Thursday, 23 April 2020

Aplikasi Beberapa Kaedah Fiqah Dalam Isu COVID 19


Aplikasi beberapa kaedah fiqah dalam isu covid 19

Pendahuluan

Fiqah Islam yang  bersifat murunah serta  mampu menyelesaikan apa sahaja isu dan permasalahan yang menimpa manusia pada setiap masa dan tempat. Dalam menggambarkan kelebihan fiqah Islam Syeikh Zahid A-lkausari berkata diantara tanda mukjizat nabi Muhammad s.a.w ialah walaupun dengan dasar-dasar ilmu fiqah yang    terhad namun ia dapat menghasilkan dan menyelesaikan isu yang tidak terhad.

Inilah antara beberapa kelebihan yang dapat diperhatikan ada  pada kaedah-kaedah fiqah.
kaedah fiqah sebagaimana yang ditakrifkan oleh ulama
الأمر الكليي الذي ينطبق عليه جميع الحزءبات . 

Kaedah fiqah boleh diaplikasikan dalam apa isu yang berbangkit pada setiap masa ,zaman dan tempat. Antara permasalahan yang boleh diaplikasikan dari beberapa kaedah fiqah ialah isu covid 19 yang sedang melanda dunia pada masa kini.

Dalam tulisan yang ringkas ini penulis berhasrat  membincangkan beberapa kaedah fiqah dan aplikasinya  dengan isu yang berkaitan Covid. Semoga ianya dapat menambah sedikit ilmu dan kefahaman tentang peranan kaedah fiqah dalam kehidupan.

Kaedah pertama
الضرر يزال
Maksud kaedah
Mudarat hendaklah dihilangkan.

Covid 19 yang bermula di Wuhan China pada dis19 merupakan penyakit yang membawa mudarat yang besar kepada manusia di seluruh dunia. Dalam masa yang singkat sahaja Virus ini telah menjangkiti jutaan manusia serta puluhan ribu lagi  telah meninggal dunia. Virus ini juga telah menghentikan aktiviti ekonomi hampir seluruh dunia. Sehingga kini belum ada vaksin atau penawar yang mampu menghalang penyebaran virus ini serta belum ada ubat yang dapat  menyembuhkan mangsa.

Sehubungan dengan itu sesuai dengan kaedah di atas para saintis , pakar perubatan dan semua pihak  hendaklah mengembleng tenaga untuk menghilangkan mudarat ini secepat mungkin.

Kaedah kedua
الضرر لا يزال بالضرر
Maksud kaedah secara umum
Mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat

Sebagaimana diketahui bahawa covid 19 mendatangkan mudarat dan bahaya kepada manusia. Walaupun demikian untuk menghilangkan mudarat yang berlaku pemerintah  tidak boleh melakukan suatu  tindakan yang mendatangkan mudarat dan bahaya dalam bentuk yang lain kepada manusia. Tidak ada gunanya bahaya covid terlepas tetapi bahaya bentuk lain menggantikan tempat covid 19.

Di Antara tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah walaupun untuk mengekang penyebaran penyakit antaranya ialah menghalang orang ramai mendapatkan bekalan makanan ,minuman dan keperluan asas semata mata mengelak penularan covid .Sekiranya pemerintah menyediakan alternatif seperti menyampaikan bantuan atau menyediakan petugas khas membeli keperluan seperti yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki yang menghalang warga yang berusia 65 tahun ke atas keluar membeli keperluan namun menyediakan petugas membantu mendapatkan makanan maka ianya dibolehkan.

Pemerintah juga tidak boleh menembak orang ramai yang tidak mengikut arahan PKP sebagaimana arahan yang di keluarkan oleh kerajaan Filipina  

Kaedah ketiga
لا ضرر ولا ضرارا

Maksud umum kaedah
Jangan mudarat kan diri dan jangan memudaratkan pihak lain

Sebagaimana yang dimaklumi virus covid 19 mudah merebak dan menjangkiti orang lain. Oleh itu seseorang wajib menjaga diri dari terkena penyakit ini.Apa sahaja yang boleh menghalang penyakit ini hendaklah dilakukan. Apa sahaja yang boleh menyebabkan terjadinya wabak ini hendaklah dielakkan. Oleh itu dilarang melakukan suatu tindakan yang boleh mengundang bahaya kepada diri sendiri antaranya menghadiri tempat yang boleh menyebabkan berlakunya jangkitan seperti tempat berkumpulnya  ramai orang.

Seseorang yang mempunyai gejala penyakit ini wajib mendapatkan rawatan dan melakukan kuarantin supaya tidak menyebarkan kepada keluarga rakan atau orang ramai dijangkiti.

Kaedah kempat
دفع المقاعد مقدم على جلب المصالح
Maksud kaedah secara umum
Mengelakkan kerosakan hendaklah didahulukan berbanding menarik maslahah.

Kaedah ini boleh diaplikasikan dalam beberapa situasi berikut

1.Tidak membenarkan solat dilakukan secara berjemaah sama ada di surau, atau masjid untuk mengelakkan penyebaran wabak adalah bertepatan  dengan kaedah di atas.
Solat secara berjemaah merupakan suatu tuntutan agama..Pentingnya solat secara berjemaah di masjid hingga Rasulullah tidak meninggalkannya walaupun semasa keuzuran.Kerana besarnya maslahah duniawi dan ukhrawi. Sebahagian mazhab menghukumkanya dengan fardu kifayah. Namun dalam suasana penyebaran covid 19 melaksanakan solat secara berjemaah dengan bilangan yang ramai boleh mengundang mafsadah yang besar iaitu kematian

Oleh itu apabila bertembung dua situasi  maslahah dan mafsadah maka mengelakkan mafsadah hendaklah didahulukan berbanding menarik maslahah. Keputusan yang diambil oleh kerajaan dengan menangguhkan buat sementara pelaksanaan solat secara berjemaah  adalah sesuai dengan kaedah ini.

2.Menutup pusat pengajian sama ada peringkat rendah,menengah atau universiti juga selari dengan kaedah ini.

Menuntut ilmu sama ada ilmu fardu Ain atau kifayah adalah suatu perintah daripada agama yang dipanggil maslahah. Namun situasi terkini yang melanda negara boleh  menyebkan berlakunya mafsadah jika pusat pengajian dibuka iaitu penyebaran penyakit.

Oleh itu dalam situasi ini mengelakkan mafsadah hendaklah diutamakan iaitu dengan menutup sementara pusat -pusat pengajian berbanding menarik maslahah dengan membuka pusat pengajian

Kaedah kelima

الدفع اولى من الرفع
Maksud kaedah
Mengelak lebih awla berbanding mengangkat (selepas terjadi)

Mengelak jangkitan covid lebih mudah berbanding merawat dan mengubatinya selepas dijangkiti.

1.Perintah kawalan pergerakan dan mengenakan hukuman kepada yang melanggar arahan adalah selari dengan kaedah di atas. Yang bertujuan untuk mengelak berlakunya jangkitan dan penyebaran. Bentuk ini lebih mudah dilakukan berbanding membiarkan orang ramai bergerak bebas  ke sana ke mari kemudian jika berlaku jangkitan melakukan rawatan.  Walaupun demikian dalam aspek pelaksanaan kawalan pergerakan pihak berkuasa tidak boleh memilih bulu dalam menguatkuasakan undang-undang


Kaedah keenam
إذا اجتمع ضرران  روعى اعظمهما ضررا  بارتكاب اخفهما
Maksud umum kaedah
Apabila berkumpul dua mudarat hendaklah diteliti manakah mudarat yang lebih besar untuk dilakukan mudarat yang lebih ringan.

