Tuesday, 8 May 2012

الرخص لا تناط بالشك

Kaedah Pertama:

: الرخص لا تناط بالشكal Rukhasu La Tunatu Bi al Syakk(Rukhshah Tidak Dibolehkan Dengan Syak)

Yang dimaksudkan dengan rukhshah di sini ialah kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Syarak kepada manusia seperti dibolehkan makan dan minum perkara yang diharamkan ketika dalam keadaan mudarat,dibolehkan melakukan jamak dan qasar ketika musafir, dibolehkan berbuka ketika musafir. Contoh bagi kaedah di atas antaranya Seseorang yang ragu-ragu, adakah dia dibolehkan untuk qasar dan jamak hukumnya tidak dibolehkan berdasarkan kaedah di atas.

No comments:

Aplikasi Kaedah La Ibrah Bi Zhann Al-bayyin Khata Uhu Dalam Kehidupan

Pendahuluan Perkataan zhan sering di ungkapkan dalam perbualan seharian kita. Antara yang kerap didengari ialah kita hendaklah “hu...