bakri.Badruddin Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Sulayman(1991)al-Iktina’ Fi al-Fark Wa al-istisna. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
3.    Al-Burno. Muhammad Sidqi Ahmad Bin Muhammad(1996) Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid Fiqh al-Kuliyyah. Beirut : Muasasah al-Risalah.
4.      Al-Nawawi.Abi Zakariyya Yahya Bin Syaraf(1992) Raudhah al-Thalibin. Beirut : Dar al-Kutub al_ilmiyyah.
5.      Sahih Muslim Syarah al-Nawawi.(1995) Lubnan : Dar al-Fikr.
6.      Abu Dawud Sulayman Ibn Ashas(t.t) Sunan Abi Dawud.. Kaherah : Dar al-Hadis.

7.      Majmuk Fatawa  Juzuk 23 halaman 282..

Wednesday, 3 September 2014

Adakah Laki-Laki Wajib Beredah?


Pendahuluan

Pagi semalam seorang kawan menghantar mesej minta pandangan tentang satu kes yang berlaku di Sebuah Daerah di Pantai Timur. Kisahnya begini seorang laki laki yang baru kematian isteri lebih kurang sebulan setengah telah menjemput seorang qadhi untuk mengahwinkannya dengan adik kepada isterinya yang telah meninggal. Sebelum akad nikah dijalankan qadhi mengajukan soalan bila isteri kamu meninggal lelaki tersebut menjawab lebih kurang 6 minggu yang lepas. Lantas qadhi berkata kamu tidak boleh berkahwin dengan ipar kamu sebelum habis edah 4 bulan 10 hari. Persoalan yang timbul betulkah lelaki juga mempunyai edah seperti perempuan yang diceraikan atau kematian suami? Insyallah dalam perbincangan yang ringkas ini saya akan paparkan terlebih dahulu beberapa perkara berkaitan dengan edah sebelum saya memeparkan pandangan ulama berkaitan dengan edah laki-laki.

Pengertian Edah

Berasal dari kata dasar Adadun yang bermaksud bilangan atau hitungan. Seseorang perempuan yang berada dalam edah akan menghitung hari-hari yang mesti dilalui adakah boleh suaminya merujuk semula dirinya atau dibenarkan untuk berkahwin lain sama ada 3 kali suci, 3 bulan atau 4 bulan 10 hari.

Istilah

Tempoh yang mesti dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahimnya dari benih suami terdahulu atau untuk menunaikan perintah Allah atau untuk berkabung atas kematian suaminya selepas kematian atau diceraikan.

Ayat Pertama Tentang Edah

Ubai Bin Kaab berkata ayat pertama yang turun berkaitan dengan edah ialah ayat 228 daripada surah al-Baqarah seterusnya ayat 4 surah al-Thalaak dan ayat 234 surah al-Baqarah.
228. al-Baqarah (dan isteri-isteri Yang diceraikan itu hendaklah menunggu Dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak Yang dijadikan oleh Allah Dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu Dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. dan isteri-isteri itu mempunyai hak Yang sama seperti kewajipan Yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) Dengan cara Yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); Dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
4.al-Thalaak (  dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu Yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh idah mereka) maka idahnya ialah tiga bulan; dan (demikian) juga idah perempuan-perempuan Yang tidak berhaid. dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak Yang dikandungnya. dan (ingatlah), sesiapa Yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya Segala urusannya.

234. al-Baqarah ( dan orang-orang Yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis masa idahnya itu maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa Yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara Yang baik (yang diluluskan oleh Syarak). dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui Dengan mendalam akan apa jua Yang kamu lakukan.

Adapun Asma’ Binti Yazid adalah perempuan pertama yang beredah dalam sejarah Islam setelah diceraikan oleh suaminya.

Hikmah Edah

Setiap perkara yang disyariatkan dalam Islam mempunyai hikmah yang tertentu antara tujuan dan hukum edah ialah memelihara keturunan daripada bercampur dan yang lebih utama ialah menurut perintah Allah s.w.t atau lebih dikenali dengan al-Tabudd.