Beberapa contoh yang boleh diaplikasi dibawah kaedah ini ialah

1.Menghalang pelaksanaan solat Jumaat merupakan suatu mudarat dan bahaya yang besar kepada agama dan penganutnya. Membenarkan solat Jumaat juga boleh membahayakan dan memudaratkan kepada orang yang menghadirinya. Oleh itu berdasarkan kepada kaedah di atas pemerintah hendaklah  melihat manakah mudarat yang lebih besar di anatra keduanya. Kemudian pemerintah hendaklah memilih untuk dilakukan perkara yang mendatangkan mudarat yang lebih ringan.

Menangguhkan Jumaat dan menangguhkan solat berjemaah di masjid  merupakan suatu mudarat kepada agama dan penganutnya begitu juga membenarkan Jumaat suatu bahaya kepada penganutnya. Namun jika Jumaat dan solat secara berjemaah dibenarkan dengan syarat tertentu mudaratnya lebih ringan berbanding tidak membenarkan sama sekali.

Antara syarat yang perlu dipatuhi sebelum kebenaran diberikan antaranya ;
1.Masa yang terhad iaitu azan ,khutbah dan solat Jumaat sahaja.
2.Khutbah yang singkat sahaja.
3..Mengehadkan bilangan yang menghadirinya bergantung kepada keluasan masjid dan hanya sekali bagi setiap orang .
4.. Jarak yang disyorkan oleh pakar perubatan dengan memakai mask.
5..Tidak melakukan ibadah sunat semasa berada dalam masjid seperti solat tahiyyatul masjid,bersalaman dan sebagainya.mengelakkan bahaya dan mudarat yang besar

Semoga tulisan yang ringkas ini dapat mendatangkan manfaat kepada kita bersama.

Wan Mohd Zul Bin Wan Yusuf
Kota Jembal Kota Bharu Kel
18 April 2020

Rujukan
1.Al-asbah Wan Alnazair.
2.Al-Majmuk Syarah al-Muhazzab
3. Al-QawaidSunday, 7 July 2019

HUKUM MENGUBAH NIAT SEMASA PELAKSANAAN IBADAH SOLATHUKUM MENGUBAH NIAT SEMASA PELAKSANAAN IBADAH SOLAT

1.0       Pendahuluan

Persoalan berkaitan niat adalah topik yang penting kerana ia melibatkan penerimaan dan penolakan suatu ibadah dalam Islam. Oleh itu ia dibahaskan dalam pelbagai disiplin ilmu seperti Tafsir, Hadis, Fiqah dengan panjang lebar dan terperinci. Dalam perbincangan kali ini penulis berhasrat membincangkan topik berkaitan hukum mengubah niat semasa pelaksanaan ibadah solat.  secara ringkas semoga ianya mendatangkan manfaat bersama.

Dalam satu perjalanan beberapa tahun yang lepas penulis bersama beberapa kawan yang berbeza latar belakang pengajian telah singgah disebuah surau untuk mendirikan solat. Seorang kawan telah ke depan untuk mengimami solat tanpa memaklumkan sama ada ingin qasar atau tamam. Selepas tahiyyat awal Imam bangun untuk meneruskan ke rakat ketiga. Situasi tersebut menyebabkan beberapa rakan penulis telah memberi salam di rakaat kedua dan mengulangi semula solat. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ini apabila ianya berlaku. 

2.0       Pengertian Niat

Niat pada bahasa boleh diertikan sebagai keinginan dalam hati atau hasrat hati untuk melakukan sesuatu perkara.  Manakala pengertian menurut syarak tiada perbezaan dengan bahasa. Imam Nawawi menyatakan niat ialah berhasrat untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Manakala Imam al-Subki menakrifkan niat iaitu qasad untuk melakukan kerana Allah.

3.0       Hukum Niat Dan Melafazkan Niat

Setiap amalan yang dituntut dalam Islam sama ada tuntutan melakukan atau tuntutan meninggalkan wajib diniatkan kerana Allah s.w.t. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk mendapat ganjaran daripadaNya. Seseorang yang dalam musafir diwajibkan niat untuk qasar sembahyang Zohor, Asar,dan Isya’ semasa takbir untuk membolehkannya qasar mengikut pendapat Jumhur ulama. Kerana solat pada asalnya dilakukan secara tamam.

Bahkan dalam beberapa situasi tidak memadai semata-mata berniat secara umum tanpa di taayinkan atau diperincikan niat tersebut.  Kerana fungsi niat selain daripada bertujuan untuk mengkhususkan amalan kerana Allah. Ia juga berperanan untuk membezakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Juga membezakan martabat suatu ibadah sama ada wajib, sunat qadha dan sebagainya. Oleh itu ibadah solat wajib ditaayiinkan sama ada fardu atau sunat, jenisnya sama ada Zohor atau Asar. Begitu juga dengan solat sunat yang mempunyai waktu khusus seperti dhuha, idil fitri, idil adha, rawatib, istisqa juga wajib diniat solat berserta taayin jenisnya. Adapun solat sunat bukan rawatib memadai niat solat secara mutlak dan tak perlu ditaayinka.  Bagi seorang makmum yang mengikut Imam wajib baginya berniat sebagai makmum. Tak sah dan batal solat seseorang yang mengikut Imam tanpa berniat sebagai makmum

Manakala bagi Imam disunatkan baginya untuk berniat menjadi Imam jika tidak berniat untuk imamah tak ada baginya pahala berjemaah. Harus seorang Imam berniat Imamah selepas dari takbiratul Ihram.

Adapun melafazkan niat hukumnya adalah sunat bahkan inilah yang paling afdhal iaitu berniat dalam hati dan melafazkan dilidah. Tujuannya ialah membantu hati menyempurnakan ibadah solat. 

4.0       Bilakah Niat Diperlukan

Niat diperlukan serta disekalikan dengan permulaan suatu ibadah. Niat bagi solat bersekali dengan takbiratul ihram tidak boleh dilewatkan atau diawalkan. Seseorang yang ingin melakukan solat qasar hendaklah berniat qasar semasa takbiratul ihram. Seorang makmun hendaklah berniat mengikut Imam bersama niat solat semasa takbiratul ihram.
Walaupun secara dasarnya Islam mewajibkan niat semasa permulaan suatu ibadah namun disebabkan oleh beberapa kesulitan tertentu, Islam mengecualikan beberapa Ibadah yang niatnya boleh diawalkan dari permulaan ibadah antaranya puasa, kaffarah, zakat dan badah korban.  

5.0       Jazam Dalam Niat

Selain daripada taayiin yang diperlukan dalam ibadah solat, jazam juga diperlukan. Yang dimaksudkan dengan jazam ialah menetapkan tanpa ragu atau tetapkan secara pasti. Oleh itu tak sah niat yang bersifat ragu-ragu dan syak atau yang ditaklikkan.dengan sesuatu perkara.
Seseorang yang dalam musafir apabila mendirikan solat yang boleh diqasarkan, sekiranya diniatkan tamam atau tidak berniat apa-apa atau ragu-ragu tentang niatnya sama ada nak qasar atau tamam maka dalam situasi ini wajibnya bagi mendirikan solat dengan tamam. Sekiranya dia melakukan qasar, solatnya adalah batal. Mengikut pandangan mu’tamad dalam Mazhab Shafie dan Hambali. Kerana syarat sah qasar adalah diniatkan terlebih dahulu ketiaka takbiratul ihram.
Begitu juga bagi seseorang yang dalam musafir apabila ragu-ragu sama ada ingin meneruskan musafir atau tidak, tak sah baginya melakukan solat qasar bagi Mazhab Hanafi, Shafie dan Hambali. Walaupun demikian terdapat beberapa pengecualian yang dibahaskan oleh ulama iaitu sah niat sekalipun ada ragu-ragu dan ta’lik dalam niat. Imam al-Suyuty membahaskan topik ini dalam kitabnya al-Asbah Wa al-Nazair dibawah tajuk
ذكر صور صحت فيها النية مع التردد أو التعليق
Beliau membawa beberapa situasi tentang sahnya niat walaupun dalam keadaan ragu-ragu antaranya. Seseorang yang ragu-ragu sama ada waktu solat telah luput atau belum. Maka dibolehkan untuk niat yang tak pasti. Seperti katanya jika masih ada waktu aku solat tunai’ sekiranya telah habis aku solat qadha.sah solatnya.
Makmun solat musafir yang tidak mengetahui Imam yang diikutinya sama ada melakukan qasar atau tamam. JIka dia berniat kalau imam qasar aku qasar dan jika ia tamam aku tamam sah solatnya. 

