Tuesday, 8 May 2012

الرخص لا تناط بالشك

Kaedah Pertama:

: الرخص لا تناط بالشكal Rukhasu La Tunatu Bi al Syakk(Rukhshah Tidak Dibolehkan Dengan Syak)

Yang dimaksudkan dengan rukhshah di sini ialah kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Syarak kepada manusia seperti dibolehkan makan dan minum perkara yang diharamkan ketika dalam keadaan mudarat,dibolehkan melakukan jamak dan qasar ketika musafir, dibolehkan berbuka ketika musafir. Contoh bagi kaedah di atas antaranya Seseorang yang ragu-ragu, adakah dia dibolehkan untuk qasar dan jamak hukumnya tidak dibolehkan berdasarkan kaedah di atas.

No comments:

Kaedah لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه

لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه 1.0 Pendahuluan Dewasa kini isu-isu persoalan khilafiyyah terus diperbesarkan o...