الرخص لا تناط بالمعاصى

Kaedah Kedua : الرخص لا تناط بالمعاصى

Al-rukhasu la tunatu bi al maa'si - (Rukhshah tidak diberikan apabila berkaitan dengan maksiat.) Kaedah ini tidak disepakati dikalangan ulama. Mazhab Shafie mengiktirafnya sebagai salah satu kaedah yang diaplikasikan dalam kehidupan manakala mazhab Hanafi sebaliknya.

Untuk memahami kaedah di atas saya jelaskan dengan contoh berikut : Seseorang yang melakukan musafir untuk merompak,atau membunuh atau menyaksikan konset yang tidak dibenarkan oleh Islam, maka dia  tidak dibolehkan untuk melakukan sembahyang secara  qasar ataupun  jamak. Qasar , jamak merupakan salah satu kelonggarn yang diberikan oleh Allah apabila melakukan musafir yang wajib ,sunat atau pun harus. Manakala musafir untuk melakukan maksiat ia tidak dibolehkan.

Sekiranya berlaku perbuatan maksiat dalam perjalanan yang bersifat harus ianya tidak membatalkan kelonggaran yang diberikan.    

Comments

Popular posts from this blog

Persoalan dan Hukum Berkaitan Mendirikan Solat Atas Kerusi

Kaedah al-umur Bi maqasidiha