6.0       Adakah Boleh Mengubah Niat  Dpertengahan Ibadat? 

Secara umumnya ulama berselisih pendapat kepada beberapa pandanagan ulama.
Pertama
Mazhab Hanafi berpendapat seseorang yang mengubah niat dipertengahan solat, maka status solatnya tidak akan berubah serta tidak terbatal dengan sebab mengubah niat, Bahkan kekal dengan niat yang asal.
 
Kedua
Mazhab Maliki berpandangan seseorang yang mengubah niat dalam keadaan terlupa dari solat fardu ke solat fardu, atau dari fardu ke sunat tanpa ada bacaan dan rukuk yang menunjukkan adanya perubahan ianya dimaafkan. Ibn Farhun berkata sekiranya seorang mengubah niat dari fardu ke sunat dengan niat ingin membuang yang fardu terbatal solatnya, namun jika tidak diniatkan untuk buang yang fardu niat kedua tersebut tidak membatalkan niat yang pertama. 

Ketiga
Shafiyyah bepandangan jika diubah niat kerana sengaja dan tanpa keuzuran hukumnya batal. Contoh mengubah niat Zohor kepada Asar. Sekiranya diubah niat kerana suatu keuzuran sah solatnya. Contoh seseorang yang niat solat asar kemudian menyedari waktu asar belum masuk kemudian diubah niat ke solat sunat sah solatnya. 
Contoh lain Iaitu seseorang yang datang lewat pada hari Jumaat hanya sempat bersama Imam selepas rukuk rakaat kedua. Terdapat tiga pandanagan dalam Mazhab Shafie dalam masalah ini. Pertama wajib baginya berniat solat Jumaat dipermulaan solat dan menyempurnakan solat zohor tanpa perlu menukar niat kepada zohor. Kedua hendaklah menukar niat dari Jumaat kepada solat sunat kemudian melakukan solat zohor. ketiga menukar kepada solat zohor selepas Imam memberi salam.Termasuk juga dalam siuasi yang dimaafkan iaitu apabila seseorang yang melakukan solat fardu secara bersendirian kemudian menukar niat kepada solat sunat untuk menyertai jamaah yang ditunaikan.

Keempat
Mazhab Hambali bepandangan batal solat seseorang yang mengubah niat dari fardu ke fardu. Namun jika diubah niat dari fardu ke sunat tidak membatalkan solat.
Kelima
Ibn Usaimin membahagikan hukum mengubah niat kepada dua; Pertama mengubah niat dari ibadah tertentu kepada ibadah tertentu atau dari mutlak kepada khusus hukumnya tak sah.  Contoh takbir dengan niat untuk solat dhuha(tertentu) kemudian teringat belum melakukan solat sunat fajar seterusnya dia mengubah kepada rawatib fajar tak sah. Contoh lain takbir untuk solat fardu asar kemudian teringat solat zohor belum ditunaiakan lantas mengubah niat kepada solat zohor tak sah. Alasan tidak sah kerana solat tertentu mesti bermula dari awal.
Kedua Mengubah niat dari tertentu kepada umum hukumnya sah. Contoh takbir dengan niat melakukan solat sunat fajar kemudian teringat telah melakukannya maka diubahnya niat ke solat sunat mutlak. Contoh lain takbir untuk solat fardu secara bersendirian kemudian datang beberapa orang melakukan secara berjemaah maka diubahnya niat solat fardu ke solat sunat.    
Berdasarkan penjelasan di atas maka terhasil satu kaedah iaitu;

تغيير النية من معين الى معين ومن مطلق الى معين لا يصح ومن معين الى مطلق يصح

Kesimpulan

Berdasarkan kepada pandangan yang dikemukakan tadi hukum mengubah niat dapat diringkaskan kepada berikut:
Pertama menukar niat tidak menjejaskan niat dan tidak membatalkan ibadat solat seseorang. Perubahan niat sama ada dari wajib kepada wajib atau dari wajib kepada sunat. Niat kekal dengan yang asal. Pandanagn ini dipegang oleh Mazhab Hanafi.
Kedua membatalkan solat jika mengubah niat dengan sengaja dan tanpa keperluan. Pandanagan ini dipegang oleh Mazhab Maliki dan Shafie. Manakala Hambali batal jika mengubah dari fardu kepada fardu. atau dari tertentu kepada tertentu dan dari fardu kepada fardu pandanagan Ibn Usaimin.
Ketiga tidak batal jika ada keperluan dan keuzuran pandangan dari mazhab Shafie atau dari tertentu kepada umum iaitu pandnagan dari Ibn Usaimin.

7.0 Hukum Menambah Rakaat Solat

Seseorang yang mendirikan solat sama ada fardu atau sunat jika menambah bilangan rakaat secara sengaja hukumnya adalah batal. Seperti solat subuh ditambah satu rakaat , asar ditambah satu rakaat menjaid 5 . Solat sunat duhha dliulakukan 3 rakaat. Sekiranya ditanmbah kerana  terlupa maka hendaklah kembali semula ke tasahhud dan disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam.

Walaupun demikian Islam memberi beberapa kelonggaran bagi solat yang tidak ada sebab khusus, atau tidak ada waktu khusus tiada had bilangan rakaat yang dinamakan sebagai sunat mutlak. Sekiranya seseorang yang mendirikan solat sunat mutlak tanpa diniatkan bilangan rakaat ,maka dibolehkan baginya untuk melakukan  dua rakaat atau empat rakaat dan sebagainya.  Sekiranya telah diniatkan  semasa  taknbbiratul ihram dua rakaat, masih dibolehkan untuk menambah rakaat atau mengurangkan bilangan rakaat sebelum sampai ke rakaat yang asal. . Sekiranya ditambah bilangan rakaat atau dikurangkan bilangan seelum diniatkan batal solat  sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Nawawi dalam Kitabnya Raudhah.
Sekiranya seseorang yang mendirikan solat sunat mutlak bangun secara tak sengaja ke rakaat ketiga tidak dibolehkan baginya untuk menukar niat menambah rakaat dalam situasi tersebut, beliau dikehendaki turun terlebih dahulu untuk tasahhud dan menukar niat untuk menambah bilangan rakaat terlebih dahulu sebelum bangkit ke rakaat ke seterusnya.   