Edah Bagi Lelaki

Semua ulama berpendapat bahawa lelaki tidak diwajibkan edah sebagaimana edah perempuan dari segi hakikatnya. Walaupun demikian dari sudut majaz ( tidak boleh berkahwin sebelum sampai masa tertentu) lelaki juga mempunyai edah dalam beberapa keadaan. Sebagaimana haid dikaitkan  dengan wanita. maka apabila beberapa jenis binatang seperti kuda, anjing, arnab, kelawar  keluar darah pada setiap bulan, maka dari sudut majaznya dikatakan binatang tersebut juga mempunyai haid.

Imam al-Nawawi dalam kitabnya Raudhah al-Thalibin ketika membicarakan soal perkahwinan pernah menyebut;

ولو طلق امرأته طلاقا بائنا , فله نكاح أختها فى عدتها , وان كان رجعيا لم تحل أختها حتى تنقضى عدتها .

Maksudnya : sekiranya seorang lelaki menceraikan isterinya dengan talak Bain ( talak 3) dia boleh mengahwini saudara isterinya dalam masa edah isterinya, sekiranya diceraikan dengan talak rajie ( talak 1 atau 2) tidak halal baginya untuk mengahwini saudara isterinya sehingga berakhirnya edah.

Ibn Taimiyyah dalam Fatwanya (154/4) telah menukilkan pandangan seorang Tabien yang bernama Ubadiah al-Salmani dalam masalah ini katanya ;
قال : لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا.هـ
Maksudnya : Sahabat nabi tidak sependapat dalam beberapa isu kecuali dalam isu ( mereka bersependapat)lelaki tidak boleh berkahwin semasa edah isteri keempat yang diceraikan dan tidak boleh berkahwin dengan saudara perempuan dalam edah saudaranya. 

Syeikh Adil ketika membuat tambahan dan ulasan terhadap penjelasan Imam al-Baghawi dalam kitab al-Tahzib Fi Fiqh al-Imam al-Shafie berkata “Sebagaimana diharamkan bagi seorang laki-laki menghimpunkan dua saudara, diharamkan juga baginya menghimpunkan isteri dengan ibu saudara isteri sebelah bapa atau sebelah ibu atau menghimpunkan isteri dengan anak saudaranya semasa perkahwinan masih berjalan, diharamkan juga semasa dalam edah sama ada edah rajie atau edah bain. Semasa edah rajie ia disepakati oleh ulama kerana hubungan perkahwinan masa wujud sehingga berakhirnya edah, adapun semasa edah bain ia tidak disepakati. Imam Shafie pernah menyebut apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak bain (talak 3) harus baginya mengahwini saudaranya sebelum berakhirnya edah kerana pemutus hubungan ( talak) telah ada dan tidak mungkin mewujudkan semula hubungan dengan merujuknya semula.

Dalam laman webfatwa.islam memaparkan soalan dan jawapan yang hampir sama dengan perbincangan ini  jawapannya ialah ;
فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.

أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.

والله أعلم.

Maksudnya : Lelaki tidak mempunyai edah dari sudut syarak atau bahasa, adapun dinamakan dengan edah atas dasar majaz dalam beberapa keadaan antaranya seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dan ingin berkahwin dengan perempuan yang diharamkan baginya menghimpunkan seperti saudara isterinya, ibu saudara isterinya, begitu juga laki-laki yang mempunyai empat isteri dan dia menceraikan seorang dari mereka maka, haram baginya berkahwin sehingga habis edah isteri yang diceraikan. Yang dimaksudkan dengan talak dalam dua keadaan yang disebutkan ialah talak rajie secara sepakat dan juga talak bain bagi pendapat jumhur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa bilangan 8096. Adapun ketika kes kematian isteri, suami boleh berkahwin pada masa itu juga dengan saudara isterinya atau dengan perempuan yang diharamkan menghimpunkan kerana telah putus hubungan dengan berlaku kematian.

