Aplikasi Kaedah La Ibrah Bi Zhann Al-bayyin Khata Uhu Dalam Kehidupan

Pendahuluan Perkataan zhan sering di ungkapkan dalam perbualan seharian kita. Antara yang kerap didengari ialah kita hendaklah “hu...