8.0       Makmum Musafir Tidak Mengetahui Niat Imam.

Sunat bagi seseorang yang mengimami solat dalam permusafiran memaklumkan kepada makmum sama ada solat akan dilakukan dengan qasar atau tamam. Bagaimana pula kesnya apabila seorang makmum tidak mengetahui niat Imam yang diikutinya. Huraiannya adapah seperti berikut.
Apabila makmum musafir yang mengikut Imam yang disangkakan juga seorang musafir (melakukan solat qasar) tetapi tetapi ternyata silap. Apabila hal ini berlaku terdapt dua pendapat ulama :
Pendapat pertama: Batal solat makmum yang mengikuti Imam yang disangkakan musafir kerana bersalahan antara makmum dan imam sama ada dari segi niat atau perbuatan. Pandanagan ini merupakan pandnagan Mazhab Maliki.
Pendapat kedua: Sah solat makmum dan beliau dikehendaki menyempurnakan solatnya bersama Imam kerana solat pada asalnya ialah Itmam . Pandnagan ini merupakan satu pandnagan dalam amzhab Shafie pandnagan Mazhab Hambali. Dalam kitab Nihat al-Matlab @ sekiranya seorang musafir berniat qasar dibelakang Imam yang pada pada pandangannya juga seorang musafir tapi ternyata silap maka menjadi wajib bagi makmum menyempurnakan soaltnya dan solatnya tidak terbatal dengan menambah 2 lagi rakaat menjadikan

Penutup
Niat adalah tonggak bagi suatu amalan dalam Islam. Untuk itu ia hendaklah selari dengan kehendak Syarak. Oleh itu niat tidak boleh diubah sewenang-wenangnya kecuali dengan sebab dan alasan yang diterima oleh Syarak.

والله أعلم بالصواب
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Ustaz Wan Mohd Zul Bin Wan Yusuf
Kuala Lipis Pahang
8 Julai 2019
Edit 25 April 2020

Rujukan

1.Al Ghyaat Fi Ikhtisar al Nihayat. Jilid 2. Izz Ibn Abd Sallam.Wuzarah al-Awqaf Qatar.
2. Kanzul al-Raghibin Syarh Minhaj alThaliin Dar al-Minhaj Cetakan 2 2013.
3. al-Tahzib Fi Fiqh Imam al-Shafie. Imam Abi Muhammad al-HusainIbn Masud Ibn Muhammad alFarra al-Baghawai. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Cetakan Pertama 1997.
4. Fathu Rahman Syarah Zubad Ibn Ruslan. Syihabuddin Abi al-Abbas Agmad Bin Ahmad Bin Hamzah Dar al-Minhaj Saudi Cetakan Pertama 2009.
5. Al-Muharar Fi Fiqhi Al-Imam al-Shafie , Imam al-Syeikh Abi al-Qasim Abdul Karim Bin mUhammad al-Quzwini. Dar al-Kutub al-IlmiyyahCetakan Pertama 2005.
6. Mughni al-Muhtaj Ila Maani Alfaz al-Minhaj Syeikh Khatib Syarbini Dar al-Kutub  al-+Ilmiyyah Cetakan 2000.
7.Al-Wasit Fi Al-Mazhab. Hujjat al_Islam Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali.Dar al-Sallam1997.
8. Al-Bayan Fi Mazhab Imam al-Shafie Al-Syeikh Abi al-Husain Yahya Ibn Abi al-Khair. Dar al-Minhaj.
9. Al-Haawi al-Kabir. Fi Fiqhi Mazhab Imam al-Shafie. Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi. Dar alKutub al-Ilmiyyah 1994.
10.Raudhah alTholibin Imam alNawawi Dar al-Kutub al-Ilmiyyah p 438.
11. Al-Asbah Wa al-Nazair

Friday, 2 February 2018

IMAM AL-SUYUTY DAN SUMBANGANNYA DALAM ILMU KAEDAH FIQH
1.0      PENDAHULUAN

Penulisan berkaitan tokoh-tokoh ilmuan amat banyak dan mudah didapati. Lebih-lebih lagi tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam pelbagai disiplin ilmu Islam seperti Imam Al-Shafie, Al-Ghazali, Al-Nawawi, al-Suyuty dan lain-lain. Namun di sana masih ada ruang-ruang yang boleh diketengahkan dalam memaparkan tokoh-tokoh berkenaan. Dalam penulisan yang ringkas ini penulis cuba memaparkan keperibadian Imam al-Suyuty serta sumbangannya dalam dunia penulisan secara umumnya dan manhaj  penulisannya dalam ilmu kaedah fiqah secara khusus.

Tulisan ini pernah dibentangkan dan diterbitkan sempena Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Pendidikan Islam Politeknik 2014. Penulis telah membuat sedikit perubahan terhadap tulisan asal. Semoga tulisan ringkas ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kita bersama.  
Hayati lah hadis Rasulullah s.a.w semoga kita tergolong dalam kumpulan yang disebutkan oleh baginda dalam hadis ini :
ولا يعرف فضل أولى الفضل الا أولوا الفضل
Penulisan ini akan dibahagikan kepada dua bahagian pertama latar belakang kehidupan Imam al-Suyuty. Bahagian kedua sumbangan dan manhaj penulisan Imam al-Suyuty dalam ilmu kaedah fiqah. 

2.0      BIODATA RINGKAS

Beliau terkenal dengan hasil karyanya yang melebihi 600 buah dalam pelbagai disiplin ilmu. Antaranya Tafsir, Hadis, Fiqah, Kaedah Fiqah, Usul Fiqah, Tasawuf, Biografi, Sejarah, Bahasa dan pelbagai disiplin yang lain. Insan yang dimaksudkan ialah Imam al-Suyuty. Para sejarawan mengetahui susur galur dan salasilah kehidupan beliau  melalui hasil penulisannya khasnya dalam Husn al-Muhadarah.

Sosok tubuh yang dimaksudkan ialah Jalal al-Din Abdul Rahman bin Kamal al-Din Abi Bakar bin Nasir al-Din Muhammad bin Sabiq al-Din Abi Bakar bin Fakh al-Din Usman bin Nasir al-Din Muhammad bin Saif al-Din Khidr bin Najm al-Din Abi al-Solah Ayyub bin Nasir al-Din Muhammad bin Syeikh Hamam al-Din al-Hammam al-Khadari. Lebih dikenali dengan Imam al-Suyuty.Belaiu juga digelar dengan Ibn al-Kutub.  Al-Suyuty atau al-Asyuti nisbah kepada sebuah daerah yang terletak 375 di selatan Kaherah Mesir yang bernama Asyut. Diputerakan pada hari Ahad selepas maghrib bulan Rajab 849 (h) bersamaan bulan September 1445 (m) dari kalangan keluarga ulama. Bapanya salah seorang ulama yang masyhur pernah menghasilkan beberapa karya serta menjadi tenaga pengajar di Madrasah Syaikuniyyah.Meninggal pada tahun 911 hijrah ketika berusia 62 tahun.

3.0      PENDIDIKAN DAN KEILMUAN

Menjadi tradisi para ulama di Tanah Arab memulakan hafalan al-Quran ketika masih kanak-kanak. Imam al-Suyuty mula menghafal ketika berusia 6 tahun.  Sebelum usianya menginjak 8 tahun beliau telah menamatkan hafalannya. Seterusnya Imam al-Suyuty menghafal matan-matan beberapa buah kitab seperti al-Umdah, al-Minhaj, al-Fiyah Malik. 

Beliau mendapat perhatian daripada ulama yang pernah mendampingi bapanya kerana statusnya yang kehilangan bapa ketika berusia 5 tahun 7 bulan. Antara ulama yang memberi perhatian yang lebih ialah Syeikh Kamal Ibn Hamam salah seorang ulama ulung dalam Mazhab Hanafi. Hal ini banyak membentuk keperibadiannya.

lmam al-Suyuty mula mendalami ilmu agama ketika berusia 15. Kitab-kitab yang dipelajari antaranya fiqah, nahu, faraid dan beberapa ilmu yang lain. Beliau hidup di zaman yang dipenuhi dengan ramai ulama yang hebat. Kesempatan tersebut digunakan  sebaik mungkin untuk menimba ilmu dari mereka. Cara Imam al-Suyuty menuntut ilmu agak unik. Beliau tidak seperti kebanyakan orang lain yang belajar secara berjemaah. Beliau memilih mana-mana guru yang sanggup untuk mengajarnya sesebuah ilmu sehingga beliau dapat menguasainya dengan baik setersunya berpindah kepada guru yang lain. 