Kesimpulan
Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Imam al-Shafie dan juga Imam al-Nawawi dan lain-lain ulama halal dan sah sekiranya seorang laki-laki ingin berkahwin dengan adik iparnya setelah kematian isterinya tanpa perlu menunggu berakhirnya edah, kerana hubungan antara suami dengan isterinya telah berakhir dengan kematian. Tidak ada alasan untuk mewajibkan lelaki menunggu sehingga 4 bulan 10 hari  baru dibenarkan berkahwin. Hanya dua situasi sahaja tidak dibenarkan berkahwin iaitu ketika suami menceraikan isteri dengan talak rajie dan( juga bain bagi sebahagian ulama kerana dibimbangi berlaku percampuran nasab ) serta ingin berkahwin dengan saudara isterinya atau yang setaraf sebelum habis edah dan kedua suami yang mempunyai 4 isteri diceraikan salah seorang dan ingin berkahwin lain sebelum habis edah isterinya.     والله أعلم         

Rujukan

Al-Quran.

Al-Nawawi. (1992) Abi Zakaria Yahya Bin Syaraf. Raudhah al-Thalibin.Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 

Al-Baghawi.(1997) Abi Muhhamad Husain Ibn Masu’d Ibn Muhammad. Al-Tahzib Fi Fiqh al-Imam al-Shafie . Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 

Al-Bakri.(1991) Badral-Din Muhammad Ibn Abi Bakr. Al-I’tina’  Fi al-Farq Wa al-Istisna’. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi. (1994) Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. Al-Hawi al-Kabir.Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.,Jil 9.
Salam hormat
Ustaz Wan Mohd Zul

Kota Jembal Kelantan

4/9/2014

Monday, 2 June 2014

Memahami Kaedah Berkumpul Perkara Halal Dan Haram


1.Pendahuluan

Islam telah meletakkan garis panduan yang jelas dalam menentukan perkara halal yang boleh dilakukan oleh seseorang mukalaf sama ada dalam urusan berkaitan ekonomi, politik, makanan, minuman dan lain-lain. Perkara halal ialah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya begitu juga dengan perkara haram sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya Rasulullah s.a.w bersabda : الحلال بين والحرام بين

Maksudnya : Perkara halal jelas, perkara haram jelas. Maka timbul persoalan apakah hukumnya jika perkara halal bercampur dengan perkara haram. Inilah yang akan dibincangkan dalam kaedah ini.

2.Lafaz Kaedah

اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Apabila berkumpul Perkara Halal dan Haram Maka Perkara Haram Akan Lebih Menguasai

3.Maksud : Ijtama’

Ijtama’ dalam kaedah di atas  membawa beberapa maksud ;

1.      Bagi sesuatu yang mungkin boleh dibezakan atau diasingkan seperti  manusia, binatang hidup.

2.      Bagi sesuatu yang mustahil boleh dibezakan atau diasingkan seperti cecair yang berkumpul bermaksud bercampur.

4.Maksud Umum Kaedah

Apabila berkumpul atau bercampur sesuatu yang harus dengan sesuatu yang haram yang menyebabkan timbulnya kesamaran serta sukar untuk membezakan yang mana satu halal dan yang mana haram maka perkara yang bercampur tersebut dikira haram kerana perkara yang halal tidak dapat diperoleh kecuali dengan menggunakan perkara haram terlebih dahulu. Sekiranya boleh dibezakan antara yang halal dengan yang haram maka kaedah ini tidak boleh digunakan. Para ulama ketika membincangkan kaedah ini turut membincangkan kaitan dengan perkara berikut;

1.Persoalan pertembungan dua dalil yang membawa hukum yang berlawanan iaitu dalil yang membawa maksud harus atau halal satu lagi dalil yang membawa maksud haram. Dalam situasi ini para ulama usul mendahulukan hukum haram berbanding harus. Sebagai contoh dalam masalah bergaul dengan isteri dalam keadaan haid terdapat dua hadis pertama;لك من الحائض ما فوق الاوار dan hadis اصنوا كل شىء الا الجماع

Hadis pertama membawa maksud tidak boleh berseronok dengan isteri dalam haid di antara pusat dan lutut manakala hadis kedua membolehkan untuk suami berseronok antara pusat dan lutut kecuali bersetubuh sahaja dilarang. Maka dalam situasi ini hadis yang mengharamkan didahulukan untuk beringat.

5.Sandaran Kaedah

Walaupun kaedah ini tidak disandarkan kepada hadis yang sahih namun dari sudut makna kaedah ia sahih dan boleh diamalkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Subki dalam kitabnya al-asbah Wa al-Nazair. Imam al-Suyuty berkata dalil bagi kaedah ini ialah hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Jabir al-Jafi iaitu ;

ما اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام .

