Wednesday, 27 March 2013

Aplikasi Kaedah al darar yuzal Dalam Sains Dan Teknologi

Pendahuluan Alhamdulillah segala pujian untuk Allah, masih lagi memberi ilham, ruang dan kekuatan untuk menambah sedikit perkongsian berkaitan dengan kaedah fiqh.Disamping untuk menambah kefahaman penulis terhadap bidang ini seterusnya memperkaya dan mengembangkan kepada bidang -bidang yang lebih luas skopnya. Dalam perbincangan yang lepas saya telah membawa beberapa contoh aplikasi kaedah al-darar yuzal dalam sains dan teknologi.Perbincangan kali ini masih lagi dengan kaedah ini. Untuk kali ini saya akan membawa beberapa contoh lain yang boleh diaplikasikan dengan kaedah ini.Sebelum saya membawa beberapa contoh baru rasanya elok saya ulangi semula maksud kaedah ini secara umum. Maksud darar ialah setiap perkara yang boleh mendatangkan mudarat ,bahaya kepada individu, masyarakat negara, atau pun alam . Manakala yuzal ialah dihilangkan atau ditiadakan. Oleh itu yang dimaksudkan dengan kaedah al-darar yuzal dalam sains teknologi dan kejuruteraan ialah setiap perkara yang mendatangkan mudarat atau bahaya yang terhasil dari sains teknologi dan kejuruteraan hendaklah dielakkan, dhilangkan atau dikurangkan. Cara untuk mengilangkan sama ada dengan teknologi sendiri atau dengan cara yang bersesuaian dengan mudarat tersebut. Contoh 1.Dengan kemajuan teknologi pada masa kini, risiko yang dihadapi oleh anggota bomba ketika bertugas dapat dielakkan. Contohnya Kes kebakaran di Pengkalan chepa kelantan yang melibatkan stor penyimpanan gas. Pakaian khas yang dipakai oleh anggota tersebut telah mengurangkan risiko bahaya yang dihadapi oleh mereka. 2. Pengeluaran kereta hybrid dapat mengurangkan bahaya pelepasan karbon yang mendatangkan bahaya kepada alam. Walaupun kes penyegaraan baterinya agak mahal yang menelan puluhan ribu ringgit. 3.Sampah yang tidak diurus dengan baik akan mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai dan juga alam. Tetapi dengan adanya teknologii yang dicipta yang membolehkan sampah jadikan bahan untuk menghasilkan tenaga yang boleh menyelamatkan bumi. insyyalah bersambung perbicangan seterusnya..

No comments:

IMAM AL-SUYUTY DAN SUMBANGANNYA DALAM ILMU KAEDAH FIQH

1.0       PENDAHULUAN Penulisan berkaitan tokoh-tokoh ilmuan amat banyak dan mudah didapati. Lebih-lebih lagi tokoh yang banyak ...