Guru beliau yang utama yang didampingi selama 14 tahun ialah Syeikh Mahyuddin al-kafaiji yang beliau gelar sebagai “Ustaz al-Wujud”. Dengan Syeikh al-Kafaiji beliau mempelajari Tafsir, Usul, Bahasa dan Balaghah. Daripada Syarafuddin al-Munawi pula beliau mempelajari al-Quran dan Fiqah. Manakala daripada Taqiduddin al-Syibla beliau mempelajari hadis.

Guru-guru beliau tidak terhad kepada mazhab Shafie sahaja, bahkan beliau juga mempelajari guru dari mazhab Hanafi, Hambali antaranya al-Asfaraii dan Izz al-Hambali. Beliau juga sempat berguru dengan Jalal al-din al-Mahalli, Taqiyuddin al-Syamani, Syeikh Syihab al-Din al Syyar al-Massahi, alam al-din al-Bulqini dan lain-lain.

Dengan kelebihan dan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah, maka tidak hairanlah Imam al-Suyuty menguasai hampir keseluruhan cabang ilmu agama seperti Tafsir, Hadis, Fiqah dan Ilmu –ilmu alat seperti nahu, maani, badie bayan dan lain-lain. Ketokohan beliau dalam pelbagai disiplin ilmu tersebut dibuktikan melalui karya-karya yang ditinggalkan oleh beliau. Beliau penah menyebut tentang ilmu yang dikuasainya.

ورزقت التبحر فى سبعة علوم التفسير والحديث والفقه والنحو المعانى والبيان والبديع
Maksudnya : Aku dianugearah(oleh Allah) kepakaran dalam tujuh ilmu iaitu tafsir, hadis, fiqah, nahu, maani, bayan dan badie.

Antara lain kata-kata beliau ialah ;
علمى كبحر من الامواج ملتطم  
"لو شئت أن اكتب فى كل مسألة مصنفا باقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقودها وأجوبتها والموازنة بين أختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله لا بحولى ولا بقوتى "

Terjemahannya : Sekiranya aku ingin menulis dalam setiap isu sebuah buku yang lengkap dengan pendapat ulama, dalil-dalilnya sama ada naqli atau qiyas, tempat pengambilannya, kritikannya serta jawapannya, serta perbandingan antara perbezaan pendapat tersebut aku mampu berbuat demikian dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada ku bukan dengan upaya dan kekuatan yang ada pada ku
.
Beliau juga berkesempatan mengembara ke beberapa buah negara seperti Syam, Hijaz, India, Yaman, Magribi dan berkesempatan melaksanakan ibadat haji beberapa kali. Pernah sakali beliau bercerita tentang kisahnya minum air zam-zam. Aku minum air zam-zam untuk beberapa tujuan antaranya agar diberikan keilmuan dalam fiqah setaraf Syeikh Sirajuddin al-Bulqini dan keilmuan dalam hadis setaraf al-hafiz Ibn Hajar. Permintaaan beliau ketika minum air zam-zam adalah selari dengan hadis Rasulullh yang bermaksud air zamzam sesuai dengan permintaan orang yang meminumnya.

4.0      PUJIAN ULAMA TERHADAP BELIAU

Pelbagai gelaran telah diberikan oleh ulama mengiktiraf ketokohan beliau. Abdul Kadir al-Shazili ketika mengungkapkan keperibadian Imam al-Suyuty berkata:
كان مجبولا على الخصال الحميدة غى العلم والعمل لا يتردد فى أحد من الامراء والملوك ولا غيرهم فى حياته . .
Manakala Ibn al-Imad pula berkata :
هو المسند المحقق صاحب المؤلفات الفائقة وشهرتها خفى عن ذكره

5. BAKAT PENULISAN DAN KARYA-KARYA IMAM AL-SUYUTY 

Bakat penulisan beliau mula terserlah sejak masih remaja lagi. Ketika baru berusia 17 tahun beliau telah menghasilkan karya sulong yang berjudul Syarh al-Istiazah Wa al-Basmalah. Pada usia 17 tahun juga beliau telah dizinkan oleh gurunya untuk menjadi tenaga pengajar. Hasil karya sulung ini telah dipuji oleh guru beliau Alam al-Din al-Bulqini. Hasil karya yang ditinggalkan menjangkau ratusan buah. Dari karya besar, kecil atau beberapa muka surat. Pelbagai pendapat dikemukakan oleh para sejarawan jumlah hasil karyanya. Haji Khalifah dalam kitabnya Kasf al-Zunun mengatakan jumlah karya Imam alSuyuty berjumlah 576 buah manakala yang lain berkata 600 buah karya. Ahmad Syarkawi dalam bukunya Maktabah al-Jalal al-Suyuty berkata hasil karangan Imam Al-Suyuty menjangkau 725 buah. Karyanya meliputi hampir seluruh disiplin ilmu Islam seperti Tafsir, Hadis, Fiqah, Kaedah fiqah, Usul Fiqah, Biografi, Tasawuf dan lain-lain.

Dalam kitabnya Husn al-Muhadart Imam al-Suyuty telah menyenaraikan sebahagian daripada hasil karyanya. Antara karya Imam al-Suyuty dalam ulum alQuran dan Tafsir ialah Al-Durar al-Mansur Fi al-Tafsir Bi al-Ma’sur, Mafatih alGhaiab Fi al-Tafsir, Al-Nasikh Wa al-Mansuh, Al-Iqlil Fi Istinbat al-Tanzil, Lubab alNuqul Fi Asbab al-Nuzul, Al-Itqan Fi Ulum al-Quran, Tabaqat al-Mufasirin, AlTafsir al-Musnid( Tarjaman al-Quran), Al-AlFiyah Fi al-Qiraat al-Asharah, Al-Tahbir Fi Ilm al-Tafsir, Nawahid al-Abkar Wa Syawarid al-Afkar, Mu’tarik al-Aqran Fi Ijaz al-Quran, Mushtabihu al-Quran, Mufhamat al-Aqran Fi Mubhamat al-Quran, Tafsir Jalalain( beliau menyempurnakan Tafsir yang dimulakan oleh Jalal al-Din al-Mahalli sehingga surah al-Isra’.

Dalam bidang hadis dan ulum hadis pula antaranya ialah Mirqat al su’ud ila Sunan Abi Dawud, al-Durar al-Muntashirah Fi al-Ahadis alMushtahirah, al-Jamie al-Kabir, al-Jamie al-Thagir, al-Jamie al-Azhar Al-Khasais alKubra, Taushih Syarh al-Jamie al-Shahih, Qut al-Mughtaz A’la Jamie al-Turmizi, Musna Ummu al-Mukminin Aishah, al-Fath al-Kabir Fi Dhamm al-Ziyadah Ila alJamik al-Shagir, Itmam al-Dirayah Li Qurra al-Niqayah, Uqud al-Zabarjad Ala Musnad al-Imam Ahmad Fi Irab al-Hadis
.
Adapun karyanya dalam usul fiqah dan kaedah fiqah Al-Asbah Wa al-Nazair, Al-Wasail Ila Marifah al-Awail, al-Radd Ala Man akhlada Ila al-Ard Wa Jahila Anna al-ijtihad Fi Kulli Asr Fard, al-hawi Fi al-Fatawi, al-Jamie Fi al-Faraid, Tashnif al-Asma’ Bi Masail al-Ijmak’ Kaukab al-Satik Nuzum Jam al-Jawamik.