6. Syarat Beramal Dengan Kaedah

Usman Syubair dalam kitabnya al-Qawaid al-Kuliyyah Wa al-Dawabit al-Kuliyyah menyebut 3 syarat untuk beramal dengan kaedah ini ;

1.Tidak mampu menghilangkan kesamaran yang berlaku.

2.Perkara halal dan haram seimbang antara satu sama lain sekiranya salah satu lebih kuat maka yang kuat itu hendaklah didahulukan.

3.Perkara halal tersebut berkaitan dengan perkara harus bukan perkara wajib. Sekiranya berkaitan dengan perkara wajib hendaklah didahulukan yang wajib dari yang haram. Contoh mayat orang Islam bercampur dengan mayat orang kafir ( orang Islam wajib dimandikan) (kafir haram dimandikan ) wajib dimandikan kesemuanya dan solat ke atas mereka.

7.Aplikasi Kaedah

Saya akan bawakan beberapa contoh bagi kaedah ini dari beberapa bab yang berasingan

1.      Pasar raya yang menjual daging yang disembelih dengan yang tidak disembelih serta mengumpulkannya di satu tempat yang tidak boleh dibezakan haram kesemuanya.

2.      Coklat yang bercampur bahan halal dengan bahan haram, hukumnya haram dimakan.

3.      Jam lelaki yang bercampur dengan emas haram dipakai, sekiranya disalut emas harus jika sedikit.

4.      Seorang lelaki yang mempunyai 3 orang Isteri, beliau telah menceraikan salah seorang dari mereka tetapi tidak ingat siapakah yang diceraikan, kesemua mereka tidak halal disetubuhi sehingga diyakini siapakah yang telah diceraikan.

5.      Seekor kambing  disetubuhi oleh anjing  kemudian melahirkan anak ( kanjing) anak tersebut haram dimakan atau kambing disetubuhi babi melahirkan anak (kabi) haram dimakan begitu juga dengan kuda disetubuhi oleh kaldai melahirkan baghal haram dimakan.

6.      Anjing peliharaan dan anjing liar telah sama –sama memburu, haram dimakan hasil buruan.

7.      Makanan yang dimasukkan dengan beberapa titik arak haram dimakan.

8.      Air yang sedikit bercampur dengan najis walaupun  tidak mengubah sifat air tetap haram digunakan untuk bersuci atau minum.  

8.Pengecualian

Sebagaimana yang dibincangkan oleh para fuqaha setiap kaedah mempunyai beberapa pengecualiannya. Maksudnya apabila bercampur sesuatu yang halal dengan yang haram maka dalam beberapa situasi hukumnya adalah halal antara contoh bagi masalah ini ialah;

1.      Ali dikhabarkan oleh ayahnya sebelum meninggal dunia mempunyai seorang saudara perempuan yang tinggal  di Kota Baharu tetapi dia tidak mengenalinya atau mengetahui namanya , ini tidak menjadi halangan untuknya berkahwin dengan wanita yang tinggal di kota Baharu.

2.       Air yang lebih dari 80 liter bercampur dengan najis tetapi tidak mengubah sifat air halal digunakan.

3.      Wang negara yang diperoleh dari sumber yang pelbagai kemudian dibayar gaji kepada para pekerja halal.

4.      Bercampur duit rasuah dengan duit gaji tidak ingat jumlah yang mana halal dan yang mana haram, hendaklah diasingkan yang haram dengan yang halal.

    

Salam hormat

Ustaz Wan Mohd Zul
Kota Jembal Kelantan
3 Jun 2014.

 

Rujukan

Al-Suyuty. Jalal al-Din Abdul Rahman. (1983) al-Asbah Wa al-Nazair. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Ibn Nujaim. Zain al-Abdin Bin Ibrahim. (1993) Al-Asbah Wa al-Nazair. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Muhammad al-Zuhayly.(2009)al-Qawaid al-fiqhiyyah wa Tatbiqatuha Fi al-Mazahib al-Arbah. Beirut : Dar al-Fikr.
Usman Syubair.(2006) Al-Qawaid al-Kuliyyah Wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah Fi al-Shariah al-Islamiyyah. Jordan : Dar al-Nafais.