Selain dari disiplin ilmu yang disebutkan beliau juga banyak berkarya dalam bidang bahasa dan sastera. Para pengkaji menyebut beliau menulis lebih daripada seratus buah buku dalam disiplin ini antaranya ialah al-Muzhir Fi al-Lughah, al-Asbah Wa al-Nazair Fi al-Lughah, al-Iktirah Fi al-Nahwu, al Taushih ala al-Taudhih,al-Muhazzab Fima Warada Fi al-Quran Min al-Irab, al-Bahjah al-Maradiiyyah Fi Syarh alfiyah Ibn Malik,Uqud al-Jaman Fi Ilm al-maani Wa al-Bayan, al Jam Wa al-Tafrik Fi Syarh al-Nuzum alBadie, Fath al-Jalil Li Abd al Zalil. Jam al-Jawamik, Ham’u al-Hawami’ Syarh Jam al Jawami’, al-Tashil Wa al-Irtishaf, al-ikhtirah Fi Ilm Usul al Nahwu, Mu’jam Maqalid al-Ulum Fi al-Hudu Wa Rusum, Wusul al-Amani Bi Usul al-Tahani
.
Adapun dalam biografi dan sejarah pula lebih daripada lima puluh buah dihasilkan antara karyanya ialah Husn al-Muhadarah Akhbar MIsr Wa al-Kaherah, Tarikh al-Khulafa, al Shamarikh Fi Ilm al-Tarikh, Tuhfah al-Kiram Bi Akhbar alAhram, Bughyat al-Wuaat Fi Thabaqat al-Lughawiyyin wa al-Nuhhat, Thabaqat alHuffaz, Thabaqat al-Fuqaha al-Shafiyyah, Tarikh Asyut, al-Sughur al-Basimah fi Manqib Saiditina Fatimah, Thabaqat al-Usuliyyin, Nuzum al-Akyan Fi A’yan alAyan, Dar al-Sahabat Fi Man Dakhala Misr Min al-Sahbah, al Isobah Fi Marifah alSahabah, Tarikh al-Muluk al-Asraf Qayitbari, Ain al-Isabah Fi Istidrak Aishah Ala alSahabah, Qutup al-zhara al-Mutansirah Fi alakbar al-Mutawatirah, Maqamat al-Suyuty,  Kifah al Tholib al-Labib Fi Khasasi al-Habib, Tazyinn al-Mamalik Bi Manaqib al-Imam Malik, Al Gurar Fi Fadl Umar Al-Urf al-Wardi Fi Akhbar alMahdi, Mushtaha al-Ukul Fi Muntha al-Nuqul. Manakala dalam tasauf dan akhlak pula ialah al-Farik Baina al-Musnaif Wa al-Sarik, al Matali’ Fi Tanasub al-Maqati’ Wa al-Matai’, Bur al-Akbad Inda Fakq al-Awlad, Tanbih al-Ghabi Bi Tabriah Ibn al-Arabi, al-Arid Fi Nasrah Ibn al-Farid, Zamm alMaks, Irsyad al-Muhtadin Ila Nasrh al-Mujtahidin, Tamhid al-Farash Fi al Khisal alMujibah Li Zill al-Arsy, al-Raud al al-Anik Fi Fadl al-Sadik.
 
6.0      MANHAJ UMUM PENULISAN AL-SUYUTY 

Secara umumnya Imam al-Suyuty menggunakan manhaj-manhaj berikut ketika menghasilkan karya-karya beliau ;
  
6.1 Membuat ringkasan daripada kitab yang besar serta membuat saringan. Contohnya kitab Tarikh Damsyik merupakan ringkasan daripada kitab kitab yang dikarang oleh Ibn Asakir seperti yang dilakukan dalam Tarikh Damsyik yang dikarang oleh Ibn Asakir Dhauw al- Lami’ oleh al-Sakhawi.
6.2      Membuat penjelasan terhadap matan-matan kitab tertentu seperti membuat huraian terhadap kitab al-Fiyah oleh Ibn Malik.
6.3      Memiliki sifat amanah ketika menukilkan pendapat seseorang dalam setip hasil karya beliau.
6.4      Beliau menghasilkan karya dalam pelbagai disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu yang dihasilkan adalah berdasarkan pengusaannya yang mendalam terhadap disiplin tersebut. Sebagai contoh pendahuluan kitab al-khosois al-kubra beliau menyebut :
وهذا كتاب مرقوم يشهده بفصله المفربون وسحاب مركوم ................
6.5      Mempelbagaikan tajuk –tajuk karya yang dihasilkan.
Ini juga menggambarkan kecerdikan luar biasa yang dimilikinya. Tajuk yang digunakan oleh beliau dapat dilihat dalam buku yang dikarang oleh beliau.
6.6      Beliau juga menitipkan pelbagai pendapat ulama dalam karya yang dihasilkan. Sikap ini memperlihatkan sikap oleh beliau yang berhati-hatinya ketika beliau menulis.
6.7      Memindahkan pendapat dari kitab yang dirujuk serta menyebut nama kitab serta pengarangnya. Kitab-kitab yang disebutkan mempunyai nilai yang tinggi dalam dunia ilmu.
 6.8     Rujukan yang banyak bagi setiap hasil karyanya. Sebagai contoh dalam muqadimah kitabnya ham’ al-hawami’ Syarh Jam al-Jawami’ Fi Ilm alArabiyyah dia berkata semasa menulis kitab ini saya telah merujuk lebih dari seratus rujukan.

7. MANHAJ DALAM PENULISAN ILMU KAEDAH FIQAH

Penulisan berkaitan kaedah fiqh dapat dijumpai dengan nama-nama berikut . Pertama al-qawaid al-fiqhiyyah kedua  al-asbah wa al-nazair dan ketiga al-furuk. Sebelum penulis menghuraiikan manhaj yang digunakan oleh Imam al-Suyuty dalam penulisan kaedah fiqah, penulis akan menjelaskan secara ringkas pengertian kaedah fiqah, asbah wa al-nazair perbezaannya dengan kaedah usul, kepentingan serta bentuk kepentingan. 

7.1. Pengertian Kaedah Fiqh 

Pengertian Bahasa dan Istilah 

Bahasa; Ibn Manzur,(1995) al-Razi (1992), al-Fayyumi(1990) dan lain-lain berkata kaedah pada bahasa bermaksud asas , dasar ataupun asal. 

Kaedah Istilah

Pelbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ulama sama ada silam atau semasa ketika mentakrifkan kaedah. Ibn al-Subki (1991)Sesuatu yang kulli yang boleh diaplikasikan kepada juzuk-juzuk yang banyak serta dapat difahami hukum daripadanya. Ali al-Nadwi(1994) Dasar fiqah yang bersifat kulli yang merangkumi hukum-hukum umum yang disyariatkan dalam pelbagai bab mengenai masalahmasalah yang terkandung di bawah lingkungannya.
Kesimpulan takrif kaedah fiqah ialah sekumpulan dasar-dasar atau teori-teori umum yang berkaitan dengan hukum yang boleh diaplikasikan terhadap pelbagai cabang fiqah untuk mengetahui hukum daripadanya. Contoh dasar tentang darurat “ al-darurat tubih al-Mahzurat’ boleh diaplikasikan dalam bab makanan, minuman, perubatan , peperangan dan sebagainya.

7.2. Maksud al-Asbah Wa al-Nazair 

Perkataan al-asbah wal al-nazair pertama kali digunakan oleh Kahlifah Umar al-Khattab ketika mana menulis sepucuk surat kepada kepada Gabenornya Abu Musa al-Ashari. Antara isi kandungan surat tersebut bertulis :
عرف الامثال والاشباه ثم قص الامور عندك
Pengertian : al-Asbah :
Iaitu furuk Fiqah yang mempunyai persamaan dari pelbagai sudut dengan sebahagian furuk yang lain yang membawa kepada persamaan dari sudut hukum.(Usman Syubair,2007,al-Bahusain, 1998)

Pengertian al-Nazair :
Iaitu Furuk fiqah yang mempunyai persamaan dari satu aspek dengan furuk yang lain yang membawa perbezaan dari sudut hukum.(Usman Syubair ,2007. 

Al-Bahusain, 1998) Ulama yang menulis dalam asbah wa al-nazair mereka menjelaskan persoalan-persoalan fiqah yang mempunyai persamaan dari sudut makna dan juga hukum, begitu juga dengan persoalan yang mempunyai persamaan dari pandangan dari sudut zahir tetapi berbeza dari sudut makna dan juga hukum. 

Oleh itu penulisan yang dilakukan oleh ulama yang menggunakan judul al-asbah wa al-nazair lebih luas berbanding perbincangan ulama yang menggunakan jjudul al-qawaid.

7.3. Perbezaan Kaedah Fiqh Dengan Kaedah Usul Fiqh

Ramai yang terkeliru dan beranggapan bahawa kaedah fiqah dan usul fiqah adalah ilmu yang sama. Hakikatnya kedua ilmu ini mempunyai banyak perbezaan antaranya kaedah usul membincangkan dalil-dalil sedangkan kaedah fiqah membincangkan perbuatan manusia. Kaedah usul digunakan oleh para mujtahid untuk mengistinbatkan hukum, manakala kaedah fiqah landasan untuk mengetahui hukum bagi sesuatu yang berlaku.  Kaedah usul wujud terlebih dahulu kemudian lahir furuk fiqah manakala bagi kaedah fiqah ia lahir terkemudian daripada furuk fiqah. Maksudnya kaedah fiqah dibentuk dengan sebab adanya furuk fiqah .

 7.4. Kitab-Kitab Yang dikarang Menggunakan Judul al-Asbah Wa al-Nazair

Antara kitab yang dikarang oleh para ulama menggunakan judul alasbah wa al-nazair antaranya Asbah Wal Nazair oleh Abu Abdullah Muhammad Ibn Umar yang lebih dikenali dengan Ibn al-Wakil meninggal pada 716. Kitab ini dianggap yang terawal menggunakan judul al-asbah wa al-nazair( Akram Yusuf, 2008) Al-asbah wa al-nazair oleh Taj al-Din Abd al-Wahab Ibn Ali al-Subki (771) Cetakan Dar al-Kutub alIlmiyyah 2 jilid, Al-Asbah wa al-Nazair oleh Ibn Mulaqqan meninggal pada 804. Al-Asbah Wa al-Nazair oleh al-Suyuty yang meninggal pada 911hijrah. Al-Asbah Wa al-Nazair oleh Ibn Nujaim al-Hanafi meninggal 970 hijrah

8. MANHAJ IMAM AL-SUYUTY DALAM PENULISAN KAEDAH FIQAH 

8.1. Pengenalan Kitab al-Asbah wa al-Nazair 

Kitab al-Asbah wa al-Nazair ialah kitab kaedah fiqah yang dikarang oleh Imam al-Suyuty. Kitab ini terdiri daripada satu jilid setebal 556 muka surat dan telah dicetak oleh percetakan dar al-Kutub al-Ilmiyyah Beirut cetakan pertama 1983.Kitab al-asbah juga telah dicetak bersama Hamiss kitab al-Mawahib al-Saniyyah oleh percetakan Dar al-Fikir  tanpa tarikh percetakan. Kitab ini juga boleh ditemui dalam bentuk tahqiq oleh Markaz al-Dirasat Wa al-Buhus Di Maktabah Nazar al-Baz terdiri daripada dua jilid dan telah dicetak pada 1997 oleh percetakan Mustafa al Baz Makkah al-Mukaramah. Jilid pertama terdiri daripada 411 muka surat dan jilid kedua 331 muka surat. 

8.2. Pengiktiran dan Pujian Ulama Terhadap Kitab al-Asbah

Akram Yusuf Umar al-Qawasimi (2008) dalam al-Madkhal Ila Mazhabi Imam alShafie pernah menyebut tentang kitab al-Asbah wa al-nazair. Kitab ini dianggap ensiklopedia terbesar dalam bidang kaedah fikah dalam Mazhab Shafie. Ahmad Muhammad Kana’n (2008) dalam kertas kerjanya yang bertajuk Fiqh al-Tabib yang dibentangkan dalam seminar Fiqh al-Tabib Dalam Isu-Isu Perubatan Kontemporari di Perancis berkata antara kitab karangan Imam al-Suyuty yang masyhur ialah al-asbah wa al-Nazair. Muhammad al-Zuhaily dalam kitabnya al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa tatbiqatuha fi al-Mazahib al-arbah ketika memperkenalkan kitab al-asbah wa al-Nazair berkata;
هو من أحسن كتب القواعد وأجمعها وأشملها
Maksudnya: Kitab tersebut ialah kitab yang terbaik dalam kaedah fiqah yang lengkap dan sempurna. 

Akram Umar Yusuf(2008) dan Usman Syubair(2006) pula berkata kitab al-Asbah Wa al-Nazair oleh Imam al-Suyuty dianggap kitab kaedah fikah yang terpenting dalam Mazhab Shafie, yang mana kitab ini memberi pengaruh yang besar terhadap penulisan kitab-kitab kaedah fiqah selepas beliau.

Kenyataan beliau turut disokong oleh Muhammad Mahmud (1987) dalam kitabnya al-Qawaid alFiqhiyyah Tarikuha Wa Asaryha Fi al-Fiqh berkata kitab al-asbah wa al-Nazair dengan menegaskan bahawa kitab tersebut mempunyai kesan yang besar dalam ilmu kaedah fiqh. Katanya lagi kitab tersebut antara kitab yang bermanfaat dalam bidang kaedah fiqh secara umumnya dan secara khususnya dalam Mazhab Shafie.

Ali al-Nadwi pula ketika menjelaskan kelebihan kitab al-Asbah wa al-nazair berkata;
من اروع المؤلفات فى القواعد الفقهية وأرغزها مادة وأحسنها ترتيبا وتنسيقا , تناولته أيد العلماء فى كل مكان وحظي بحسن القبول والرواج .
7.3. Pembahagian Kitab al-Asbah Wa al-Nazair

Imam al-Suyuty menyusun kitab al-Asbah wa al-Nazair kepada tujuh bahagian atau kitab. Kitab pertama merupakan huraian kepada lima kaedah induk. Semua furuk fiqh boleh diaplikasikan di bawah kaedah-kaedah ini..Bahagian kedua kaedah kuliyyah yang terdiri daripada 40 kaedah yang boleh diaplikasikan dalam pelbagai furuk fiqah yang tidak terhitung jumlahnya. Bahagian ketiga kaedah-kaedah yang tidak disepakati dikalangan ulama yang berjumlah 20 kaedah. Diantara kaedah yang terkandung ialah” al-Kharaj Bi al-Dhoman”, al Rukhasu La Tunat Bi al-Maasi. Keempat beberapa hukum yang penting untuk diketahui seperti hukum berkaitan orang lupa, jahil, orang dipaksa. Dalam bahagian ini beliau juga menyebut hampir 40 kaedah di dalamnya. Dalam bahagian kelima beliau menyebut beberapa teori yang disusun mengikut bab-bab fiqah bermula dari bab al-Taharah sehingga bab al-wala’. Di samping itu beliau turut memasukkan lebih daripada 70 kaedah. Bahagian keenam beliau membincangkan topik yang mempunyai persamaan dan juga perbezaan. Contohnya perbezaan antara wuduk dengan mandi, perbezaan antara haid dengan nifas dan bahagian terakhir iaitu ketujuh beberapa teori yang pelbagai dan di dalam terdapat dua kaedah. 

7.4. Setiap kaedah disandarkan dengan dalil

Setiap kaedah yang dibincangkan oleh Imam al-Suyuty dalam kitab ini dikuatkan dalil sama ada daripada al-Quran atau Hadis ataupun atsar. Sebagai contoh ketika membincangkan kaedah pertama iaitu al-Umur Bi Maqasidiha al-Suyuthy telah dengan membawa sumber kaedah terlebih dahulu
القاعدة الاولى : فيها مباحث : الاول : الاصل فى هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم أنما الاعمال بالنيات .
القاعدة الثالة : المشقة تجلب التيسير : ألاصل فى هذه القاعدة قوله  الله تعالى :  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

 8.5. Takhrij Hadis 

Di samping menguatkan kaedah dengan dalil beliau juga tidak lupa untuk mentakrijkan hadis yang dijadikan hujah olehnya.Ini tidak menjadi masalah kerana beliau adalah ulama yang terkenal dalam bidang ini. Dalam membicarakan kaedah yang kedua iaitu al-Yaqin La Yuzal Bi Shakk beliau membawa hadis :
اذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فاشكل عليه  أخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
Beliau berkata hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain yang dijadikan hujah bagi kaedah.

8.6      Kepelbagian Dalil 

Beliau tidak hanya mengehadkan satu sumber sahaja ketika membawa dalil terhadap kaedah yang dibincangkan. Beliau juga mendatangkan beberapa sumber lain untuk menguatkan kaedah yang dibincangkan. 

Kaedah ketiga al-Mashaqqah tajlibu al-Taisir beliau telah bawakan beberapa dalil daripada al-Quran dan juga beberapa hadis yang diriwayatkan dari pelbagai sumber seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Tabrani, Ibn Mardawaaih dan lain-lain. 

8.7      Menukilkan Pelbagai Pendapat Ulama 

Beliau tidak lupa menukilkan pendapat para ulama dalam menghasilkan karya-karya beliau. Serta mentarjih pendapat yang dirasakan tepat. Dalam kitab ini pembaca akan menemui pendapat para ulama yang beliau nukilkan antaranya pendapat al-Qumuli dalam kitab al-Jawahir, Ibn Subki dalam Jam al-Jawami’, al-Syirazi dalam al-Muhazzab, yang memperlihatkan keluasan ilmu yang dimilikinya. Beliau juga mentarjihkan pendapat dalam sebahagian situasi. 

8.8. Menyebut kaedah yang terhasil daripada kaedah induk.

Setiap kaedah induk yang disebutkan oleh Imam al-Suyuty disebutkan beberapa kaedah pecahan atau kaedah yang menjadi pengikat kepada induk. Ketika beliau membincangkan kaedah al-Yaqin la Yuzal Bi Shakk beliau telah membawa 9 kaedah pecahan antaranya “al-asl al-adam” “ al-asl Fi Kulli Haids Taqdarhau Bi Aqrab Zaman”. 

8.9. Kitab Yang Sarat Dengan Ilmu

Terlalu sarat ilmu yang dibincangkan dalam setiap topik sehinggakan setiap bahagian boleh dijadikan kitab dan perbincangan yang berasingan. Sebagai contoh dalam salah satu perbincangan yang beliau lakukan dalam bahagian keempat ialah hukum “taghyiib al-hashafah” atau yang mempunyai 150 hukum. 

8.10. Karyanya Menjadi Rujukan Dan Ikutan 

Kitab al-asbah wa al-nazair yang dikarang oleh beliau manhajnya diikuti oleh ulama selepas beliau. Antaranya ialah Ibn Nujaim dari mazhab Hanafi yang menamakan kitabnya juga dengan nama al-Asbah Wa al-Nazair. Ibn Nujaim juga membahagikan kitabnya kepada 7 bahagian 
sebagaimana Imam al-Suyuty.( ibn Nujaim, 1993, Al-Sa’di, 2005) 

8.11 Kesimpulan dan Penutup

Kertas kerja yang ringkas ini tidak dapat memaparkan kehebatan dan keilmuan yang dimiliki oleh Imam al-Suyuty dalam pelbagai disiplin ilmu. Walaupun demikian sesuai dengan kaedah fiqah yang berbunyi “ Ma la Yudriku Kulluh La Yatruku Kulluh” maksudnya apa yang tidak dapat untuk dipaparkan semuanya maka janganlah langsung tidak di paparkan.Ilmu yang banyak disebutkan dalam karya beliau hanya dapat dimanfaatkan apabila kita membacanya. Untuk pembacaan lebih detail bolehlah dirujuk kitab-kitab berikut antaranya Husn al-Muhadarah oleh Imam Al-Suyuty, Shuzarat al-Zahab oleh Ibn Imad, Dhaw al-Luma’ oleh Sakhawi Thabaqat Al Bahr Lazi Zakh Anis Tahir dan banyak lagi.

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Wan Mohd Zul Bin Wan Yusuf
Kuala Lipis Pahang 2/2/2018

RUJUKAN
Al-Quran dan Terjemahannya.
Akram Yusuf Umar al-Qawasimi(2008) al-Madkhal Ila al-Mazhab al-Imam al-Shafie, Beirut : Dar al-Nafais. Al-Bahusain.(1998)
Yaakub Abd al-Wahab. al-Qawaid al-Fiqhiyyah.,Riyad : Maktbah al-Rusyd. Al-Fayyumi.(1990)
Ahmad Ibn Muhammad. Misbah al-Munir, Beirut: Maktabah Lubnan.
Al-Nadwi(1994)Ali Ahmad.al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Damsyik: Dar al-Qalam. Al-Razi. (1992)
Muhammad Ibn Abu Bakar. Mukhtar al-Sihah, Beirut : Maktabah Lubnan. Al-Suyuthy(a)(1983)
 al-Asbah Wa al-Nazair. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Al-Suyuty. (b)(1967)
Husn al-Muhadarat Fi Tarikh Misr Wa al-Kaherah, Kaherah : Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
Al-Suyuty.(c) (t.t) al-Asbah Wa al-Nazair Fi al-Furu’, Dar al-Fikr. Al-Suyuty.(d) (t.t) Kitab Hamu’ al-Hawami’ Syarh Jam al-Jawami’ Fi Ila alArabiyyah, Beirut : Dar al-Marifah.
Ibn Manzur. (1995) Lisan al-Arab, Beirut : Dar al-Ihya’ al-Turath al-Arabi. Ibn Nujaim.(1993)
al-asbah wa al-Nazair A’la Mazhab Abi Hanifah al-Numan, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Ibn sa’di.(2005)
al-Manzumah al-Sadiyyah fi al-Qawaid. Muhammad al-Zuhayly.(2006) al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi alMazahib al-Arbah, Beirut : Dar al-Fikr. Muhammad Mahmud al-Waili.(1987)
al-Qawaid al-Fiqhiyyah Tarikuha Wa Asaruha Fi al-Fiqh, Madinah : Cetakan al-Rihab. Muhammad Usman Syubair(2006)
al-Qawaid al-Kuliyyah Wa al-Dawabit alFiqhiyyah Fi al-Shariah al-Islamiyyah, Beirut : Dar al-Nafais. Yusri Abdul Ghani Abdullah(1991)
 al-Mu’jam al-Muarikhin Li al-Muslimin Hatta alQarn al-Thani Asr al-Hijri, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 http://islamstory.com/ar/ http://forum.mediu.edu.my/ar/viewtopic.php?f=70&t=105 (17. MMay 2014)

Aplikasi Beberapa Kaedah Fiqah Dalam Isu COVID 19

Aplikasi beberapa kaedah fiqah dalam isu covid 19 Pendahuluan Fiqah Islam yang   bersifat murunah serta   mampu menyelesaikan apa...